Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz ćwiczeń gimnastycznych metodą zadaniową z elementami gimnastyki mózgu

Artykuły z czasopisma | 14 listopada 2017 | NR 20
425

Ćwiczenie na przekraczanie linii środka

  1. Pomoce: piłki
  2. Cel: dzieci doskonalą umiejętność rzutów i chwytów oburącz, orientują się w schemacie swojego ciała. 
  3. Część wstępna
  • Zabawa „Witamy różne części ciała” – np. prawa ręka wita lewą stopę, lewe kolano, lewe ucho, a lewa ręka wita prawą stopę, prawe kolano itp.
  • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Berek” – dziecko zagrożone schwytaniem, zatrzymuje się i kładzie na podłodze, wykonuje ruchy naprzemienne w pozycji leżącej (prawy łokieć dotyka lewego kolana, lewy prawego).
  • Marsz w różnych kierunkach przy muzyce – dzieci w czasie marszu wykonują ruchy naprzemienne: lewa noga – prawa ręka itd.
  1. Część główna
  • Dzieci stoją w rozsypce twarzami do nauczyciela, trzymając piłki w rękach:

–    w pozycji stojącej masują piłką trzymaną w prawej ręce lewą stronę ciała od ramienia w dół, potem lewą ręką prawą stronę ciała,
–    wykonują rzuty piłki w górę i chwyt oburącz – 6–8 x,
–    rzuty piłki w górę, klaśnięcie i chwyt oburącz – 6–8 x,
–    próby odbijania piłki od podłoża obiema rękami, raz prawą, raz lewą,
–    toczenie piłki po leniwej ósemce lub rysowanie leniwej ósemki piłką trzymaną w prawej, w lewej ręce.

  • Ćwiczenia w parach – dzieci zwrócone twarzami do siebie są ustawione wzdłuż sali:

–    przekazują sobie piłkę w parach, rzucając ją obiema rękami na wysokości klatki piersiowej – 6–8 x,
–    rzuty do współćwiczącego łukiem, kozłem i chwytanie oburącz – 6–8 x.

  • Ćwiczenia w zespołach –...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy