Dołącz do czytelników
Brak wyników

Akademia rozwoju nauczyciela przedszkola

14 listopada 2017

NR 20 (Październik 2016)

Być jak z gumy…
Ćwiczenia

0 526

Krok pierwszy: Sprawdź poziom swojej elastyczności psychologicznej

  1. Poniżej znajduje się lista stwierdzeń. Przeczytaj kolejno każde z nich i zaznacz na skali od 0 do 10 (0 – nigdy lub naprawdę bardzo rzadko, 10 – zawsze i bez większego trudu), w jakim stopniu odnoszą się one do ciebie. W swoich ocenach bądź szczery.
  2. Zsumuj oceny w każdej ze skal i oblicz średnią arytmetyczną dla każdego z procesów tworzących elastyczność psychologiczną.

Procesy tworzące elastyczność psychologiczną

Zachowania

Skala ocen

Akceptacja

Wszystkie sytuacje i zdarzenia, które mi się przytrafiają, umiem przyjąć ze spokojem i otwartością 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Umiem przyjąć rzeczywistość wokół mnie taką, jaka ona jest, a nie taką, jaka „powinna być”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Potrafię cieszyć się z najmniejszych rzeczy bez myślenia, że to drobnostki, 
które za chwilę przeminą

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nie boję się swoich uczuć

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bolesne doświadczenia nie są przeszkodą, abym mógł żyć w satysfakcjonujący dla mnie sposób

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Średnia akceptacji – sumę swoich odpowiedzi podziel przez 5:

Defuzja

Umiem zrezygnować z przekonania, że „mam rację”, że „zawsze jest tak, jak myślę” w jakiejś konkretnej sprawie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zwracam uwagę na to, jak przebiega moje myślenie, i rozumiem, że to jedynie proces, który przebiega wewnątrz mnie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

W większości sytuacji umiem oderwać się od myślenia, analizowania, oceniania, podawania powodów i przejść do skutecznego działania

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Potrafię ocenić swoje myśli, sądy, przekonania pod względem ich przydatności 
i funkcjonalności zamiast przyjmować je jako „prawdy absolutne”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jestem otwarty na badanie i zmianę sposobu swojego myślenia

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Średnia defuzji – sumę swoich odpowiedzi podziel przez 5:

Kontakt z chwilą obecną

Na ogół zauważam, co dzieje się we mnie i wokół mnie w chwili obecnej oraz potrafię 
to wykorzystać
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kiedy tego potrzebuję, skupiam się na jednej rzeczy na raz bez rozpraszania uwagi na inne

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bez większej trudności zmieniam swoją uwagę z jednej rzeczy na inną

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nie błądzę myślami w przeszłości, nie rozpamiętuję bolesnych rzeczy, które minęły

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nie zamartwiam się o przyszłość, nie snuję pełnych lęku przewidywań

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Średnia kontaktu z chwilą obecną – sumę swoich odpowiedzi podziel przez 5:

Ja jako kontekst

Na sytuacje, których doświadczam, umiem patrzeć z perspektywy innej osoby, innego czasu lub innego miejsca 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bez większych trudności potrafię zrozumieć punkt widzenia drugiego człowieka nawet wtedy, kiedy się z nim nie zgadzam

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

W wielu sytuacjach jestem w stanie popatrzeć na siebie z pewnego dystansu

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Umiem być współodczuwający i empatyczny

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Średnia ja jako kontekst – sumę swoich odpowiedzi podziel przez 4:

Wartości

Wiem, jakie wartości wyznaję i które z nich są dla mnie najważniejsze 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Samodzielnie określam, co dla mnie naprawdę ważne, zamiast podporządkowywać się temu, czego oczekują ode mnie inni

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Każdego dnia czerpię poczucie sensu ze świata moich wartości

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cele, które realizuję, pozostają w ścisłym związku z wartościami, które wyznaję

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Średnia wartości – sumę swoich odpowiedzi podziel przez 4:

Działanie 
z zaangażowaniem

Moje życie codzienne pełne jest spraw, które mnie interesują 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jestem gotowy zmienić swoje zachowania, nawyki, żeby postępować zgodnie z moimi wartościami

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dotrzymuję zobowiązań

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Umiem wziąć całkowitą odpowiedzialność
za to, co robię

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Moje działania są związane z celami, które dla siebie wybrałem

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Moje działania są skuteczne

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wystrzegam się bierności, zwlekania i unikania

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bardzo rzadko zachowuję się w sposób impulsywny

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Średnia działania z zaangażowaniem – sumę swoich odpowiedzi podziel przez 8:

 

3.    Zapoznaj się z interpretacją swoich wyników.

Twoje wyniki:

Akceptacja

 

Defuzja    

 

Kontakt z chwilą obecną    

 

Ja jako kontekst

 

Wartości

 

Działanie z zaangażowaniem

 

 

  • Jeśli średnia, którą uzyskałeś w którejś ze skal, jest niższa niż 5, oznacza to, że ta umiejętność tworząca elastyczność psychiczną jest u ciebie rozwinięta w dosyć niewielkim stopniu; warto, abyś nad nią popracował.
  • Jeśli twoja średnia w którejś ze skal jest wyższa niż 5, ale niższa niż 7, oznacza to, że dana umiejętność rozwinęła się u ciebie w stopniu średnim i tylko czasami potrzebujesz zachęty, aby ją przywołać.
  • Jeśli twoja średnia w...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy