Dołącz do czytelników
Brak wyników

Logopedyczne ABC

15 marca 2018

NR 31 (Listopad 2017)

Totet czy kotek, todut czy kogut?
Kappacyzm, gammacyzm – częsty problem przedszkolaków

0 2529

Dla niektórych dorosłych to tylko „śmieszna”, „dziecięca”, a nawet „pocieszna” wymowa ich maluchów, warto jednak wiedzieć, że takie realizacje głosek to wady wymowy.

Wśród współczesnych przedszkolaków, szczególnie w najmłodszych grupach, coraz częściej występuje zjawisko nieprawidłowej artykulacji głosek tylnojęzykowych [k] i [g], w ostatnim okresie obserwuje się, że liczba przedszkolaków z tym problemem stale wzrasta; znacznie rzadziej nieprawidłowo jest realizowana inna głoska tylnojęzykowa [h].

POLECAMY

Głoska [k] jest spółgłoską tylnojęzykową, zwartą, twardą, ustną i bezdźwięczną. Głoska [g] to spółgłoska tylnojęzykowa, zwarta, twarda, ustna i dźwięczna, różni się tylko tym od głoski [k], że przy jej realizacji wprawiane w ruch są wiązadła głosowe. Głoska [h] to spółgłoska tylnojęzykowa, szczelinowa, twarda, ustna, bezdźwięczna.

Najmłodsze grupy przedszkolaków to dzieci 3-letnie. Trzylatek, u którego rozwój mowy przebiega prawidłowo, powinien już poprawnie realizować głoski tylnojęzykowe: [k], [g], [h]. Głoski te pojawią się jeszcze przed 3.r.ż., dokładniej – pomiędzy 2. a 3. r.ż.

W sytuacji gdy głoski te są realizowane nieprawidłowo, należy podjąć oddziaływania z zakresu terapii logopedycznej.

Kappacyzm, gammacyzm – co kryje się pod tymi pojęciami?

Gdy dziecko nieprawidłowo realizuje głoski [k] i [g], mówimy o następujących wadach wymowy:

 • kappacyzm – gdy dziecko nieprawidłowo wymawia głoskę [k],[ki],
 • gammacyzm – gdy dziecko wadliwie realizuje głoski [g], [gi].

Zaburzenia artykulacji głosek tylnojęzykowych podzielić można na trzy grupy:

 • kappacyzm i gammacyzm właściwy,
 • parakappacyzm, paragammacyzm,
 • mogikapppacyzm, mgigammacyzm.

Kappacyzm i gammacyzm właściwy to deformacja głosek [k] i [g], gdy realizacja tych głosek powstaje w wyniku zwarcia krtaniowego.

Parakappacyzm to zamiana głoski [k] na głoski [t] lub [h], np. [kot] na [tot] lub [hot], [ki] na [ti], np. [kino] na [tino].

Paragammacyzm to zastępowanie głoski [g] głoską [d] np. [grabie] realizowane są jako [drabie] lub rzadziej [h] [hrabie], głoski [gi] głoską [di], czyli np. [gil] realizowane jak [dil].

W przypadku parakappacyzmu i paragammacyzmu może też zachodzić zamiana głosek tylnojęzykowych na jakiekolwiek łatwiejsze dla dziecka głoski, np. [p], [b], [f], [w] itd.

Mogikappacym i mogigammacyzm to brak realizacji głosek [k], [ki], [g], [gi] – dziecko opuszcza te głoski w swoich wypowiedziach, np. zamiast [kotek] mów [otek], zamiast [kino] mówi [ino], nie mówi [goryl] tylko [oryl], nie potrafi powiedzieć [gil], więc mówi [il].

Rzadko zaburzona, nieprawidłowo realizowana głoska [h] zwykle jest zastępowana innymi głoskami, np. głoską [f], najczęściej jednak jest opuszczana przez dzieci.

 

Przyczyny występowania kappacyzmu i gammacyzmu oraz nieprawidłowej realizacji głoski [h]

 • niska sprawność ruchowa języka, głównie jego tylnej części, co związane jest zbrakiem wysklepienia się tylnej części języka i brakiem zwarcia z podniebieniem miękkim,
 • wysokie podniebienie, 
 • ankyloglosja, czyli skrócone wędzidełko podjęzykowe,
 • przerost trzeciego migdałka,
 • rozszczep podniebienia,
 • nieprawidłowe napięcie mięśniowe w obrębie jamy ustnej,
 • wady zgryzu,
 • zaburzenia słuchu fonemowego,
 • niedostateczna kontrola słuchowa,
 • nieprawidłowe wzorce wymowy,
 • brak stymulacji rozwoju mowy.

 

Terapia logopedyczna 

Jeśli – logopeda stwierdzi występowanie opisywanych powyżej wad wymowy udziecka, należy podjąć terapię logopedyczną; ćwiczenia z tego zakresu powinny być realizowane w gabinecie logopedycznym podczas spotkań z logopedą.

Rodzice (opiekunowie) dziecka otrzymują zalecenia do logopedycznej pracy w domu. Obowiązkiem logopedy jest przygotowanie ćwiczeń do pracy w domu i dokładne wyjaśnienie dorosłym pracującym z dzieckiem, jak je należy wykonywać. 

Nauczyciel pracujący z grupą w przedszkolu powinien wspierać prowadzoną terapię logopedyczną, utrwalać prawidłową wymowę ćwiczonych głosek podczas wspólnych zabaw wgrupie, w trakcie funkcjonowania dziecka w codziennym życiu przedszkola. Obowiązkiem logopedy jest poinformowanie nauczyciela, jakie ćwiczenia logopedyczne mogą wspomóc przedszkolaka podczas wspólnych zabaw, zajęć realizowanych w grupie.

Ćwiczenia stosowane w terapii głosek tylnojęzykowych

Wśród ćwiczeń polecanych do pracy z dzieckiem z kappacyzmem i gammacyzmem, czy zaburzoną realizacją głoski [h] wymienić należy przede wszystkim te, które przesuwają masę języka w głąb jamy ustnej i powodują uniesienie tylnej części języka do podniebienia. 

Logopeda wywołuje, koryguje zaburzoną głoskę, przeprowadza dziecko przez kolejne etapy terapii(od realizacji głoski w izolacji do prawidłowej realizacji w każdej sytuacji w mowie spontanicznej), w przypadku głosek tylnojęzykowych dąży do:

 • usprawniania pracy języka – zabawy typu:
 • uniesienie języka, 
 • przesuwanie go w różne miejsca jamy ustnej, 
 • wysuwanie języka z jamy ustnej, 
 • dotykanie czubkiem języka zębów dolnych,
 • oblizywanie językiem zębów górnych i dolnych od strony wewnętrznej izewnętrznej,kierowa nie języka do nosa, kącików ust itd.
 • kształtowania kinestezji artykulacyjnej (czucia ułożenia narządów artykulacyjnych), czyli uświadomienia dziecku roli języka w produkowaniu ćwiczonych głosek – ćwiczenia typu: unoszenie, języka w kierunku podniebienia, następnie opuszczanie językana dno jamy ustnej w ten sposób, aby doszło do wysklepienia języka w tylnej części jamy ustnej i wytworzenia w tym miejscu zwarcia,
 • ćwiczenia realizacji głoski [k] w izolacji poprzez odpowiednie ułożenia języka i pozostałych narządów artykulacyjnych:
 • język powinien się znajdować na dnie jamy ustnej, czubek języka powinien być przy dolnych zębach, przy szeroko otwartej jamie ustnej, np. z głową odchyloną do tyłu, powinna siępojawić głoska [k], logopeda pokazuje dziecku ten sposób, dziecko naśladuje terapeutę,
 • dociśnięcie języka szpatułką przez logopedę i przytrzymanie czubka języka przy dolnych zębach,co powoduje przesunięcie masy języka i pozwala na realizację ćwiczonej głoski,
 • ułożenie dziecka w pozycji leżącej – wówczas masa języka przesuwa się do tyłu, co naturalnie wywołuje prawidłową pozycję narządów artykulacyjnych do realizacji głoski [k],
 • ćwiczenia głoski [k] w sylabach, logotomach, wyrazach, połączeniach wyrazowych zdaniach, mowie spontanicznej,
 • wywoływania głoski [g] – o wiele łatwiejsze, jeśli dziecko realizuje już prawidłowo głoskę [k], gdyż maluch po serii ćwiczeń związanych z realizacją głoski [k] potrafi już prawidłowo ułożyć narządy artykulacyjne, ma rozwiniętą świadomość z zakresu kinestezji artykulacyjnej; przy realizacji głoski dźwięcznej [g], musi tylko wprowadzić w drgania wiązadła głosowe,
 • realizacji głoski [g] w sylabach, logotomach, wyrazach, połączeniach wyrazowych, zdaniach, mowie spontanicznej, 
 • głoskę [h] można wywołać, stosując chuchanie, podobnie jak przyrealizacji głoski [k] z szerokim otwieraniem buzi; dziecko powtarza czynności prezentowane przez logopedę.

Terapię opisanych wad wymowy można uznać za zakończoną, gdy dziecko realizuje głoski [k], [g] oraz [ki], [gi], [h] w każdej wypowiedzi, w sytuacjach swobodnego, spontanicznego mówienia podczas rozmowy, zabawy, opowiadania, recytowania wierszyków, śpiewania piosenek.

Zabawy logopedyczne realizowane przez nauczyciela w grupie przedszkolnej

Nauczyciel przedszkola w ramach współpracy z logopedą może wspomóc malucha w terapii, proponując następujące ćwiczenia, które są realizowane przez dziecko w gabinecie logopedycznym, ale mogą być też doskonałą zabawą dla wszystkich przedszkolaków podczas pracy w grupie:

 • Ćwiczenia doskonalące pracę narządów artykulacyjnych:
 • szerokie otwieranie buzi – zabawa w krokodyla lub lwa, który otwiera paszczę,
 • otwieranie i zamykanie jamy ustnej – naśladowanie żaby, ptaszka, 
 • otwieranie buzi z głową odchyloną do tyłu – naśladowanie otwierania szafy czy skrzyni, szuflady, okna,
 • naśladowanie ssania cukierka, 
 • mlaskanie – zabawa w jedzącego siano osiołka, 
 • wysuwanie i chowanie wąskiego języka z buzi, bez dotykanie zębów – naśladowanie jaszczurki,
 • kląskanie językiem – naśladowanie odgłosu stukających kopyt konika,
 • lizanie lizaka językiem wysuniętym z buzi, 
 • rysowanie językiem wysuniętym z buzi; rysujemy np. kółeczka, serduszka, kreseczki, kwadrat...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy