Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wolontariusz w przedszkolu

Artykuły z czasopisma | 10 listopada 2017 | NR 18
0 1146

„Dzień dobry, nazywam się Karolina Drygasiewicz i jestem studentką pedagogiki specjalnej. Chciałabym z bliska poznać dziecięce środowisko, zdobyć praktyczne doświadczenie w pracy z dziećmi. Czy mogłabym zostać wolontariuszem w państwa przedszkolu?”. „Oczywiście, czy dzisiaj ma pani czas, żeby poznać naszą placówkę?”.

Dlaczego warto zostać wolontariuszem? 
Jakie korzyści dla placówki przedszkolnej niesie przyjęcie wolontariusza? 
Jak wpływa on na rozwój maluchów i na pracę nauczycieli?

POLECAMY

Moja przygoda z trwającym 12 miesięcy wolontariatem w przedszkolu integracyjnym zaczęła się właśnie od przytoczonej rozmowy. Wtedy jeszcze nie zdawałam sobie sprawy, że to była jedna z moich lepszych decyzji w życiu, otwierająca, jak się teraz okazuje, wachlarz zawodowych możliwości. Obecnie jestem nauczycielem grupy 5-latków w jednym z lubelskich przedszkoli.

W placówce zostałam bardzo mile przyjęta i poważnie potraktowano chęć oferowanej przeze mnie pomocy. Pierwszego dnia zapytano mnie o moje oczekiwania względem wolontariatu: „W jakiej grupie wiekowej chciałaby pani pracować?”; „Czy chciałaby pani pracować w formie wolontariatu stałego, czy raczej akcyjnego?”; „Ile czasu tygodniowo może pani poświęcić na pomoc wolontarystyczną?”; „Czy jest pani otwarta na propozycję prowadzenia własnych zajęć pod okiem nauczycieli?”; „Czego dokładnie oczekuje pani od naszej placówki jako tej, w której będzie pani wolontariuszem?”.

W każdej chwili wolnej od zajęć dydaktycznych na uczelni pojawiałam się w przedszkolu, aby towarzyszyć dzieciom w ich dynamicznym rozwoju. Długie rozmowy, „wygłupy” na dywanie, zabawy w kącikach czy indywidualna praca przy stoliku dawały mi ogromną radość. Wielokrotnie słyszałam słowo „dziękuję” od nauczycieli, którym często brakowało czasu w ciągu dnia na pracę z każdym dzieckiem. 

Nauczyłam się wiele i jestem wdzięczna wszystkim osobom, które pokazały mi, na czym polega praca nauczyciela wychowania przedszkolnego „od wewnątrz”. Polecam studentom taką formę spędzania wolnego czasu – wolontariat jest szansą na sprawdzenie siebie i weryfikację decyzji wyboru kierunku studiów, czy był trafny. Może też być źródłem refleksji, że należy dokonać pewnych modyfikacji w tym zakresie albo wybrać zupełnie inną ścieżkę edukacyjną. Przede wszystkim jednak wolontariat oferuje możliwość zdobywania praktycznego doświadczenia.

Centrum Wolontariatu definiuje pojęcie „wolontariat” jako „świadomą, dobrowolną działalność podejmowaną na rzecz innych, wykraczającą poza więzi rodzinno-przyjacielsko-koleżeńskie” (wolontariat.org.pl).

 

Korzyści dla wolontariusza placówki przedszkolnej:

 • realne wejście we wspaniały świat dziecka,
 • weryfikacja spójności wiedzy teoretycznej i praktycznego działania na bieżąco – wyciąganie wniosków,
 • nabywanie różnych umiejętności i uczenie się od doświadczonych, bogatych w wiedzę nauczycieli,
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych ciekawymi metodami,
 • zdobycie większej świadomości na temat dodatkowych szkoleń i kursów, które są doskonałym uzupełnieniem studiów pedagogicznych; czasami możliwość uczestniczenia w bezpłatnych szkoleniach organizowanych na terenie placówki,
 • poznanie płaszczyzny dotyczącej współpracy z rodzicami (bardzo istotnej z perspektywy nauczyciela), 
 • zaliczanie praktyk studenckich; możliwość przeprowadzenia badań do pracy dyplomowej,
 • ukierunkowanie preferencji zawodowych,
 • zdobycie doświadczenia wymaganego podczas poszukiwania pracy

 

Aktywność wolontariuszy reguluje Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r.
(nowelizacja ustawy – Dz. U. z 9 września 2015 r.):

 • świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonym w porozumieniu z korzystającym; porozumienie powinno zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania,
 • na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o  wykonaniu świadczeń przez wolontariusza,
 • jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie (art. 44 ww. ustawy).

Z ustawy wynika, że obszar, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza świadczeń strony ustalają wspólnie w umowie, zwanej porozumieniem pomiędzy korzystającym, czyli organizacją, a wolontariuszem. Inne nazwy powszechnie stosowane to: umowa o wolontariat, wolontariackie porozumienie, umowa wolontariacka.

Kim jest wolontariusz? 

Wolontariusz to każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji i osób indywidualnych. Podstawową zasadą jest bezpłatny charakter pracy wolontariusza (www.frm.org.pl). Należy tu podkreślić słowo „dobrowolnie”, które niesie niezwykłą wartość dla wolontariusza i dla osób, którym świadczy usługę. Przekłada się to przede wszystkim na ogromne zaangażowanie i zainteresowanie wolontariusza wykonywaną pracą. Mimo wszystko pamiętajmy, że wolontariusz nie jest pracownikiem, o czym decyduje nieodpłatny charakter świadczenia.

Korzyści dla dzieci i przedszkola wynikające z przyjmowania wolontariuszy do placówek:

 • pomoc w opiece nad dziećmi (czynności higieniczne, porządkowe),
 • wsparcie nauczycieli przy organizacji czasu oczekiwania dzieci na rodziców w formie wspólnych gier i zabaw (możliwość „wygłupów” na dywanie z wolontariuszem),
 •  wprowadzanie świeżości i nowych energii do podejmowania działań przez nauczycieli (ciekawe propozycje zajęć),
 • pomysłowość, zaangażowanie i kreatywność, co wpływa na wieloaspektowy rozwój maluchów,
 • pomoc przy organizowaniu uroczystości i imprez przedszkolnych (bal karnawałowy, jasełka, piknik),
 • wsparcie w pielęgnacji, edukacji i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością,
 • forma zapobiegania wypaleniu zawodowemu wśród nauczycieli.

Warto wspomnieć o tym, iż obecnie istnieje wiele możliwości uzyskania wykształcenie pedagogicznego, ale niestety wiąże
się to ze zróżnicowanym poziomem i jakością kształcenia. Dlatego bardzo często absolwent studiów pedagogicznych nie jest gotowy, aby rozpocząć pracę w placówce oświatowej jako nauczyciel. Otwierajmy zatem drzwi przyszłym pedagogom, aby mogli zdobywać praktyczne doświadczenia, takie jak m.in. planowanie pracy tygodniowej, miesięcznej – uzupełnianie dzienników; korzystanie z przewodników metodycznych; poznanie cyklu dnia w przedszkolu. Młodzi nauczyciele często mają bogatą wiedzę teoretyczną, szereg kursów i szkoleń, na pewno też ogromną liczbę pomysłów na swoją pracę z dziećmi, jednak prawie zawsze brakuje im doświadczenia. A zdecydowanie jest ono ważne w momencie, gdy ów wspomniany absolwent zaczyna poszukiwać pracy, przeglądać wymagania ofert składanych przez placówki, pojawia się na rozmowach kwalifikacyjnych.

Mamy nadzieję, że ten tekst dotrze zarówno d...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy