Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowoczesne podejście – czas start!

Artykuły z czasopisma | 8 listopada 2017 | NR 13
0 818

Rozpoczynający się rok to czas podsumowań poprzedniego i oceny dotychczasowych dokonań przedszkola. Podsumowania takie dotyczą także nauczania języka angielskiego. Na pewno, zarówno dzieciom, jak i nauczycielom, udało się wiele w tej kwestii osiągnąć i powinny być widoczne pierwsze efekty. Nauczyciele nie powinni jednak spoczywać na laurach, lecz dążyć do własnego rozwoju zawodowego oraz udoskonalania warsztatu pracy. W tym miesiącu zamierzamy pomóc we wprowadzeniu innowacyjnych sposobów pracy, tak by zajęcia były dla dzieci ciekawe, a nauczyciel mógł cieszyć się ich oraz – przede wszystkim – własnymi sukcesami.

Ocena po semestrze

Początek roku kalendarzowego to dobry moment na pierwsze podsumowania. Nauczyciel może bacznie przyjrzeć się swojej pracy: jest to chwila na pomyślenie, co można jeszcze udoskonalić, jakie są pierwsze sukcesy, co się nie sprawdziło, jakiego typu zajęcia najbardziej lubią dzieci i w jaki sposób najlepiej się uczą, a nad czym można popracować. Długie wieczory w okresie zimowym to dobry czas, aby zastanowić się nad innowacjami, które można wprowadzić w pracy z dzieckiem, a także nad tym, w jaki sposób pracować nad dyscypliną czy też jak nieco wydłużyć czas uwagi dzieci. Każdemu maluchowi warto wystawić miniocenę opisową – chociażby w notatniku nauczyciela czy w zeszycie obserwacji. Jeżeli w przedszkolu organizowane jest zebranie z rodzicami, można skorzystać z okazji i opowiedzieć o postępach dzieci, o napotkanych problemach czy też zapytać o efekty nauki języka angielskiego prezentowane w domu. Prócz tego, nauczyciel zajmujący się wprowadzaniem elementów języka obcego powinien zapoznać nauczycieli wychowawców, prowadzących poszczególne grupy z opinią na temat funkcjonowania każdego dziecka podczas zajęć z angielskiego, konsultować bieżące problemy, dostosować do grupy metody pracy i sposoby utrzymywania dyscypliny. 

POLECAMY

Początek roku – początkiem innowacji

W dzisiejszych czasach nauczyciele muszą pamiętać, że podejście do nauczania zmienia się – coraz więcej miejsca powinno się poświęcać innowacjom i nowoczesnym koncepcjom. Aktualnie bowiem pojawia się coraz więcej wiadomości o metodach uczenia się, o rozwoju dziecka, jego sposobach uczenia się, a przede wszystkim rozwijają się nowoczesne technologie. Z dobrodziejstw nowoczesności muszą umieć korzystać już bardzo młodzi ludzie. Nauczyciele na pewno doskonale zdają sobie sprawę, że dla dzieci korzystanie z takich urządzeń jak komputer, smartfon czy tablet jest rzeczą naturalną. W dorosłym życiu, do którego przygotowuje również przedszkole, od młodych ludzi oczekuje się samodzielności, umiejętności oceny własnej pracy i odpowiedzialności za swoje działania. Wychowanie przedszkolne powinno zaszczepić w dzieciach również i te cechy, a same zajęcia języka obcego są także okazją do przygotowania maluchów do życia w „globalnej wiosce”.

Wykorzystanie technologii na zajęciach z angielskiego nie powinno być czymś nowym oraz zaskakującym dla nauczycieli – trzeba przecież iść z duchem czasu. Już od chwili, gdy dziecko zaczyna uczęszczać do przedszkola, można zwracać jego uwagę na bezpieczne korzystanie z komputera, tabletu, telefonu – nie wspominając już o tym, że stosowanie nowoczesnych technologii jest jednym z elementów warunkujących atrakcyjność lekcji. 

Nowoczesne podejście – czas start!

Z nowinek technologicznych można korzystać na wiele sposobów. Jednym z nich jest np. odtworzenie dzieciom nagrań z głosem rodzimych użytkowników języka angielskiego i zapoznanie ich z prawidłową wymową oraz akcentem. Poza tym wesołe piosenki po angielsku, niejednokrotnie z linią melodyczną znaną dzieciom z polskich wersji, zachęcą najmłodszych adeptów języka angielskiego do nauki. Na zajęciach mogą towarzyszyć dzieciom interaktywne zadania, gry i bohaterowie z bajek – liczba tego typu pomysłów zależy tylko od nauczyciela. Programy i gry językowe w formie multimedialnej są dostępne bezpłatnie w Internecie; można też znaleźć je w ofercie wydawnictw językowych. Szczególnie dobrze sprawdzi się tutaj laptop lub tablet. Wiele zadań oraz gier multimedialnych sprawdza dziecięce rozumienie ze słuchu, pamięć oraz spostrzegawczość i szybkość reakcji. Można skorzystać także z aparatu fotograficznego, który pozwoli uwiecznić zdjęcia, prace plastyczne, a także nakręcić krótki film z lekcji czy też recytację wiersza. Takie nagranie jest wręcz bezcenną pamiątką, może się stać elementem promocyjnym przedszkola, pozwoli również pokazać dzieciom, co dzieje się na zajęciach języka angielskiego. Grupa przedszkolna może także stworzyć swój własny film z okazji Świąt Bożego Narodzenia albo Dnia Dziecka. Wywołane z aparatu zdjęcia mogą natomiast być podstawą do stworzenia – na przykład – kroniki zajęć z języka angielskiego.  

Dzieci z dużą ochotą obejrzą bajkę lub film, jeżeli nauczyciel zaproponuje im aktywność tego rodzaju. Może to być rodzaj nagrody albo występować jako stały rytuał kończący tydzień. Można także wyświetlać np. znane dzieciom dłuższe bajki w języku angielskim, pytając o przebieg obejrzanego odcinka za pomocą prostych pytań w języku angielskim. Innym pomysłem na wykorzystanie sprzętu multimedialnego jest obejrzenie filmów na temat życia zwierząt czy roślin poznanych na zajęciach. Sprzęt komputerowy i elektroniczny to niezawodny sprzymierzeniec w nauce matematyki i liter – można np. polecić dzieciom, by narysowały palcem literę, przedmiot lub zwierzę w prostym programie graficznym.

 

Nauczyciel rozwija w podopiecznym poczucie sprawstwa, ciekawość, odpowiedzialność i umiejętność odpowiedniego wykorzystania czasu oraz materiałów. Podążanie za modelem konstruktywistycznym zakłada najpierw rozpoznanie dotychczasowej wiedzy, przyswojenie nowej oraz, co ważne, sprawdzenie nowej wiedzy w praktyce.

 

Należy pamiętać, że wykorzystując nowoczesne metody pracy, nauczyciel rozwija swój warsztat, poszerza umiejętności i metody dydaktyczne, ale też wpływa na efektywność pracy, ponieważ zajęcia stają się dla dzieci dużo ciekawsze i bardziej atrakcyjne, co skutkuje także zwiększeniem szybkości przyswajania wiedzy. Oczywiście, dziecięca ciekawość i chęć korzystania z komputera i telefonu czasami nie znają granic, więc – jak we wszystkim – należy i w tym zakresie zachować umiar i rozsądnie korzystać ze sprzętu. Trzeba bowiem pamiętać o tym, że zajęcia ruchowe, rymowanki, piosenki i gry karciane są na zajęciach równie ważnym elementem. 

Fundament na życie 

Swoistym rusztowaniem, które pomoże dziecku wyjść naprzeciw oczekiwaniom współczesnego życia, może być konstruktywistyczny model nauczania wdrażany przez nauczyciela. Konstruktywizm to teoria psychologiczna Lwa Wygotskiego, bazująca na odkryciach i założeniach Jeana Piageta. Jest to podejście wyznaczające zupełnie nową jakość w nauczaniu dzieci – odwraca ono dotychczasowy, tradycjonalistyczny styl myślenia o nauczaniu, przede wszystkim oddając inicjatywę w ręce dziecka i rezygnując z dotychczasowych, podających metod nauczania. Dziecko staje się centrum i najważniejszym podmiotem biorącym udział w procesie edukacji. Dobrze jest, jeśli ta zasada towarzyszy całemu procesowi nauczania języka angielskiego w przedszkolu. Dziecko w takim podejściu samo – inspirowane przez nauczyciela – przyswaja wiedzę i korzysta z wiedzy dostępnej w wielu źródłach. Nauczyciel rozwija w podopiecznym poczucie sprawstwa, ciekawość, odpowiedzialność i umiejętność odpowiedniego wykorzystania czasu oraz materiałów. Podążanie za modelem konstruktywistycznym zakłada najpierw rozpoznanie dotychczasowej wiedzy, przyswojenie nowej oraz, co ważne, sprawdzenie nowej wiedzy w praktyce. Z praktycznego punktu widzenia nauczyciel może wykorzystać takie elementy jak: wycieczki, zagadki, eksperymenty, stwarzanie dzieciom okazji do samodzielnego myślenia oraz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy