Dołącz do czytelników
Brak wyników

Narzędzia do rozwoju umiejętności menedżerskich
Poznaj swój styl kierowania

Artykuły z czasopisma | 17 listopada 2017 | NR 25
0 613

Styl kierowania to sposób, w jaki osoba przełożona postępuje wobec swoich podwładnych lub podopiecznych. Jest on wypadkową tego, jacy jesteśmy, co umiemy oraz jakie osoby tworzą grupę, którą zarządzamy. Określa on, jakimi metodami realizujemy rolę menedżera.
 

Poniższy test składa się z 36 par stwierdzeń, które określają twój styl kierowania. W każdym zestawie wybierz to zdanie, które lepiej cię opisuje, i postaw X na odpowiedniej kropce. Czasami możesz stwierdzić, że oba opisy dotyczą ciebie. Musisz jednak zdecydować, który z nich bardziej do ciebie pasuje i lepiej oddaje to, jak się zachowujesz i myślisz. Nie zastanawiaj się zbyt długo nad poszczególnymi zestawami i postaraj się odpowiadać spontanicznie. Uwaga! Niektóre stwierdzenia powtarzają się w różnych parach.

POLECAMY

 

...
1 A B C D E F

Uważam, że skoro cele zostały ustalone, każdy powinien być wystarczająco zmotywowany do ich osiągnięcia. 

 

       

Przekazuję innym osobistą odpowiedzialność, ale odbieram ją, jeśli wykonanie zadania nie posuwa się naprzód.

 

       
2.            

Mówię podopiecznym, aby nie przejmowali się pracą innych, ale koncentrowali się na rozwoju swoich umiejętności i wzroście własnej wydajności.

         

Uważam, że raporty i sprawozdania nie są konieczne w sytuacji, gdy ludzie sobie ufają.    

       

 
3.            

Mam wysokie wymagania i odczuwam mniejszą sympatię do tych, którzy są niedbali, za mało się starają, reprezentują niski poziom wykonania zadań.

 

       

Jeśli plan podopiecznego jest niewłaściwy, zachęcam go, aby przemyślał problem jeszcze raz i powrócił z nowym planem.    

         

4.            

Uważam, że ludzkie przekonania i wartości są ważniejsze od wymogów pracy, którą trzeba aktualnie wykonać.

     

   

Nagradzam dobrą pracę i uważam, że kara za złą pracę ma ograniczone walory motywacyjne.    

       

 
5.            

Jestem raczej skłonny sugerować różne sposoby postępowania, niż wskazywać drogę, którą sam wybrałem.

         

Uważam, że podwładni powinni być zdolni do samodzielnego pokonywania trudności na drodze do osiągnięcia swych celów.

 

       
6.            

Jeśli znam wszystkie możliwości postępowania, szybko wskazuję drogę działania, którą uważam za słuszną.

   

     

Jeśli podopieczny nie zgadza się ze mną, jestem ostrożny w wyjaśnianiu powodów, dla których chcę, aby sprawy ułożyły się według mojej woli.

   

     
7.            

Uważam, że karanie podopiecznych przynosi więcej szkody niż pożytku.

     

   

Nawiązuję bliskie, osobiste kontakty z podopiecznymi, ponieważ sądzę, że jest to cecha dobrego kierownika.

     

   
8.            

Nagradzam dobrą pracę i uważam, że kara za złą pracę ma ograniczone walory motywacyjne.    

       

 

Jeśli podwładny zawiedzie w wykonaniu swego zadania, informuję go o tym w sposób obiektywny i stanowczy.

   

     
9.            

Oczekuję od swoich podopiecznych realizacji planów, które przygotowałem.

         

Uważam, że podwładni powinni być zdolni do samodzielnego pokonywania trudności na drodze do osiągnięcia swych celów.

 

       
10.            

Po podjęciu decyzji dodatkowo wyjaśniam ją podwładnym, aby zyskać ich akceptację.

   

     

Uważam, że zatwierdzone plany powinny odzwierciedlać głównie pomysły moich podwładnych.    

       

 
11.            

Uważam, że ludzie rozwijają się najlepiej w atmosferze zaufania.

       

 

Uważam, że skoro cele zostały ustalone, każdy powinien być wystarczająco umotywowany do ich osiągnięcia.    

 

       
12.            

Gdy upominam podwładnego, mówię mu w sposób jasny, co zrobił źle.

         

Uważam, że raporty i sprawozdania nie są konieczne w sytuacji, gdy ludzie sobie ufają.

       

 
13.            

Sądzę, że stała dyscyplina jest ważna, aby praca szła naprzód.

         

Nalegam, aby podwładni przedstawiali szczegółowe sprawozdania ze swojej działalności.

         
14.            

Sądzę, że lubiany szef jest lepszy niż niecieszący się sympatią.

     

   

Uważam, że podwładni nie powinni się zbytnio zniechęcać przeszkodami w pracy, lecz powinni je samodzielnie usuwać.    

 

       
15.            

Myślę, że sprawą kierownika jest rozbudzanie potrzeby osiągnięć u podopiecznych.

         

Zwracam dużą uwagę na wysoki poziom wykonania zadań i zachęcam podwładnego, aby uzyskiwał wysokie standardy.

         

16.            

Jestem do dyspozycji podopiecznych jako konsultant i doradca, jeśli okazuje się, że potrzebują pomocy.

       

 

Uważam, że ludzie rozwijają się najlepiej w atmosferze zaufania.

       

 
17.            

Jeśli plan podwładnego jest niewłaściwy, zachęcam go, aby przemyślał problem jeszcze raz i powrócił z nowym planem.

         

Często wydaję polecenia w formie sugestii, ale wyjaśniam, o co mi chodzi.

   

     
18.            

Uważam, że poczucie pewności, stałości zasad i profity są ważnym czynnikiem zadowolenia podopiecznych.    

     

   

Jeśli plan podwładnego jest niewłaściwy, zachęcam go, aby przemyślał problem jeszcze raz i powrócił z nowym planem.    

         

19.            

Nie wytrzymałbym długo z człowiekiem, którego uważałbym za krnąbrnego.

         

Potępiam wypowiedzi, które psują harmonię współżycia między podopiecznymi.    

     

   
20.            

Uważam, że raporty i sprawozdania nie są konieczne w sytuacji, gdy ludzie sobie ufają.

       

 

Oczekuję od swoich podwładnych realizacji planów, które przygotowałem.

         
21.            

Zależy mi nie tyle na ułożeniu osobistych kontaktów z podwładnymi, co na zachęceniu ich do postępowania zgodnie z moim przykładem.

 

       

Uważam, że ludzkie przekonania i wartości są ważniejsze od pracy, którą trzeba aktualnie wykonać.

     

   
22.            

Zwracam raczej uwagę na polepszenie własnego poziomu wykonawstwa niż nalegam na jego wysoki poziom u podwładnych.

         

Potępiam wypowiedzi, które psują harmonię współżycia między podopiecznymi.

     

   
23.            

Uważam, że podwładni nie powinni się zbytnio zniechęcać przeszkodami w pracy, lecz powinni je samodzielnie usuwać.

 

       

Po podjęciu decyzji dodatkowo wyjaśniam ją podwładnym, aby uzyskać ich akceptację.    

   

     
24.            

Jeśli podwładny nie zgadza się ze mną, jestem ostrożny w wyjaśnianiu powodów, dla których chcę, aby sprawy ułożyły się według mojej woli.

   

     

Uważam, że karanie podopiecznych przynosi więcej szkody niż pożytku.    

     

   
25.            

Zwracam dużą uwagę na wysoki poziom wykonania zadań i zachęcam podwładnych, aby uzyskiwali wysokie standardy.

         

Sądzę, że stała dyscyplina jest ważna, aby praca szła naprzód.

         
26.            

Potępiam wypowiedzi, które psują harmonię współżycia między podopiecznymi.

     

   

Oczekuję od moich podwładnych dokładnego wypełniania instrukcji.

 

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy