Dołącz do czytelników
Brak wyników

Relacje na odległość

Zagubieni w meandrach zdalnej edukacji niejedno z nas poświęcało wiele uwagi próbie odpowiedzi na pytanie, jak należy organizować świat uczenia się naszych uczniów.

19 marca 2021

Znaczenie tekstu prozatorskiego w procesie ujęzykowienia...

Okres dzieciństwa, i to tego najwcześniejszego, jeszcze przed edukacją szkolną, to czas tworzenia się podstaw rozumienia struktur językowych, czas mowy sytuacyjnej. W rozwoju języka fundamentalne znaczenie ma pięć pierwszych lat życia, „kiedy dziecko spontanicznie uczy się języka swojego otoczenia,...

7 kwietnia 2021

Kręgi tematyczne do eksploracji kontra treści do realizacji...

Przedszkolak to istota wolna i rozumna, która szuka prawdy, przygody, realizacji oczekiwań i potrzeb poznawczych wynikających z własnych, indywidualnych doświadczeń. Chce się bawić i uczyć w autonomiczny sposób, charakterystyczny dla jego niepowtarzalnej osobowości, w poczuciu bezpieczeństwa i szacu...

8 marca 2021

Metoda dynamicznych obrazów

Aby dziecko odszukało siebie w otaczającym świecie, zrozumiało jego funkcjonalność, potrzebuje doświadczeń sprawczych, które lokują jego myślenie o sobie jako istocie ważnej dla tego świata.   

19 lutego 2021

Polecamy

Proza i doświadczenia wyrażania ekspresji twórczej

W przestrzeni pełnej zabawek jeden ruch ręki dziecka wystarczy, aby rozpoczęło się działanie. Przestrzeń tekstu literackiego pełna jest znaczeń, postaci, przedmiotów, informacji, które trzeba sobie wyobrazić i przetworzyć, aby włączyć je do zabawy.

8 marca 2021

Był sobie papier, czyli ARTETERAPIA DLA PRZEDSZKOLAKA

Ma wiele zalet. Chociaż powszechnie dostępny, to jednak wciąż zbyt rzadko stosowany w edukacji małego dziecka. Daje się kreować, inspiruje do zabaw plastycznych i ruchowych. Sprzyja rozwojowi małego dziecka i wspomaga jego rozwój. To papier.

9 października 2020

Graficzne nadawanie znaczeń

Metoda dynamicznych obrazów bardzo często wykorzystuje graficzną aktywność dzieci. Jest to rytmiczne kreślenie, mazanie, rysowanie, a nawet pisanie, także malowanie, stemplowanie z wykorzystaniem najróżniejszych narzędzi i technik. Ruch i aktywność polisensoryczna proponowane w metodzie doskonalą sy...

9 października 2020

Metoda dynamicznych obrazów systemu „Edukacja przez ruch”...

Organizacja aktywnego uczestnictwa dzieci w czytaniu daje im szansę na wyrażenie swych doznań poprzez różnorodne formy ekspresji twórczej. Ułożone przez autora tekstu zdania poddane interpretacji ruchowej, muzycznej, graficznej przez dzieci i czytającego tekst nauczyciela wzbogacają wyobraźnię o now...

10 września 2020