Dołącz do czytelników
Brak wyników

„Wędrująca książka”
Projekt edukacyjny promujący czytelnictwo

Artykuły z czasopisma | 16 listopada 2017 | NR 22
167

Projekt „Wędrująca książka” ma za zadanie popularyzować czytelnictwo, przedstawiać jego aspekty i walory, a także pozyskiwać młode pokolenie do tego, by stawało się ono aktywnym odbiorcą dzieł zarówno już stworzonych, jak i tych, co mają powstać. Organizatorem akcji jest Przedszkole Samorządowe w Jonkowie.

Rekrutacja do projektu została zakończona. Patronat honorowy nad projektem sprawuje wójt gminy Jonkowo – Wojciech Giecko, a patronat medialny nad akcją objęło czasopismo „Wychowanie w Przedszkolu”. Na łamach czasopismach będziemy dzielić się naszymi osiągnięciami.

Dlaczego powstała akcja?

Książka jest ponadczasowym dobrem, które niesie za sobą wiele wartości. To dzięki czytaniu książek wzbogacamy swoją wiedzę, przenosimy się w świat wartości, uczymy się aktywnego słuchania, trenujemy pamięć, pobudzamy naszą wyobraźnię, poszerzamy swój zasób słownictwa itp. Walorów aktywnego czytania książek jest wiele, ale we współczesnym świecie czynność ta jest wypierana przez bogatą ofertę zastępni-
ków, które nagminnie serwują nam wysokie technologie.

Na wybór tematyki projektu wpływ miały następujące czynniki:

 • list otwarty prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy, który inaugurował piątą edycję projektu „Narodowe Czytanie”,
 • kierunek polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017, który brzmi „Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

Projekt „Wędrująca książka” odnosi się do „Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” i uwzględnia następujące jej obszary:

 • Obszar 3: Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci,
 • Obszar 14: Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

Cele główne projektu:

 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 • rozbudzanie twórczości i fantazji dziecięcej,
 • rozwijanie kompetencji komunikacyjnych,
 • wzbogacanie słownika biernego i czynnego,
 • budzenie szacunku wobec cudzej własności,
 • nawiązanie ogólnopolskiej współpracy między przedszkolami.

Czas realizacji projektu: listopad 2016 r. – marzec 2017 r.

W ramach projektu uczestnicy pracują w 10-osobowych zespołach w całej Polsce. Osoby zgłoszone do udziału w projekcie staną się członkami zamkniętej grupy utworzonej za pomocą portalu społecznościowego. Członkowie tej grupy będą mogli wymieniać się doświadczeniami, informacjami, własnymi przemyśleniami, relacjami z przebiegu projektu i zdjęciami.
Opis realizacji projektu:

Etap I: Wstęp

Informacja pisemna lub ustna do rodziców o projekcie i jego celach. Uzyskanie pi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy