Dołącz do czytelników
Brak wyników
Polecamy

BYŁ SOBIE PAPIER, czyli arteterapia dla przedszkolaka

JUŻ WYCINAM. Gładkie i pomięte

24 kwietnia 2020

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu. Realna potrzeba dzieci?

Przedszkole to miejsce tworzenia warunków „umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa” oraz „przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi 
oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, po...

24 kwietnia 2020

Rozwój przedszkolaka w domu o realizacji zadań z podstawy programowej...

Zawieszenie zajęć wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolach i szkołach nie oznacza, że dzieci i najmłodsi uczniowie przestają kontynuować proces wychowania i kształcenia. W tym czasie, dla wspierania rozwoju dzieci, trzeba realizować konkretne zadania zapisane w podstawie programowej1.

23 kwietnia 2020

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Inspiracje do zajęć