Dołącz do czytelników
Brak wyników

Przedszkole „Dzieciaków Mleczaków”

Zapraszamy wszystkie przedszkola do fascynującego świata mleka i przetworów mlecznych poprzez udział w programie „Dzieciaki Mleczaki cz. I.”, który jest sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka i organizowany przez Polską Izbę Mleka.

30 września 2020

Rozwój mowy u dziecka – na co zwracać uwagę?

Prawidłowy rozwój mowy dziecka niewątpliwie jest niezmiernie ważny dla każdego rodzica. Pomimo faktu, że zwiększa się świadomość w zakresie poznawania prawidłowości rozwoju psychomotorycznego u dzieci, niektórzy rodzice nadal czerpią wiedzę o rozwoju swego dziecka, porównując je do rówieśników czy s...

9 października 2020

Nowy rytm przedszkola

Praca przedszkola w tzw. reżimie sanitarnym stworzyła wiele dyskusji szczególnie w przestrzeni portali dyskusyjnych. W tym roku szkolnym w sposób szczególny nauczyciele będą zwracać uwagę na bezpieczeństwo nie tylko dzieci, lecz także własne, na higienę, a w niektórych województwach nawet na taki sp...

9 października 2020

Adaptacja z muzyką w tle

We wrześniu drzwi przedszkola otwierają się dla dzieci. Powitamy nowych przedszkolaków, dla których rozpocznie się proces adaptacji do nowego miejsca, nauczycieli, koleżanek i kolegów. Ale zobaczymy też znajome już nam twarze, niemalże domowników placówki, którym przedszkole jest znane, którzy są z...

10 września 2020

Polecamy

Był sobie papier, czyli ARTETERAPIA DLA PRZEDSZKOLAKA

Ma wiele zalet. Chociaż powszechnie dostępny, to jednak wciąż zbyt rzadko stosowany w edukacji małego dziecka. Daje się kreować, inspiruje do zabaw plastycznych i ruchowych. Sprzyja rozwojowi małego dziecka i wspomaga jego rozwój. To papier.

9 października 2020

Graficzne nadawanie znaczeń

Metoda dynamicznych obrazów bardzo często wykorzystuje graficzną aktywność dzieci. Jest to rytmiczne kreślenie, mazanie, rysowanie, a nawet pisanie, także malowanie, stemplowanie z wykorzystaniem najróżniejszych narzędzi i technik. Ruch i aktywność polisensoryczna proponowane w metodzie doskonalą sy...

9 października 2020

Metoda dynamicznych obrazów systemu „Edukacja przez ruch”...

Organizacja aktywnego uczestnictwa dzieci w czytaniu daje im szansę na wyrażenie swych doznań poprzez różnorodne formy ekspresji twórczej. Ułożone przez autora tekstu zdania poddane interpretacji ruchowej, muzycznej, graficznej przez dzieci i czytającego tekst nauczyciela wzbogacają wyobraźnię o now...

10 września 2020

Ku pedagogice oczekiwań dziecka

Oczekiwania dzieci przychodzą do przedszkola z nadzieją na spełnienie. Istnieją w dzieciach, choć nie wszystkie są uzewnętrzniane. Tworzą jednak swoistego rodzaju indywidualny program rozwoju każdego dziecka, który powinien być brany pod uwagę przy planowaniu pracy i przyjętego do realizacji oficjal...

10 września 2020