Dołącz do czytelników
Brak wyników

Thank you, Good afternoon, Come here, Goodbye, I’m sorry!

Artykuły z czasopisma | 9 listopada 2017 | NR 15
0 689

Z punktu widzenia skuteczności nauczania ważne jest, aby dzieci miały jak najwięcej okazji do słuchania języka angielskiego i obcowania z nim na co dzień. Można to osiągnąć przez dodawanie go do codziennych wypowiedzi nauczyciela, reagowanie na dziecięce prośby i emocje po angielsku czy też zachęcanie do zabaw w tym języku. Nauczyciel powinien wprowadzać język obcy etapami, ponieważ naturalne jest, że dzieci uczą się języka stopniowo.

Zgodnie z zasadą stopniowania na początku nauki powinniśmy używać wobec dzieci tylko podstawowych zwrotów: Thank you, Good afternoon, 
Come here, Goodbye, I’m sorry, It’s a good idea (Dziękuję, Dzień dobry, Chodź tutaj, Do widzenia, Przepraszam, To dobry pomysł) itd. Z pewnością efekty będą widoczne szybko, ponieważ dzieci będą wykorzystywać te zwroty między sobą w zabawie. Na pewno rodzice również zgłoszą nauczycielowi, że dziecko zaczyna wplatać angielski do swoich wypowiedzi. Należy to traktować jako zjawisko pożądane. Rodzicom trzeba uświadomić, że mieszanie dwóch języków przez dzieci jest zupełnie naturalne. Nie chodzi przy tym, oczywiście, o ograniczanie używania przez naszych podopiecznych języka ojczystego – dzieci posługują się angielskimi słowami dlatego, że są one niejednokrotnie prostsze i atrakcyjne. Mali uczniowie cieszą się, że potrafią używać nowych wyrazów; wzmacniają w ten sposób własne poczucie kompetencji. Tego rodzaju zachowanie należy raczej wzmacniać, a nie karać.

POLECAMY

W jaki sposób zachęcać dzieci do jak najszerszego używania języka obcego?

Nauczyciel na co dzień może pytać, czy dziecko wie, jak powiedzieć to, co chce przekazać, w języku angielskim. Powinien zapytać: „A czy wiesz, jak to powiedzieć po angielsku?”. Być może trzeba będzie pomóc maluchowi wyrazić jego potrzebę po angielsku albo pomóc nazwać zabawkę. Za każdym razem taki wysiłek trzeba też nagrodzić pochwałą i uśmiechem.

Angielski w codziennej komunikacji

Stopniowo należy coraz szerzej wprowadzać język angielski do codziennej komunikacji z dziećmi. Niech w przedszkolu towarzyszy im naprzemienne odtwarzanie piosenek i bajek w języku polskim oraz angielskim. W im większym stopniu dzieci będą „zanurzone” w języku, tym lepsze efekty przyniesie nauka. Ma tutaj zastosowanie zasada, że dzieci uczą się, nie wiedząc o tym – jest to dla nich naturalna potrzeba, ponieważ okres dzieciństwa to czas, w którym uczą się najbardziej wydajnie i budują fundamenty na całe życie. Nie ma przeszkód, by jednym
z nich było zaciekawienie i osłuchanie się z językiem angielskim.

Niejednokrotnie nauczyciele, rodzice i rodzeństwo dzieci są zaskoczone tym, jak szybko najmłodsi uczą się języka obcego. Zastanawiają się nad powodem takiej łatwości uczenia się. 

 

Dziecko przyswajające język obcy:

  • nie przejmuje się błędami,
  • przyjmuje język obcy jako coś naturalnego; jest ciekawe i chętnie się uczy,
  • nie poddaje się łatwo, chce, by mu się udało – jest wytrwałe w dążeniu do celu,
  • nie zastanawia się, zanim coś zrobi lub powie.

 

Praca z pacynką

Co prawda dzieci początkowo mogą być przestraszone nową sytuacją, ale taki lęk szybko mija. Można im pomóc oswoić lęk przed nieznanym, wykorzystując techniki projekcyjne polegające na tym, że dziecko przenosi swój lęk i prawdziwe emocje na obiekt, który wzbudza mniejszy respekt niż osoba nauczyciela. Możemy zatem wykorzystać pacynkę, która będzie towarzyszyć dzieciom na zajęciach zawierających zwroty i słowa 
z języka obcego. Niech stoi ona na widocznym miejscu w sali albo w „kąciku angielskim”. Należy ją przynosić na każde zajęcia, ale też wykorzystywać na co dzień: do witania się i żegnania po angielsku z użyciem zwrotów: Good morning, Goodbye, Nice to see you, Hello (Dzień dobry, Do widzenia, Miło cię widzieć, Cześć).

Maskotka powinna mieć anglojęzyczne imię. Można ją wykorzystać również do zabawy w hot’n’cold – ciepło-zimno albo do wydawania poleceń dzieciom. Nie są one bowiem świadome, że to właśnie nauczyciel, a nie maskotka tak naprawdę wydaje polecenia. Ta technika sprawdza się, gdy dzieci są już zmęczone albo nie chcą słuchać poleceń. Z pewnością wykonają je chętniej, kiedy będzie mówić do nich ulubiona pacynka czy maskotka. Ta sama zasada ma zastosowanie, gdy chcemy zapytać, jak danego dnia się czują – bardziej prawdopodobne jest, że powiedzą prawdę o swoich negatywnych uczuciach: smutku, płaczu, strachu właśnie pluszowej maskotce, a nie nauczycielowi. Możemy zapytać: 

How are you today? Are you happy or sad? Or maybe scared? (Jak się dziś miewasz? Jesteś wesoły czy smutny? A może 
przestraszony?).

Powitanie

Jeśli decydujemy się na pracę z pacynką, dobrym pomysłem jest wykorzystanie jej podczas każdych zajęć uwzględniających język angielski do powitania wszystkich dzieci. Każde z nich wita się z maskotką, przedstawiając się z imienia, mówiąc, jak się dziś czuje, i wyrażając radość z tego, że jest ona z nimi, na przykład: 

Hello Doggie, it’s nice to see you here. I’m Marta. I’m five years old. I’m happy today (Cześć Piesku, miło cię widzieć. Jestem Marta. Mam pięć lat. Jestem dziś wesoła). 

Nauczyciel oczywiście pomaga dziecku w sformułowaniu wypowiedzi; mogą to zrobić także inne dzieci w grupie.

Dyscyplina

Jeśli zdarzy się, że dzieci nie będą chciały słuchać poleceń nauczyciela, również można użyć pacynki i powiedzieć (w języku polskim albo angielskim z użyciem gestykulacji oraz mimiki), że pacynce jest przykro, iż tak się zachowują, i następnym razem nie będzie wymyślać dla nich nowych zabaw albo nawet nie odwiedzi ich na zajęciach. Istnieje duża szansa, że taki sposób postępowania poskutkuje.

Metoda czytania globalnego

Dobrym pomysłem na codzienne wplatanie języka angielskiego w zajęcia jest stworzenie etykiet do czytania globalnego. Nauczyciele pracujący z dziećmi z pewnością znają metodę czytania globalnego, która polega na tym, że dzieci uczą się rozpoznawać i czytać słowo na podstawie jego globalnego, całościowego obrazu. Efekty takiego czytania są widoczne nawet u niemowląt. Chcąc wykorzystać tego typu metodę, nauczyciel powinien wykonać etykiety – im mniejsze dzieci, tym większe napisy (ta zasada odnosi się też do wszystkich pomocy dydaktycznych). Powinny być one napisane wielkimi, drukowanymi literami, najlepiej standardową czcionką, na komputerze, zalaminowane i w miarę możliwości naklejone na nieco większym prostokącie w ciemniejszym kolorze. Nauczyciel wspólnie z dziećmi może oznaczać etykietami obiekty w sali na początku roku szkolnego albo w miarę ich poznawania. Dobrym pomysłem jest także oznaczenie krzesełek i szafek lub półek dzieci w sali ich imionami. Praktycznie każdą kartę obrazkową i poznawane przedmioty lub kolory, zjawiska można oznaczać w ten sposób – jako stałą część zajęć. W tym wypadku nauczyciel czyta napis na etykiecie, a dzieci przykładają ją do odpowiedniego obrazka czy przedmiotu.

Charakter zajęć 

Użycie języka angielskiego powinno być tak samo naturalne, jak języka ojczystego. Zwracamy przy tym uwagę, aby także dzieci nie odczuwały różnicy pomiędzy standardowymi zajęciami w grupie, a zajęciami z elementami języka obcego – powinny być one częścią codziennej rutyny, a nie czymś, do czego dzieci muszą się w szczególny sposób przygotowywać. Oczywiście, zajęcia te muszą być nieco przerysowane i pełne entuzjazmu oraz pochwał, ale dzieci powinny wiedzieć, że obecność języka angielskiego w przedszkolu to po prostu część ich codziennej rutyny.

Obecność języka angielskiego powinna być zaznaczona przede wszystkim w zabawie: taki charakter muszą mieć zajęcia w grupie z nauczycielem i większość aktywności, które nauczyciel proponuje dzieciom i które odnoszą się do języka angielskiego. Zabawa pozwala dziecku na użycie języka bez strachu o poprawność albo zapomnienie słów i wspomaga rozwój emocjonalny. W naturalnych sytuacjach komunikacyjnych, gdy ludzie porozumiewają się między sobą, przekaz słowny jest o wiele ważniejszy niż poprawność formy. Wypowiedzi powinny być prowokowane przez nauczyciela w taki sposób, aby dzieci same chciały odpowiedzieć: przez życzliwą atmosferę i gotowość nauczyciela do pomocy. Czasami trzeba będzie zmienić tok zajęć czy na chwilę...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy