Dołącz do czytelników
Brak wyników

Historia sztuki w przedszkolu,
czyli jak rozwijać ekspresję twórczą dzieci 5-letnich

Artykuły z czasopisma | 13 listopada 2017 | NR 19
120

Szczególną rolę w przedszkolu odgrywa wychowanie plastyczne. Za pośrednictwem twórczej ekspresji plastycznej i percepcji otaczającego świata wspomagany jest wszechstronny rozwój dziecka, w tym jego osobowość twórcza. Ekspresja plastyczna dziecka ma charakter spontaniczny, wynika bezpośrednio z jego przeżyć, spostrzeżeń, wyzwala wyobraźnię i fantazję. Poprzez różnorodność i atrakcyjność zastosowanych technik plastycznych możemy wpływać na rozwój tego typu zainteresowań u dzieci. Często zadajemy sobie pytanie: Jak wychować artystę? Jak pracować z dzieckiem, aby odnalazło swój talent, by eksperymentowanie z plastyką dawało dziecku zadowolenie?

Nauczyciele powinni być uważni na każdym kroku i wspierać zwłaszcza te dzieci, które mają umiarkowany talent, bo taki najłatwiej przeoczyć, dla-
tego pozwólmy tworzyć małemu człowiekowi i posmakować zadowolenia wynikającego z  aktu tworzenia. 

Korzyści z uprawiania sztuki

Sztuka dla niektórych dzieci może być terapią, dla innych – realizowaniem siebie i rozwijaniem talentów, ale dla wszystkich dzieci powinna być znakomitą zabawą. Poznawanie dzieł znanych artystów umożliwia dzieciom wejście w świat historii sztuki, inspiruje je do tworzenia i rozwijania własnej wyobraźni twórczej. Wprowadzenie dzieci w świat dawnych i obecnych przeżyć estetycznych, zmniejszenie dystansu pomiędzy dziełem sztuki a małym odbiorcą, to według mnie jedno z zadań wychowania estetycznego. 

Każda epoka wypracowała swój własny, niepowtarzalny i oryginalny styl tworzenia. W każdej żyli i tworzyli artyści, którzy pozostawili po sobie ogrom dorobku plastycznego w postaci dzieł malarskich, rzeźbiarskich, architektonicznych. Nie sposób przejść obok nich obojętnie. Uważam, że ich poznanie to ciekawy element w procesie plastycznej twórczości dzieci. Sądzę, że nauczyciel nie powinien pomijać okazji do wskazywania dzieciom nieznanych im dotąd zjawisk w sztuce, powinien zachęcać, aby czerpały z tej sztuki inspiracje dla własnych prac. Ta właśnie idea była dla mnie inspiracją do stworzenia innowacyjnego planu pracy na potrzeby działającego od wielu lat i prowadzonego przeze mnie koła plastycznego.

Innowacja „Historia sztuki”

Przedmiotem mojej innowacji dydaktycznej „Historia sztuki" jest rozwój umiejętności plastycznych dzieci inspirowany wybranymi dziełami znanych artystów, tworzących od starożytności do czasów nowożytnych. Poznanie historii sztuki, dzieł tworzonych w różnych okresach, sposobów malowania, zmiany stylów tworzenia to nieodzowne elementy zajęć z dziećmi, będące wstępem do tworzenia przez nich własnych prac. 

Zadaniem innowacji, oprócz poznania wybranych elementów historii sztuki, jest nauczenie dzieci patrzenia na otaczający świat poprzez pryzmat kształtów i kolorów, kresek i plam, uczynienie małego dziecka aktywnym, wrażliwym i otwartym. Ważne jest, aby prace plastyczne wykonywane przez dzieci pozwoliły im odczuć sukces, który wzmocni poczucie własnej wartości i zmotywuje do dalszej pracy. 

Stworzenie dzieciom sytuacji, w których dziecko doświadcza, uzewnętrznia swoje uczucia, zapewnienie dziecio...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy