Dołącz do czytelników
Brak wyników

„Wędrująca książka”
Projekt edukacyjny promujący czytelnictwo

Artykuły z czasopisma | 16 listopada 2017 | NR 22
0 849

Projekt „Wędrująca książka” ma za zadanie popularyzować czytelnictwo, przedstawiać jego aspekty i walory, a także pozyskiwać młode pokolenie do tego, by stawało się ono aktywnym odbiorcą dzieł zarówno już stworzonych, jak i tych, co mają powstać. Organizatorem akcji jest Przedszkole Samorządowe w Jonkowie.

Rekrutacja do projektu została zakończona. Patronat honorowy nad projektem sprawuje wójt gminy Jonkowo – Wojciech Giecko, a patronat medialny nad akcją objęło czasopismo „Wychowanie w Przedszkolu”. Na łamach czasopismach będziemy dzielić się naszymi osiągnięciami.

POLECAMY

Dlaczego powstała akcja?

Książka jest ponadczasowym dobrem, które niesie za sobą wiele wartości. To dzięki czytaniu książek wzbogacamy swoją wiedzę, przenosimy się w świat wartości, uczymy się aktywnego słuchania, trenujemy pamięć, pobudzamy naszą wyobraźnię, poszerzamy swój zasób słownictwa itp. Walorów aktywnego czytania książek jest wiele, ale we współczesnym świecie czynność ta jest wypierana przez bogatą ofertę zastępni-
ków, które nagminnie serwują nam wysokie technologie.

Na wybór tematyki projektu wpływ miały następujące czynniki:

 • list otwarty prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy, który inaugurował piątą edycję projektu „Narodowe Czytanie”,
 • kierunek polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017, który brzmi „Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

Projekt „Wędrująca książka” odnosi się do „Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” i uwzględnia następujące jej obszary:

 • Obszar 3: Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci,
 • Obszar 14: Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

Cele główne projektu:

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 • rozbudzanie twórczości i fantazji dziecięcej,
 • rozwijanie kompetencji komunikacyjnych,
 • wzbogacanie słownika biernego i czynnego,
 • budzenie szacunku wobec cudzej własności,
 • nawiązanie ogólnopolskiej współpracy między przedszkolami.

Czas realizacji projektu: listopad 2016 r. – marzec 2017 r.

W ramach projektu uczestnicy pracują w 10-osobowych zespołach w całej Polsce. Osoby zgłoszone do udziału w projekcie staną się członkami zamkniętej grupy utworzonej za pomocą portalu społecznościowego. Członkowie tej grupy będą mogli wymieniać się doświadczeniami, informacjami, własnymi przemyśleniami, relacjami z przebiegu projektu i zdjęciami.
Opis realizacji projektu:

Etap I: Wstęp

Informacja pisemna lub ustna do rodziców o projekcie i jego celach. Uzyskanie pisemnej zgody od rodziców na udział dzieci w tym projekcie. Każdy członek zespołu musi przygotować wydruk szablonu strony tytułowej i stron do tworzenia wpisów. Całość należy połączyć listwą wsuwaną (plastikowa rynienka, dzięki której można samodzielnie oprawić plik kartek), dzięki czemu w miarę potrzeby będzie można dowolnie regulować objętość (grubość) książki. W razie potrzeby można dodrukować strony i bez problemu dołączyć do tworzącego się dzieła. Nie bindujemy książki.

Etap II: Wprowadzenie wychowanków w projekt

Wstępem do działania może być wiersz „Ciekawski KTOŚ”, przeprowadzenie dyskusji na jego temat bądź też rozmowa, burza mózgów na temat: „Dlaczego warto czytać”. Na tym etapie dowolnie wprowadzają Państwo dzieci w zagadnienie związane bezpośrednio z projektem. Należy zakomunikować dzieciom fakt, iż będą tworzyły książki dla innych placówek, wymyślały ciąg dalszy losów bohaterki oraz wypełniały rysunkami otrzymaną pozycję. Ważna jest również informacja, że dzieci będą miały swoją książkę, która ruszy w świat i po zakończeniu działań powróci do nich, uzupełniona przez inne dzieci „Wędrująca książka”, którą wspólnie odczytacie.

Etap III: Stworzenie strony tytułowej książki

Jest to bardzo ważny początek procesu twórczego dzieci. Wychowankowie powinni aktywnie uczestniczyć w akcie nadania książce tytułu. Obligatoryjnie jednak przyjmujemy, że główną bohaterką będzie Ola (z przedszkola), ponieważ imię to nie sprawia problemu nawet maluchom ani dzieciom z opóźnionym rozwojem mowy, jest łatwe do zapamiętania i proste w zapisie. Razem z dziećmi na tym etapie uzupełnione zostają pierwsze strony książki, czyli zapisany zostaje tytuł i właściciel pozycji. Można wykorzystać do tego 2–3 strony: tytuł i prezentacja wizerunku głównej bohaterki (obraz głównej bohaterki stworzony przez dzieci).

Tytuł „Wędrującej książki” nadany przez jej małych właścicieli powinien w jakiś sposób wskazać krąg tematyczny lub myśl, wokół której opisana zostanie przez inne placówki biorące udział w akcji.

W tym miejscu powinna znaleźć się również informacja na temat właścicieli książki (zdjęcie placówki i grupy, adres, podpisy dzieci, rysunki i to, co tylko zechcą dzieci zrobić, by w jakiś sposób się zaprezentować).

Etap IV: Wysyłka „Wędrującej książki” do wskazanej placówki

Uczestn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy