Dołącz do czytelników
Brak wyników

Komunikacja to skarb

Artykuły z czasopisma | 10 listopada 2017 | NR 18
225

Skuteczna komunikacja to wielki skarb na tle innych kompetencji pedagogicznych.Jej szczególna zaleta, czy też swoisty błysk polega na tym, że może być zarówno pozytywnym wsparciem, jak i stać się uporczywą przeszkodą w oddziaływaniu wychowawczo-dydaktycznym.

Wysoko rozwinięta umiejętność komunikacji, szczególnie w relacji na linii nauczyciel – rodzic (opiekun) to bardzo ważny czynnik budujący trwałą i zgraną współpracę. To istotne, w jakich okolicznościach oraz na jakich zasadach przebiega wzajemna wymiana informacji pomiędzy nauczycielem a opiekunami jego podopiecznych, gdyż te dwie osoby to często najważniejsze wzory dla młodych osób. Połączenie sił tych dwóch środowisk w imię skuteczniejszego działania wychowawczego i zagwarantowania dzieciom jak najlepszych warunków do rozwoju to niekiedy wyzwanie. Komunikacja może stać się jednak solidnym spoiwem i stworzyć gruntowne podstawy dla współpracy.

„JA MÓWIĘ, TY MÓWISZ” – CZY TO JUŻ KOMUNIKACJA?

O komunikacji mówi się bardzo wiele. Najczęściej bywa ona wymieniana jako podstawowy czynnik kształtujący relacje pomiędzy ludźmi, a nawet jako jedna z nadrzędnych potrzeb człowieka. W potocznym rozumieniu zwykle pojęcie komunikacji kojarzy się z rozmową czy też dyskusją, czym jest jednak naprawdę?

 

Termin „komunikacja” wywodzi się z łacińskiego słowa communicatio i oznacza łączność, wymianę. Jest to więc swojego rodzaju proces przekazywania wiadomości, postaw, przekonań czy też emocji dokonujący się zarówno dzięki środkom werbalnym, jak i niewerbalnym. Na jakość każdej komunikacji wpływa wiele czynników, np. postawa rozmówcy, który inicjuje komunikacje (nadawca), spostrzeganie odbiorcy, zmienne środowiskowe, jak również ujawniane w toku rozmowy reakcje i zachowania drugiego rozmówcy.

 

Na przebieg komunikacji z rodzicami ma więc wpływ wiele złożonych elementów. Niestety, nie wszystkie mogą podlegać naszej świadomej kontroli. Poziom zaangażowania, nastawienie, praktyczna wiedza z tego zakresu może mieć pozytywne przełożenie na jakość relacji oraz efektywność porozumienia. Przyjazna i otwarta postawa nauczyciela, chęć dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami, a zarazem stworzenie warunków sprzyjających ujawnianiu przez opiekunów swoich pomysłów, przemyśleń, a także obaw to solidna podstawa dla rozwoju „dobrej komunikacji” z rodzicami. Warto także pamiętać o podkreśleniu celowości nawiązywanych kontaktów z opiekunami. Rodzic, który zdaje sobie sprawę z faktu, że zarówno on, jak i nauczyciel mają wspólny cel (stworzenie jak najlepszych, przyjaznych warunków do edukacji i wychowania), będzie wykazywał znacznie większą motywację i zaangażowanie w komunikację na linii nauczyciel – opiekun.

Jak zadbać o dobrą komunikację na linii nauczyciel – rodzic

Wykorzystaj różnorodne formy komunikacji z rodzicem!

Obecny rozwój technologii i mediów stwarza rozmaite możliwości do zawierania kontaktów oraz przesyłania wiadomości. Korzystanie z różnorodnych komunikacyjnych kanałów dostępu (np. poczta e-mail, czat, dzienniczek elektroniczny, telefon, wiadomość SMS (MMS), grupy lub fora internetowe) zwiększa szanse na dotarcie z potrzebną informacją do dużej grupy oraz w odpowiednim czasie. Aby się upewnić, jaką formę kontaktów preferują rodzice twoich podopiecznych, na pierwszym zebraniu zapytaj, w jaki sposób chcieliby otrzymywać informacje, np. dotyczące organizowanych w przedszkolu wydarzeń czy też zebrań. 

 

Bardzo cenną pomocą organizacyjną w pracy nauczyciela jest przeprowadzenie na pierwszym zebraniu anonimowej ankiety, dotyczącej oczekiwań rodziców np. w sprawie częstotliwości kontaktów z nauczycielem, organizacji wydarzeń kulturalnych, wyboru form kontaktu z placówką itd. Uzyskane z ankiety wyniki nie tylko wskażą wstępny kierunek komunikacji, ale przede wszystkim ujawnią zaangażowanie i otwarte podejście pedagoga jako partnera komunikacji.

 

Pamiętaj – ważny jest pierwszy kontak...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy