Dołącz do czytelników
Brak wyników

Każdy przedszkolak doskonale o tym wie, że języków obcych warto uczyć się!
Scenariusz konkursu językowego

Artykuły z czasopisma | 17 listopada 2017 | NR 24
0 714

Grupa wiekowa: 

POLECAMY

dzieci w starszym wieku przedszkolnym

Metody:

•     słowna – nauczyciel prowadzący objaśnia zasady konkursu oraz cały jego przebieg,
•     czynna – dzieci uczestniczą w zabawach ruchowych,
•     aktywizujące – dzieci uczestniczą w zabawach z wykorzystaniem chusty animacyjnej,
•     Total Physical Response – metoda stosowana w nauczaniu języka obcego, wykorzystująca ruch              ciała do nabywania nowych treści

Środki 
dydaktyczne:

•     kolorowe kostki (można je wykonać z kartonu lub też wykorzystać klocki),
•     tablica korkowa,
•     ilustracje stanów pogody,
•     ilustracje produktów spożywczych,
•     ilustracje zwierząt,
•     zabawki,
•     „magiczne” pudełko i czapeczka,
•     kredki, pisaki,
•     plakat ukazujący czynności codzienne,
•     płyty z wybranymi nagraniami,
•     chusta animacyjna,
•     kolorowe piłeczki,
•     flaga Wielkiej Brytanii,
•     zdjęcia ukazujące najważniejsze miejsca w Wielkiej Brytanii – jako element scenografii

Cel ogólny: 

•  kształtowanie kompetencji językowych dzieci w wieku przedszkolnym z zakresu nabywania języka           obcego

Cele szczegółowe: 

Dziecko:
•     zna materiał językowy, wykorzystany w poszczególnych konkurencjach konkursu,
•     czerpie radość i satysfakcję z udziału w konkursie,
•     zna i przestrzega zasad obowiązujących podczas konkursu językowego,
•     kształtuje umiejętność współdziałania w zespole,
•     rozumie poszczególne konkurencje,
•     uczestniczy w proponowanych zabawach ruchowych,
•     kształtuje umiejętność posługiwania się językiem obcym,
•     nabiera pewności w posługiwaniu się językiem obcym,
•     rozumie potrzebę znajomości języków obcych,
•     poszerza wiedzę o kulturze krajów anglojęzycznych

 

Konkurs czy olimpiada językowa może stanowić podsumowanie cyklu zajęć lub też formę powtórzenia materiału z ubiegłego roku. Wszelkie aktywności podejmowane przez dzieci w trakcie konkursu opierają się na znanej dzieciom wiedzy, słownictwie oraz strukturach gramatycznych. Wydarzenie może być zorganizowane zarówno w jednym przedszkolu (i odbyć się w jednej grupie lub między grupami), jak również można nadać mu charakter międzyprzedszkolny. Dzieci uczestniczą w wydarzeniu w zespołach pięcioosobowych. Wspólnie ustalają odpowiedzi, konsultują się, a nauczyciel języka angielskiego pełni rolę pomocnika. Taka organizacja powoduje zniwelowanie ewentualnego stresu związanego z udziałem w konkursie, wyzwala dziecięcą spontaniczność, wzmacnia poczucie własnej wartości oraz pewności siebie podczas udzielania odpowiedzi. Celem nadrzędnym owych zajęć jest kształtowanie pozytywnego stosunku do nabywania wiedzy z zakresu języka obcego oraz czerpanie radości ze wspólnej zabawy z kolegami i koleżankami. Zaleca się, aby wydarzenie było prowadzone przez dwóch nauczycieli, co znacząco usprawni organizację. Z uwagi na możliwości percepcyjne dzieci, konkurs jest podzielony na dwie części, a w przerwie uczestnicy są zapraszani na wspólny poczęstunek i zabawy ruchowe przy muzyce oraz z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Warto również zaprosić rodziców do zabawy w roli publiczności oraz jako dodatkowe wsparcie dla uczestników.

Przebieg zajęć:

  • Powitanie uczestników przez osobę prowadzącą.
  • Przedstawienie uczestników oraz nauczycieli.
  • Wspólne zabawy ruchowe w języku angielskim – wykorzystujemy rymowanki, piosenki połączone z ruchem. Warto sięgnąć do publikacji Nursery Rhymes, zawierającej zarówno utwory literackie, jak i wiersze wspierające nabywanie języka angielskiego przez dzieci. Prowadzący omawia zdjęcia Wielkiej Brytanii i zaprasza do „podróży językowej”.

„Losujemy nasz kolor” – dzieci losują kolorowe kostki, nazywając po angielsku wylosowaną barwę. Barwa wskazuje stolik przeznaczony dla danego zespołu, np. przy stoliku nr 1 znajduje się niebieski kartonik, a drużyna, która wylosowała niebieską kostkę, zajmuje miejsca właśnie przy nim. 

Po ulokowaniu się drużyn, dzieci są proszone o nadanie nazw swoim zespołom oraz wykonanie rysunku, który będzie stanowił ich wizytówkę. Dzieci głośno odczytują zaproponowane nazwy oraz prezentują wizytówki.

Nauczyciel prowadzący objaśnia zasady i reguły obowiązujące podczas konkursu. Omawia tablicę wyników, do której uczestnicy samodzielnie będą przypisywali sobie punkty. Następuje zapisanie nazw grup na tablicy wyników oraz uroczyste rozpoczęcie konkursu.

Zabawa nr 1:

„What do you do everyday?” – wykorzystu...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy