Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

13 listopada 2017

NR 19 (Wrzesień 2016)

Wrzesień w przedszkolu
zestaw praktycznych wskazówek

0 855

Walizki rozpakowane, sale przedszkolne wysprzątane, akumulatory – po wakacyjnym wypoczynku – naładowane (mam nadzieję). Zaczynasz kolejny rok. Nieważne, czy to będzie Twój pierwszy, siódmy, czy może osiemnasty rocznik dzieci. Każdy rok to nowe wyzwanie. Warto się do niego dobrze przygotować. Na pewno dysponujesz własnymi sprawdzonymi sposobami na ogarnięcie grupy dzieci i ich rodziców. Ponieważ jednak otwarty umysł u pedagoga to podstawa, a sytuacja oświatowa zmienia się jak w kalejdoskopie, zapraszam do zapoznania się z garścią przydatnych – jak sądzę – wskazówek.

Zacznijmy od przybliżenia nowej sytuacji oświatowej. Stanowi ona podstawę poszukiwania pomysłów na dobre rozpoczęcie roku szkolnego oraz wdrożenie się w rytm pracy z dziećmi i ich rodzicami. Podpowiem też, jak zaopiekować się najważniejszą osobą w grupie przedszkolnej – czyli samym nauczycielem.

POLECAMY

Czego i jak uczyć – nowa podstawa programowa nauczania przedszkolnego

Od września 2016 r. obowiązek szkolny obejmuje dzieci siedmioletnie. Sześciolatki będzie obowiązywało roczne przygotowanie, realizowane na terenie placówek szkolnych lub przedszkolnych. Od września 2017 r. – zgodnie ze zmianami zaprezentowanymi w czerwcu tego roku przez minister edukacji narodowej Annę Zalewską – rozpoczną swoje działanie ośmioletnie szkoły powszechne. Wszystkie dzieci, uczęszczające obecnie do przedszkola, mają realizować w przyszłości ośmioletnią szkołę powszechną.

Co to oznacza dla nauczycieli przedszkolnych? 

Największe zmiany czekają nauczycieli, którzy dostaną pod opiekę dzieci sześcioletnie. Sześciolatki nie są już objęte obowiązkiem szkolnym, mogą więc trafiać do przedszkoli, gdzie przygotowywane mają być do czteroletniego nauczania wczesnoszkolnego w szkole powszechnej. Zgodnie nową postawą programową wychowania przedszkolnego nauczanie sześciolatków ma przypominać naukę w klasie pierwszej i do niej wdrażać. 

Podstawowym zdaniem nauczyciela – szczególnie z grup starszych – powinno być zapoznanie się z nową podstawą programową nauczania przedszkolnego oraz nauczania w klasie I.

Chodzi o to, aby dzieci były możliwie najlepiej przygotowane do oczekiwań i zadań, które spotkają je w klasie pierwszej. 

Z drugiej strony – ważne jest, aby nie realizować materiału przedwcześnie i nie uczyć dzieci wszystkiego, co „wydaje się logicznie patrząc potrzebne w klasie pierwszej”. Generalnie – aby nie dublować programu klasy pierwszej. To trudne, szczególnie przy ambitnych rodzicach, oczekujących, by dzieci idące do szkoły były perfekcyjnie przygotowane – a co rozumieją najczęściej jako „potrafiące czytać i pisać”. Owszem, wprowadzanie liter, podstaw czytania i pisania jest zawarte w nowej podstawie programowej nauczania przedszkolnego, trzeba jednak pamiętać, że tym, co najsilniej motywuje małe dzieci, są wyzwania. Psycholodzy mówią o „strefie najbliższego rozwoju” – czyli o takich zadaniach, czy zachowanych dziecka, które będzie ono w stanie wkrótce (w bardzo niedalekiej przyszłości) opanować. Zdiagnozować ją można przez poszukiwanie takich działań dziecka, których jeszcze nie potrafi wykonać samo, ale może przy pomocy nauczyciela. Zadania w sferze najbliższego rozwoju są najbardziej motywujące dla malucha. Jeśli dziecko zaczynające szkołę będzie umiało „za dużo”, czyli opanuje umiejętności, które ma dopiero zdobywać w klasie pierwszej – narazimy je na nudę i zniechęcenie. Dziecko, które nudzi się w szkole, zniechęca się, nuży i albo wyłącza z aktywności, albo zaczyna przeszkadzać. W każdym razie podejmuje działania niekorzystne dla niego samego. Dlatego tak ważne jest, aby nie przyspieszać z programem nauczania. A co jeszcze ważniejsze – przekonać do takiego podejścia rodziców. Rodzicami zajmę się w dalszej części artykułu, tymczasem wróćmy do tego czego, a przede wszystkim JAK nauczać. 

Nowa podstawa programowa wymaga od nauczycieli wprowadzania elementów czytania i pisania oraz przygotowywania dzieci do aktywności charakterystycznych dla pierwszej klasy tak, aby przejście między etapami edukacyjnymi było w miarę łagodne. Wygląda na to, że dzieci powinny być zapoznawane z systemem ławkowym i przygotowywane do pracy i koncentracji w dłuższym czasie, bez przerw. Przyjmuje się, że przeciętny sześciolatek powinien koncentrować się 20 min na średnio interesującym go zadaniu. Nie można jednak zapominać, że podstawową aktywnością dziecka sześcioletniego nadal jest zabawa – to w jej trakcie (mimowolnie) przedszkolaki przyswajają najwięcej wiedzy i umiejętności. Zadaniem nauczyciela będzie pogodzenie tych wymagań. 

Niezależnie od wszystkiego (od podstawy programowej, oczekiwań rodziców i szkoły) ważne są umiejętności, które zawsze się sprawdzają i gwarantują sukces edukacyjny i życiowy: kompetencje społeczne i zdolność do myślenia twórczego.

Przez kompetencje społeczne rozumiem przede wszystkim umiejętność dogadywania się z innymi, pracy w grupie, a co za tym idzie czerpania z pomysłów innych dzieci, słuchania ich i czekania na swoją kolej. Grupa zawsze potrafi wypracować więcej niż pojedyncza osoba, warto więc, aby dzieci przedszkolne miały szansę tego doświadczyć. W edukacji przedszkolnej będzie sprawdzała się taka organizacja procesu nauki i zabawy, która zapewni dzieciom  szansę spotykania się w podgrupach, wzajemnego korzystania ze swoich zasobów, uczenia się od siebie, a w perspektywie – wychodzenia z rozwojowego egoizmu. Dzielenie się, rozstawanie ze swoimi wytworami i przyjęcie, że kolega potrafi zrobić coś lepiej ode mnie, jest trudne dla przeciętnego przedszkolaka. Tym bardziej warto ćwiczyć te kompetencje. 

W czasie pracy w grupie (w podgrupach) jedne dzieci uczą się od tych, które potrafią coś lepiej, a te, które jakąś umiejętność opanowały mogą zastać nauczycielami, mentorami. Przy kolejnej aktywności następuje zmiana – bo choć Piotrek lepiej pisze cyfry, to Kuba sprawniej skacze na jednej nodze. Sięganie do zasobów dzieci, zachęcanie ich, aby mówiły, co potrafią robić dobrze, czego mogą nauczyć innych, jest dobrym tropem. Jednocześnie warto zachęcać, aby dzieci rywalizowały tylko same ze sobą, nie z innymi. Współpraca popłaca – zasób umiejętności i zdolności grupy tworzy nową jakość, która jest czymś więcej niż prostą sumą umiejętności każdego z jej członków.

Myślenie twórcze to umiejętność wychodzenia poza schemat, oderwania się od konkretu. Z jednej strony wydaje się ona trudna dla myślących konkretnie przedszkolaków. Z drugiej jednak – dzieci przedszkolne mają bardzo rozwiniętą wyobraźnię. Młodsze nadal posługują się myśleniem magicznym. Warto więc inwestować w tę sferę. Kreatywność jest cenna zarówno jako cecha (dziecka i nauczyciela), ale też jako metoda. Sprawdza się w procesie edukacyjnym, urozmaica naukę, budzi motywację, sprzyja ćwiczeniu koncentracji, wprowadza radość i energię. Co najważniejsze: daje każdemu szansę na odniesienie sukcesu. W kreatywnych zadaniach każda odpowiedź jest dobra, liczą się pomysły, promowana jest otwartość i chęć działania. 

Jak „oswoić” nowe dzieci?

We wczesnym życiu zawodowym przez pewien czas pracowałam w żłobku. Pewnego dnia jedna z opiekunek – doświadczona, uporządkowana, bardzo ciepła pani – podzieliła salkę na dwie połowy szmacianą taśmą. „Dziewczynki bawią się z tej strony, chłopcy z tej” – zarządziła. Część dzieci przeszła sama, a resztę pani przeprowadziła. Zagotowałam się w środku, zaczęłam mówić o ograniczaniu wolności, przymusie i tym podobnych rzeczach. Pani opiekunka tylko uśmiechnęła się do mnie: „Spokojnie, pani magister. Jest pani jeszcze bardzo młoda… ”.

U podstawy poczucia bezpieczeństwa dzieci leży uporządkowanie, schematy, przewidywalność. Im szybciej wprowadzi się je do przedszkolnej codzienności, tym łatwiej dzieci się w niej odnajdą. Chcę przypomnieć parę zasad i podpowiedzieć parę pomysłów, które pomogą nauczycielowi wprowadzić rytm, tak ważny dla dzieci.

Po pierwsze – znaczki. Znaczki, znaczniki, naklejki… coś, co pomoże dziecku (szczególnie małemu) zidentyfikować i rozróżnić rzeczy „moje” i „nie moje”. Znaczki powinny pojawić się na szafkach (co oczywiste), ale też na innych przedmiotach, przypisanych do konkretnego dziecka: szufladach, leżakach, krzesełkach, kubkach, ręcznikach itp. Dlaczego to takie ważne? W rodzinnym domu wszystko należy dziecka, teoretycznie może dotknąć, skorzystać z każdej rzeczy. W przedszkolu jest inaczej – istnieje mnóstwo bodźców, dużo osób, dużo przedmiotów. Dziecko potrzebuje opanować ten chaos, ale też nauczyć się, że niektóre rzeczy nie należą do niego. Oczywiście, można to tłumaczyć, ale dużo łatwiej wprowadzić jasne, czytelne oznaczenia. Oznaczenia te są też drogowskazem dla dziecka. Kiedy usłyszy „siadamy przy stoliku”, wie, dokąd ma iść i jest pewne, że jego krzesełko będzie na nie czekało. To buduje poczucie bezpieczeństwa. Technicznie – przyspiesza i ułatwia nauczycielowi proces przemieszczania się dzieci i zajmowania przez nie miejsc. Zwalnia z konieczności używania głosu. W grupie i tak panuje harmider. Zawsze zachęcam nauczycieli – i sama to stosuję z powodzeniem – do używania gestów, które będą wskazywały dzieciom, czego się od nich oczekuje. „Usiądź”, „słuchaj”, „spójrz”, „wstań od stolika” bardzo łatwo przedstawić gestem ręki. Dzieci szybko się tego uczą. Potrzebne jest tylko słowo-znak, które daje dzieciom sygnał, że teraz mają zwrócić uwagę na nauczyciela. U mnie jest to zdanie: „Popatrz na mnie”. Specjalnie używam liczby pojedynczej, żeby każde dziecko miało wrażenie, że zwracam się konkretnie do niego – co w istocie czynię.

Poza znaczkami i wprowadzaniem gestów będą też przydatne rytuały, czyli stale powtarzające się czynności, które wprowadzają rytm funkcjonowania grupy. Od najprostszych – mycia rąk przed posiłkami, porannego powitania w kole, siadania w wyznaczonym miejscu (znowu można użyć znaczników) na podłodze, w oczekiwaniu na inne dzieci – do tych bardziej skomplikowanych związanych z całodziennym funkcjonowaniem grupy – odkładanie rzeczy, przestrzeganie zasad, rozwiązywanie sporów według opracowanej przez nauczyciela procedury itp.

Uporządkowanie i powtarzalność są ważne w życiu małego dziecka. W miarę integracji dzieci ze sobą nawzajem i przedszkolem można oczywiście wprowadzać zmiany – np. zmieniać schemat ustawienia krzeseł. Sztywne zasady pomagają zdobyć poczucie bezpieczeństwa, ale kiedy już je dziecko zdobędzie – przychodzi czas na nowości. Adaptacja do zmian jest jedną z najważniejszych ludzkich umiejętności. 

Jak oswoić rodziców?

Początek roku to trudny okres dla każdego rodzica. Najtrudniej – oczywiście – mają rodzice debiutantów, czyli dzieci idących do przedszkola po raz pierwszy. Jednak każda nowa sytuacja bywa stresująca dla rodzica. Zmiana grupy, pani, placówki... Wrzesień będzie też trudnym czasem dla rodziców dzieci sześcioletnich, którzy denerwują się reformą edukacji, boją się, czy przedszkole dobrze przygotuje ich dzieci do obowiązku szkolnego. 

Dlaczego tyle piszę o stresie rodziców? 

Stres rodzica przekłada się na dziecko. Przekłada się bezpośrednio – im dziecko młodsze, tym bardziej jest podpięt...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy