Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia na czasie

22 marca 2018

NR 35 (Marzec 2018)

Dzień Marchewki i różnorodne smaki

0 1077

Właściwe odżywianie dzieci w wieku przedszkolnym to zagadnienie, którego znajomość w czasach obecnych jest wręcz nieodzowna nie tylko dla nauczycieli, lecz także, a raczej przede wszystkim, dla rodziców. Wiedza z tegoż obszaru w dobie nieustannego rozwoju nauki jawi się jako fundamentalna i obowiązkowa dla wszystkich osób w sposób bezpośredni uczestniczących w procesie wychowawczym dzieci w wieku przedszkolnym.

Problematyka ta jest szeroko opisywana w publikacjach naukowych oraz w mediach. Jednakże wciąż niedostatecznie wiele dyskutuje się na temat wybiórczego odżywiania wśród dzieci w wieku przedszkolnym.

Każdy rodzic i nauczyciel powinien posiadać choćby podstawową wiedzę z zakresu zapotrzebowania dziecka w wieku przedszkolnym na składniki odżywcze. Niestety, niezwykle często dzieci spożywają z apetytem wyłącznie wybrane produkty charakteryzujące się konkretną teksturą. Czy takowe nawyki żywieniowe są dla dziecka zagrożeniem? Niewątpliwie tak, z uwagi na niedostarczanie organizmowi właściwej ilości mikro- i makroelementów. Należy pamiętać, iż przyczyną wybiórczości pokarmowej wśród dzieci w wieku przedszkolnym bywają dysfunkcje zarówno poznawcze, jak i wynikające z niewłaściwie postępującego rozwoju fizycznego. Wówczas po pomoc należy skierować się do specjalistów zajmujących się konkretną problematyką w zakresie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Jednocześnie należy podkreślić, iż jakiekolwiek wywieranie nacisku na dziecko w kwestii spożywania posiłków przyniesie wyłącznie efekt odwrotny od zamierzonego. 

POLECAMY

Cóż zatem możemy zrobić my, nauczyciele wychowania przedszkolnego, aby nie pominąć tak istotnego problemu, którego źródłem są takie czynniki, które pozwalają nam na podjęcie właściwie ukierunkowanych działań? Otóż w naszych rękach jest wiele narzędzi, które mogą wspomóc rodziców w kształtowaniu właściwych zachowań prozdrowotnych dzieci. Jednym z nich są oczywiście właściwie ukierunkowane zajęcia, przeprowadzone w sposób ciekawy, przykuwający uwagę najmłodszych. 

Już czwartego kwietnia będziemy obchodzić Dzień Marchewki, ważny pod wieloma względami, mogący stanowić inspirację do prowadzenia zajęć ukierunkowanych na poszerzanie spektrum produktów żywnościowych, spożywanych przez dzieci. Poniżej przedstawiam scenariusz zajęć opartych na dramie. Jego treść nie tylko można wykorzystać podczas Dnia Marchewki, lecz także może stanowić bazę do stworzenia ciekawych zajęć otwartych dla rodziców lub też być zrealizowany z udziałem rodziców, jako aktorów wcielających się w konkretne postaci. Oczywiście dopuszczalna jest modyfikacja jego treści z uwagi na wiek odbiorców. Scenariusz warto wkomponować w projekt/program edukacyjny o tematyce prozdrowotnej, nawiązującej do integracji sensorycznej.

Rytmiczne pląsy po wyznaczonym terenie ogrodu przedszkolnego, kompatybilne do aktywności zawartych w treści utworu pt. „Na marchewki urodziny” (zakłada się, iż nauczyciel zapoznał uprzednio dzieci z ową piosenką) oraz wybór pojawiających się w utworze jarzyn spośród wszystkich znajdujących się na wyznaczonym terenie i umieszczenie ich w przeznaczonym do tego koszu. Kosz dzieci zabierają z sobą do sali.

 

Temat Marchewkowa gimnastyka buzi i języka
Cel ogólny Wsparcie całościowego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym poprzez interaktywny udział w przedstawieniu oraz warsztatach podejmujących tematykę prozdrowotną
Cele szczegółowe
Doświadczenia w obszarach rozwojowych

Dziecko:

W obszarze fizycznym: 

 • spaceruje, pląsa, podnosi, dotyka, 
 • chwyta,
 • układa, kroi

W obszarze społecznym:

 • respektuje zasady obowiązujące w grupie,
 • współdziała podczas zajęć o charakterze warsztatowym,
 • pomaga,
 • respektuje i stosuje przyjęty plan działań,
 • wyraża podziękowanie za wspólną zabawę oraz czynny udział w warsztatach,
 • szanuje prawo aktywnego udziału w zajęciach innych dzieci

W obszarze emocjonalnym:

 • wyraża radość poprzez aktywny udział w proponowanych w trakcie zajęć czynnościach,
 • wyraża zadowolenie i entuzjazm poprzez wspólne formy przyjęte w przedszkolu oraz indywidualnie,
 • wyraża zaciekawienie prezentowaną treścią przedstawienia

W obszarze poznawczym: 

 • rozróżnia, klasyfikuje,
 • podejmuje decyzje,
 • smakuje, doświadcza,
 • rozmawia, określa poznawane tekstury, opisuje podejmowane działania, słucha, 
 • zadaje pytania, śpiewa, 
 • tworzy wypowiedzi w oparciu o doświadczenia sensoryczne
Metoda Wybrane techniki dramy i teatru 
Techniki
 • żywego słowa,
 • zajęcia warsztatowe
Narzędzia, materiały
 • materiał naturalny: marchew w określonej ilości, ziemniak, rzepa, burak, kalafior, pietruszka, kalarepa, jabłko, surówka z marchwi, sok z marchwi, ciasto marchewkowe (kawałek), koreczki marchewkowe,
 • tarka, sokowirówka, kosz na jarzyny,
 • nożyki, fartuszki, chustki zabezpieczające włosy podczas zajęć kulinarnych, przebrania dla postaci, kosz do warzyw, chusteczki nawilżające, ręczniki papierowe, ceraty,
 • odtwarzacz, płyta z nagraniem piosenki „Na marchewki urodziny”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W sali przedszkolnej

Ćwiczenia w nadawaniu znaczeń

Nazywanie zebranych jarzyn oraz określanie ich cech zewnętrznych oraz właściwości odżywczych – polisensoryczne poznawanie jarzyn.

Ćwiczenia w tworzeniu wypowiedzi

Tworzenie wypowiedzi uzupełniającej zdanie nauczyciela, np. Warto codziennie chrupać marchewkę, ponieważ...
Buraki lub kalafior do obiadu dodać należy, bo..., jak również samodzielne formułowanie wypowiedzi o zebranych jarzynach.

Interaktywny udział dzieci w przedstawieniu

Nauczyciel wprowadza dzieci do przedstawienia: Zapraszam was teraz na przedstawienie, które marchewkowym zowie się. Dlaczego? Zaraz dowiecie się. Zatem usiądźcie wygodnie i posłuchajcie, cóż wam powie Janek. Uważnie się wsłuchajcie!

Na scenie pojawia się Janek (w ową postać może wcielić się inny nauczyciel lub też rodzic czy też rodzeństwo dziecka).
Witajcie, koleżanki i koledzy! Problem mam całkiem poważny, nie byle jaki, ogromny, o taki! (Janek ilustruje ruchem swoje słowa) Czy chcecie wiedzieć, cóż takiego się stało? Dlaczego uśmiechu na mej twarzy mało? (pada pytanie do dzieci) Otóż znowu pani w przedszkolu, moja mama, mój tata, a nawet babcia i dziadek martwią się, bo twierdzą, iż ze mnie niejadek. A ja wcale się z nimi nie zgadzam, ani trochę, po prostu jem to, na co mam ochotę! Chlebek suchy, czasem z masłem, i ziemniaki, surówek nie lubię, mają smak gorzki jakiś. Zamiast mięsa i ryby wolę naleśniki na słodko, a czasem z serem, potraw tych jest może niewiele. Ale skąd te zmartwienia całej rodziny, ponoć m...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy