Dołącz do czytelników
Brak wyników

Praca z dzieckiem

11 marca 2019

NR 45 (Marzec 2019)

Zwinne kółka kolorowe

0 80

Marzec to miesiąc, w którym nauczyciele wraz z dziećmi czekają na wiosnę. Mówią o niej, a w zasadzie wszelkimi metodami próbują ją wyczarować, przywołać do siebie. Piosenki, pląsy, zabawy, rysunki, wierszyki – wszystko wiośnie, co znacznie zmienia wystrój przedszkola i jego atmosferę. Dzieci z utęsknieniem czekają na pierwszy kwiatek lub pąk w ogrodzie, stąd gotowość do odkrywania choćby najmniejszych śladów wiosny wzrasta i rodzi wiele pomysłów na edukacyjne zabawy.

Zwinne kółka kolorowe wyskoczyły na podłogę – cykl zabaw i sytuacji edukacyjnych dla młodszych przedszkolaków


 

Cel ogólny Wsparcie całościowego rozwoju na podstawie zabaw graficznych i konstrukcyjnych
Cele operacyjne w obszarach 
rozwojowych

W obszarze fizycznym dziecko:

 • maszeruje, reaguje na sygnały, siada, podnosi się, schyla,
 • podaje pędzel, odbiera pędzel, podaje kredkę, odbiera kredkę,
 • chwyta, zbiera, przenosi,
 •  rysuje, kreśli, składa, przylepia

W obszarze emocjonalnym dziecko: 

 • cieszy się, odczuwa radość, niepokój, zachwyt,
 • odczuwa poczucie sprawstwa, sukcesu,
 • wyraża radość oklaskami, okrzykami,
 • panuje nad chęcią wykonania czynności jako pierwszy

W obszarze społecznym dziecko: 

 • współdziała z kolegą, użycza koledze pędzla, kredki,
 • czeka na swoją kolej, obserwuje relacje, tworzy relacje,
 • wyraża podziękowania, gratulacje,
 • przyjmuje gratulacje, odczuwa dumę społeczną

W obszarze poznawczym dziecko: 

 • wyznacza miejsce do kreślenia, czyta obraz, nazywa elementy obrazu, nadaje znaczenie wytworom,
 • klasyfikuje, przelicza, szacuje, dodaje, stosuje pojęcia: przez, na, do, obok, małe, duże,
 • nazywa kolory, wskazuje kolory, rysuje kropkę, kreskę, wiązkę,
 • mówi szeptem, głośno słowo „pąk”, rozmawia, odpowiada na pytania, opowiada,
 • przekształca, przetwarza i prezentuje swoje dziełoy
Techniki, metody
 • techniki systemu Edukacja przez ruch, 
 • technika origami płaskie z koła
Materiały 
i narzędzia
 • kolorowe papierowe koła o średnicy 30–50 mm oraz po jednym kole dla każdego dziecka o średnicy 100 mm,
 • klej, 
 • pędzelki, 
 • kartki, 
 • taśma klejąca papierowa, 
 • kredki pastelowe w różnych kolorach, 
 • tablica korkowa, 
 • muzyka, 
 • tekst wierszyka Papierowe czary w: A. Frączek, D. Dziamska, Origami z wierszykami. Ciekawska kaczuszka Omi, Wydawnictwo BIS, Warszawa 2013.

 

Przedstawiam cykl prostych sytuacji edukacyjnych do wykorzystania w pracy z najmłodszymi grupami dzieci w przedszkolu, opartych na zabawie papierowymi kołami z wykorzystaniem ich składania i zapoznających dzieci ze sztuką origami płaskiego z koła. Cykl prezentuje przede wszystkim proste pomysły na wykorzystanie papierowych kół do wielokierunkowej aktywizacji dzieci, a także ukazuje krok po kroku, że składanie papieru ma stać się dla dziecka zabawą rozwojową w wymiarze holistycznym, a nie krótkim odtwórczym aktem złożenia papierowej formy według wzoru. W składaniu papieru nie jest najważniejszy cel, jakim jest skonstruowanie modelu, ale uczestnictwo dziecka w procesie jego powstawania, dlatego sytuacje edukacyjne zawierają oprócz form aktywności dzieci również opisy ich funkcji. 
To funkcje wykonywania danego ćwiczenia są najważniejsze, bo z nich wynika w rzeczywistości realizacja zadań przedszkola, do których obliguje nas podstawa programowa. Świadomość funkcji rozwojowych zabaw, ćwiczeń proponowanych dzieciom buduje realną przestrzeń odpowiedzialnego, planowego wsparcia ich rozwoju. Każde zaplanowane w poniższych konspektach ćwiczenie ma także charakter diagnozujący stan rozwoju dziecka, co ma z kolei znaczenie w planowaniu kolejnych aktywności względem dzieci. 
Papierowe koła w przedstawionych sytuacjach pojawią się jako narzędzie matematycznych doświadczeń i przyczyna logicznego działania, tak aby dziecko potrafiło określić przyczynę i skutek w swoim działaniu oraz po raz pierwszy złożyć koło według zasady jednego zgięcia. 
 

Sytuacja edukacyjna A

Zabawa interakcyjna z elementami ćwiczeń: marszu wokół stołu, reagowania na sygnały dźwiękowe, wyznaczania miejsca spostrzeżeniowego za pomocą dłoni, kreślenia przy użyciu rozłożonej dłoni, czytania obrazu, przeliczania:

 • marsz wokół stołu przy ulubionej przedszkolnej melodii lub piosence;
 • zatrzymanie się na pauzę w muzyce przy dowolnej kartce przylepionej do stołu, ułożenie dłoni na kartce;
 • kolejny marsz, zatrzymanie się, ułożenie dłoni na kartce i rozłożenie wszystkich paluszków;
 • powtórzenie wszystkich elementów, narysowanie kropki przy dowolnym palcu ułożonej na kartce dłoni;
 • swobodna rozmowa na temat kropki, gratulacje;
 • marsz, zatrzymanie i ułożenie dłoni na kartce, tak aby jeden z paluszków dotykał kropki już tam narysowanej, dorysowanie kropki przy kolejnym paluszku;
 • powtórzenie procedury marszu, układania i dorysowania kropki zgodnie z potrzebami dzieci; 
 • rozmowa na temat narysowanych kropek, nadawanie znaczenia kropkom, przeliczanie kropek, gratulacje.

Funkcje zabawy: doskonalenie zintegrowanego ruchu ciała, planowanie ruchu, wyznaczanie pola spostrzeżeniowego, wodzenie okiem po znakach, czytanie obrazu, poszerzanie pola widzenia, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowo-przestrzennej, doskonalenie motoryki w obrębie dłoni, doskonalenie sprawności reagowania na sygnały, doskonalenie przeliczania, rozmowy na temat wykreślonych znaków, wyrażania gratulacji, utworzenie karty zabawy (pracy) do dalszego działania. 

Zabawa orientacyjno-porządkowa „Złap kropkę”
Dzieci pląsają po całej sali w rytm znanej melodii lub piosenki. 
Pauza w muzyce wskazuje, że przyszedł moment łapania kropek. Według polecenia nauczyciela każde dziecko biegnie do s...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy