Dołącz do czytelników
Brak wyników

Praca z dzieckiem

21 listopada 2017

NR 29 (Wrzesień 2017)

Samoocena dziecka w wieku przedszkolnym

0 298

Dzieci rozpoczynające naukę w przedszkolu już od samego początku, zaczynają formułować sądy wartościujące. Nie są one jedynie konsekwencją asymilacji z otoczeniem, lecz wynikają z autonomicznego kształtowania się osobowości będącego rezultatem społecznych porównań. Na tym etapie bardzo ważne jest właściwe kształtowanie pozytywnej samooceny oraz akceptacji dziecka.

Wszelkie zmiany osobowości dziecka w wieku przedszkolnym wiążą się ze zmianą własnego „ja”. Własne „ja” dziecka może ulec zmianie tylko wówczas, gdy zacznie ono dostrzegać zmiany w postawach oraz w traktowaniu go przez nauczycieli – osoby znaczące dla dziecka w przedszkolu. Oczywisty staje się fakt, że każdy nauczyciel pracujący z dzieckiem w wieku przedszkolnym (jak i na każdym etapie edukacji) powinien znać samoocenę swoich wychowanków. Dzięki temu będzie tak postępować, aby w żaden sposób nie doprowadzić do utrwalania się w dziecku niepokojących cech jego osobowości1. 

Przez samoocenę rozumiemy sądy wartościujące, które dotyczą zarówno właściwości fizycznych, czyli wyglądu, struktury motywacji, cech osobowości, zdrowia jak i stosunku, jaki dziecko ma z innymi ludźmi – nie tylko rówieśnikami, ale również osobami dorosłymi. W wieku przedszkolnym szczególną rolę w kształtowaniu samooceny i akceptacji dziecka odgrywają oceny oraz opinie osób znaczących, a więc rodziców i nauczycieli. Innym źródłem kształtowania się samooceny oraz akceptacji dziecka w wieku przedszkolnym są kontakty interpersonalne z innymi dziećmi. Jest to szczególnie ważne, ponieważ w głównej mierze to dzięki zabawie z rówieśnikami dziecko pozyskuje wiedzę o sobie, swoich możliwościach, a także o wadach i zaletach. 

Możemy wskazać dwa rodzaje samooceny:
■    Samoocena niska
■    Samoocena wysoka

Cechy dzieci o niskiej samoocenie:
■    nadmierne uzależnienie od rodziców,
■    wrogość względem rodzeństwa,
■    agresja,
■    wrogość wobec innych dzieci,
■    ciągłe poszukiwanie akceptacji innych,
■    przygnębienie,
■    lęk przed odrzuceniem.

Dziecko z wysoką samooceną rozpoznamy po:
■    otwartości,
■    obiektywnej ocenie porażek i sukcesów,
■    samodzielność,
■    pewność siebie,
■    podejmowaniu wyzwań,
■    spontaniczności,
■    towarzyskości.

Samoocena dziecka w wieku przedszkolnym jest budowana na podstawie dwóch zasadniczych miar: osiągnięć innych dzieci oraz systemu standardów osobistych dziecka przedszkolnego. Należy pamiętać, że u dzieci większą wartość w budowaniu oceny własnej osoby odgrywa porównywanie przez dziecko swoich osiągnięć do osiągnięć rówieśników.

Początkowo samoocena tworzona przez dziecko w wieku przedszkolnym przybiera tak zwany charakter echoidalny, czyli dziecko powtarza sądy na swój tematu słyszane od innych osób, głównie od osób znaczących. Dopiero później dziecko zaczyna kształtować obraz własnej osoby na podstawie porównań społecznych. Dzieci o niskiej samoocenie dokonują dużo mniej porównań społecznych niż dzieci cechujące się wysoką samooceną. Przyczyną tego jest obawa tych dzieci, że w wyniku owych porównań ocena ich kompetencji może ulec pogorszeniu.

Kształtowanie u dziecka w wieku przedszkolnym obrazu własnej osoby stanowi szczególnego rodzaju przykład interakcji dynamicznych, jakie zachodzą pomiędzy dzieckiem a otaczającą je rzeczywistością. Proces społecznych porównań dokonywanych przez dziecko jest źródłem oceny własnego ja, a także stanowi źródło oceny innych ludzi. Utworzone na drodze porównań...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy