Dołącz do czytelników
Brak wyników

Współpraca z rodzicami

21 listopada 2017

NR 29 (Wrzesień 2017)

Oczekiwania rodziców wobec przedszkola

0 2692

Oczekiwania to taka „lista życzeń”, które rodzice mają względem placówki, organizacji opieki i wychowania dzieci. Zadaniem placówki nie jest bezwzględna realizacja wszystkich oczekiwań (warto o tym pamiętać i podkreślać to w rozmowie z rodzicami), natomiast niezmiernie ważne jest, aby te oczekiwania poznać. Z jednej strony daje to rodzicom poczucie ważności i współuczestnictwa w życiu przedszkola, z drugiej – wskazuje placówce kierunki, w których może podążać.

Przedszkolak funkcjonuje w systemie, który tworzą dom (środowisko rodzinne) oraz placówka przedszkolna. Im lepiej wszystkie elementy tego systemu współpracują ze sobą, tym ich działania będą skuteczniejsze. Wiedza zdobyta podczas prowadzenia licznych warsztatów pozwala dookreślić, jakie są potrzeby rodziców dzieci w wieku przedszkolnym w stosunku do placówki.

POLECAMY

Jak poznać oczekiwania rodziców? 

Jednym z podstawowych elementów w komunikacji pomiędzy przedszkolem a rodzicami jest kwestia oczekiwań – 
czyli próba odpowiedzi na pytania: Czego ja, jako rodzic oczekuję od placówki? oraz Czego ja, jako wychowawca oczekuję 
od rodziców przedszkolaka? Warto usystematyzować oczekiwania rodziców względem wychowawców i placówki. 

Jak pozyskiwać wiedzę na temat oczekiwań rodziców? 

Sposóbów na gromadzenie informacji o oczekiwaniach rodziców może być wiele. Spotkania – czy to warsztatowe, czy zwykłe informacyjne – to jedna metoda. Można też korzystać z metod typu „papier + ołówek” (w formie analogowej, np. tradycyjne ankiety rozdawane rodzicom, lub elektronicznej – ankiety mailowe, umieszczane na stronach internetowych itp.). Kolejną metodą jest rozmowa, czyli słuchanie tego, co rodzice mówią w czasie indywidualnych spotkań z nauczycielami i dyrekcją – oraz spisywanie ich oczekiwań. Dochodzą też formy impulsowe, czyli tradycyjna skrzynka, gdzie anonimowo rodzice mają szansę zgłaszać swoje oczekiwania. 

 

Drogi Rodzicu! Czego od nas oczekujesz?

Przedszkole to miejsce, gdzie Twoje dziecko spędza do połowy swojego czasu. To dużo. Nie mamy możliwości, 
aby wyręczyć Cię w wychowaniu i dbaniu o rozwój Twojego dziecka, ale możemy Ci w tym pomóc. 
W tym celu to my potrzebujemy Twojego zaangażowania. 
Zastanów się i odpowiedz:
Czego oczekujesz od naszego przedszkola? 
Co możemy zrobić, aby Twoje dziecko czuło się tu komfortowo?
Jak powinna wyglądać nasza współpraca? Co Ty możesz nam zaoferować, a czego oczekujesz od nas?
Jakie umiejętności możemy kształtować u Twojego dziecka? 
Co jest dla Ciebie szczególnie ważne w jego rozwoju?
Zastanów się i wyraź swoją opinię.
Pamiętaj, że nie możemy obiecać, iż spełnimy wszystkie Twoje oczekiwania, ale bądź pewien, że uważnie je
przeanalizujemy i dołożymy wszelkich starań, aby przynajmniej część z nich wprowadzić w życie.


Na pytanie czego oczekujesz od przedszkola? trudno uzyskać konkretne odpowiedzi, niebędące prostym powtarzaniem popularnych sloganów. Dlatego przed rozdaniem ankiet warto przybliżyć rodzicom temat oczekiwań, nieco go oswoić. Jeśli nie w formie spotkania, to choćby w postaci krótkiego ogłoszenia (przykładowa treść znajduje się w ramce wyżej).

Zebrany materiał będzie stanowił podstawę do dalszej pracy, czyli konkretyzacji, tj. próby odpowiedzi na pytanie: 
Co rodzic rozumie pod każdym z określeń? Przyjrzyjmy się np. wyrażeniu „odpowiednia dieta”. Odpowiednia, czyli jaka? Dostosowana do alergii, bez cukru, wegetariańska, z niskoprzetworzonych produktów? Ta kwestia wymaga doprecyzowania, ponieważ oczekiwania zwykle formułowane są dość ogólnikowo. Może to prowadzić do późniejszych nieporozumień i generować trudności komunikacyjne. Doprecyzowywanie pomysłów jest zatem niezwykle ważne!

Po doprecyzowaniu następuje etap selekcji, czyli wybrania tych pomysłów czy życzeń, które mają szansę być zrealizowane w konkretnym przedszkolu, w odniesieniu do konkretnego dziecka, w określonym zespole itp. 

Po wybraniu pomysłów należy je zoperacjonalizować, czyli określić, w jaki sposób (jak, przy użyciu jakich środków, czyimi rękami, kiedy) kolejne oczekiwania mogą być realizowane na terenie danego przedszkola. 

Następnie warto utworzyć plan wprowadzania zmian w przedszkolu (podobnie jak tworzy się plan pracy przedszkola czy plan rozwoju zawodowego nauczyciela). Warto ustalić, kto i jakimi obszarami będzie się zajmował. Niezwykle istotne jest spisanie planowanych zmian, wraz z odpowiedzialnymi osobami, terminami, a także ustalenie metod, jakimi te zmiany będą wprowadzane. Czasami potrzebne będzie tylko wydanie zarządzenia dyrektora, w innym przypadku może się okazać, że zespołowi brak jest umiejętności, aby wprowadzić konkretne oczekiwanie rodziców w życie, i niezbędne będzie dodatkowe szkolenie. 

Można też zadziałać inaczej – w momencie dokonywania selekcji oczekiwań wybrać te, które są możliwe do wprowadzania od razu, przy użyciu dostępnych sił i środków. Dzięki takiemu podejściu przedszkole optymalizuje wykorzystanie swoich kadr i zasobów. Przykładowo, wśród oczekiwań rodziców pojawiał się postulat indywidualizowana podejścia do dzieci i zachęcania ich do samodzielności. Tymczasem jeden z pracowników ukończył szkolenie w zakresie edukacji daltońskiej. Wdrożenie oczekiwania rodzica nie wymaga więc żadnych dodatkowych nakładów, a pracownikowi daje szanse na rozwinięcie i doskonalenie świeżo nabytych umiejętności. 

Kolejnym ważnym punktem jest kontrola realizacji wdrażania planu i jego ewentualnych modyfikacji. W zapisanym planie powinny też znaleźć się terminy oraz sposoby przeprowadzania ewaluacji. Cały proces obrazuje schemat 1. 

Warto zwrócić uwagę, że praca z oczekiwaniami jest procesem, który zamyka się w cykl – oczekiwania poznajemy ciągle i na nowo, w ciągu codziennej pracy. Dlatego plan ich realizacji ulega ciągłym modyfikacjom. 

Na koniec tej części jeszcze jedna ważna wskazówka: rodzice powinni być na bieżąco informowani o tym, w jaki sposób przedszkole pracuje nad spełnianiem ich oczekiwań. W miejsce ogłoszenia o gromadzeniu oczekiwań powinny pojawiać się informacje, które postulaty zostały wybrane do realizacji, na jakim etapie jest proces, kto jest za niego odpowiedzialny itp. Rodzice powinni mieć szansę współuczestnictwa w życiu przedszkola. 

Dzięki tak przeprowadzonym badaniom przedszkole ma szansę ustalić, jakie są najczęstsze oczekiwania rodziców w stosunku do placówki. 

Czego rodzice oczekują?

Lista oczekiwań jest szeroka. Postulaty powtarzają się i – najogólniej – da się je podzielić na trzy główne grupy: współpraca i komunikacja z przedszkolem; oczekiwania co do sfer, nad którymi nauczycielki będą pracować u dzieci; oraz oczekiwania co do zachowania personelu i ogólnego funkcjonowania placówki. 

1)     Komunikacja z przedszkolem 

Zalicza się do nich: informacje o dzieciach; skupienie nauczyciela na dziecku; informacja na bieżąco odnośnie do postępów, zachowań lub problemów; informacja o bieżących wydarzeniach; wsparcie w rozwiązywaniu problemów z dzieckiem; szczera informacja i obserwacja; zajęcia otwarte (w celu obserwacji własnego dziecka); dobra komunikacji, współpraca. 
    
Rodzice chcieliby otrzymywać informacje o tym, co dzieje się w przedszkolu, o wyjściach i wydarzeniach, które są organizowane. Z drugiej strony – chcieliby wiedzieć, co dzieje się z ich dzieckiem, jakie sprawia kłopoty, co mu wychodzi, w czym potrzebuje pomocy. Oczekują też wsparcia w sytuacji problemów wychowawczych i/lub innych z dzieckiem. 

Z badań wynika, że informacja jest niewystarczająca lub zbyt ogólnikowa. Z drugiej strony, oczekiwania bywają sprzeczne i wzajemnie się wykluczają: rodzice z jednej strony żądają informacji, z drugiej – oczekują, że będzie ona udzielona w sytuacji jeden na jeden, z trzeciej natomiast – oczekują tej informacji w czasie, kiedy przyprowadzają (lub odbierają) dziecko (czyli w czasie pracy nauczyciela w grupie). Pojawiły się również głosy, że wśród przekazywanych im informacji przeważają te o trudnościach i niedociągnięciach dzieci, mało jest informacji pozytywnych. 

2)     Rozwój

Kreatywność; dbałość o rozwój dziecka; motywacja; przygotowanie szkolne; samodzielność; pokierowanie rozwojem; atrakcyjność oferty i różnorodność zajęć dodatkowych; indywidualizacja zadań – umiejętności i czynności samoobsługowych; pobudzanie zainteresowań.
    
Rodzice oczekują, że przedszkole będzie miejscem, które zapewni ich dziecku osiągnięcie wszechstronnego rozwoju oraz przygotuje je do podjęcia nauki szkolnej. Wśród oczekiwanych efektów edukacji przedszkolnej jest rozwój różnych sfer dziecka (poznawczej, emocjonalnej, społecznej, samoobsługowej), a także poszerzanie jego zainteresowań i zachęcanie do aktywności. Przedstawiane są też pomysły dotyczące tego, w jaki sposób proces edukacyjno-wychowawczy ma być realizowany – rodzice oczekują samodzielności dziecka, ale też wsparcia nauczyciela w tym, aby dziecko było bardziej aktywne i samo kierowało swoim działaniem. 

 

 

3)     Bezpieczeństwo + opieka

Dbałość o adekwatny ubiór; odpowiednia dieta; bezpieczeństwo dziecka; smaczne i zdrowe posiłki; czystość sal; przygotowanie dziecka do powrotu do domu, tak aby było czyste (ubranie, ręce, buzia).

Rodzice życzą sobie, żeby przedszkole było miejscem, gdzie dziecku nie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy