Dołącz do czytelników
Brak wyników

Logopedyczne ABC

22 listopada 2017

NR 30 (Październik 2017)

Opóźniony rozwój mowy małego dziecka i dziecka w wieku przedszkolnym

0 329

Zaburzenia pojawiające się w rozwoju języka znacząco wpływają na wszystkie sfery rozwojowe dziecka: społeczną, emocjonalną, poznawczą i ruchową. Dziecko mające trudności w komunikacji może całkowicie wycofać się z podejmowania jakiejkolwiek aktywności i nawiązywania relacji z otoczeniem! Dlatego terapię należy zacząć jak najszybciej. Aby tak się stało, niezbędna jest czujność nauczyciela. Co zatem należy zrobić, aby nie przeoczyć niepokojących sygnałów?

ORM, czyli opóźnienie w nabywaniu umiejętności językowych

ORM – opóźniony rozwój mowy – to problemy w nabywaniu umiejętności językowych występujące u dzieci. Wśród trudności, jakie mogą się tu pojawić, można wymienić zaburzenia następujących aspektów sprawności językowej:

 • brak rozumienia lub bardzo ograniczone rozumienie komunikatów werbalnych,
 • zaburzenia w zakresie ekspresji językowej, gdy dzieci nie mówią lub nabywanie tej umiejętności jest znacznie opóźnione,
 • zaburzenia artykulacji, 
 • ubóstwo w zakresie nabywania słownictwa, 
 • nieuwzględnianie w wypowiedziach zasad gramatyki.

W grupie dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych ORM to zjawisko występujące coraz częściej, przy czym stosuje się pewne rozróżnienie:

 • opóźniony rozwój mowy – dotyczy dzieci przed 3. r.ż.,
 • opóźnienie rozwoju mowy – termin stosowany w przypadku dzieci po 3. r.ż. (G. Jastrzębowska).

Mitem jest funkcjonujące, szczególnie wśród rodziców, przekonanie, że gdy małe dziecko ma trudności w nabywaniu języka, to problemy te przejdą i mowa sama się rozwinie. Wielu rodziców sądzi, że w przedszkolu wśród innych dzieci ich maluch zacznie mówić i jego problemy z rozwojem mowy ustąpią. Z reguły jednak bez podjęcia terapii i odpowiedniej stymulacji tak się nie dzieje.

Warto też przestrzec rodziców przed funkcjonującym fałszywym przekonaniem, że mowa u chłopców rozwija się wolniej i niemówiący lub mało mówiący dwulatek czy trzylatek nie powinien budzić naszego niepokoju. Zawsze w takiej sytuacji należy się skonsultować z logopedą i podjąć działania diagnostyczne oraz terapeutyczne.

Zaburzenia pojawiające się w rozwoju języka znacząco wpływają na wszystkie sfery rozwojowe dziecka. Mogą prowadzić do zaburzeń w rozwoju społecznym, emocjonalnym, poznawczym i ruchowym; dziecko mające trudności w komunikacji może całkowicie się wycofać z podejmowania jakiejkolwiek aktywności i nawiązywania relacji z otoczeniem – dlatego terapię należy zacząć jak najszybciej. Grażyna Jastrzębowska wskazuje na związek pomiędzy zaburzeniami języka a zaburzeniami w przebiegu rozwoju psychicznego i fizycznego. Systematyczna terapia logopedyczna, realizowana pod okiem specjalisty – logopedy lub neurologopedy – oraz stymulacja rozwoju mowy, prowadzona w trakcie funkcjonowania dziecka w życiu codziennym przez rodziców w domu i nauczycieli w przedszkolu, daje dziecku możliwość osiągania istotnych postępów w terapii i wspomaga przebieg rozwoju psychofizycznego.

ORM może obejmować dwie grupy:

 • dzieci, u których nie występują globalne czy parcjalne zaburzenia rozwojowe,
 • dzieci z zburzeniami współwystępującymi wraz z opóźnionym rozwojem mowy, u których może występować wolniejsze tempo dojrzewania układu nerwowego.

Zaburzenia związane z opóźnieniami rozwoju mowy i języka określa się jako:

 • SORM – samoistne opóźnienie rozwoju mowy, powstałe z różnorodnych przyczyno trudnej do ustalenia etiologii; niezwiązane z czynnikami anatomicznymi, neurologicznymi, upośledzeniem umysłowym; 
 • NORM – niesamoistne opóźnienie rozwoju mowy, związane z współwystępującymi zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego; może wynikać z braku stymulacji środowiskowej, upośledzenia umysłowego, zaburzeń słuchu, uszkodzeń o charakterze neurologicznym, uszkodzeń o charakterze obwodowym. Terapia w przypadku dziecka z NORM powinna być ściśle związana ze wszystkimi działaniami terapeutycznymi podejmowanymi przez innych specjalistów w stosunku do małego pacjenta.

Przyczyny opóźnienia rozwoju mowy

 • uszkodzenia obwodowego aparatu mowy, np. wady narządów mowy: rozszczep wargi i/lub podniebienia, uszkodzenia mięśniowo-nerwowe, np. porażenia,
 • uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego,
 • zaburzenia rozumienia,
 • zaburzenia motoryczne,
 • ośrodkowe zaburzenia przetwarzania słuchowego,
 • zaburzenia metabolizmu, np. fenyloketonuria,
 • uszkodzenia narządu słuchu,
 • uszkodzenia narządu wzroku, 
 • upośledzenie umysłowe, 
 • zaburzenia artykulacji, 
 • logofobia, czyli lęk przed mówieniem, 
 • autyzm,
 • brak stymulacji ze strony środowiska,
 • brak gotowości, motywacji do komunikacji.

Sygnały wskazujące na możliwość wystąpienia ORM i konieczność konsultacji z logopedą lub neurologopedą

 • problemy ze ssaniem – gdy małe dziecko nie potrafi ssać lub ssie w nieprawidłowy sposób; 
 • trudności z połykaniem, gryzieniem – gdy maluch nie potrafi odgryzać, gryźć i przeżuwać pokarmu, gdy obserwujemy trudności z połykaniem, gdy tym czynnościom towarzyszy krztuszenie się, przetrzymywanie pokarmu, wypluwanie go czy odmawianie przyjmowania jedzenia, gdy nie jest ono zmiksowane;
 • problemy z piciem:

- gdy zbyt długo utrzymuje się picie z butelki ze smoczkiem (powinno się zakończyć między 12. a 15. miesiącem życia),
- gdy stosujemy picie z kubka niekapka – nie powinno się go używać, gdyż to utrwala niewłaściwy sposób picia i przedłuża           niemowlęcy sposób połykania (od 9. miesiąca życia uczymy malucha pić z kubeczka),

 • trudności z oddychaniem, np. dziecko oddycha przez buzię i usta ma otwarte – świadczyć to może o nieprawidłowej budowie anatomicznej jamy ustnej i/lub nieprawidłowym napięciu mięśniowym w obrębie twarzy i jamy ustnej;
 • trudności w komunikowaniu potrzeb, np. brak krzyku, zróżnicowanego płaczu sygnalizującego potrzeby u 2–3-miesięcznego dziecka;
 • brak reakcji na mimikę u 4–5-miesięcznego malucha;
 • brak reakcji na głos rodzica u 4–5-miesięcznego dziecka;
 • brak gaworzenia u 6–7-miesięcznego dziecka;
 • brak wskazywania palcem u 9-miesiecznego dziecka;
 • brak rozumienia słów, prostych komunikatów u rocznego dziecka;
 • brak wypowiadania słów u rocznego dziecka;
 • brak odpowiedniej liczby realizowanych słów (gdy dwulatek wypowiada kilka, kilkadziesiąt słów, nie rozumie kierowanych do niego prostych komunikatów, zdań);
 • brak umiejętności tworzenia prostych zdań u dwulatka;
 • trzylatek wypowiada nie więcej jak 300 słów (poziom mowy dziecka dwuletniego...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy