Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia na czasie

16 listopada 2017

NR 24 (Luty 2017)

My, ekoludki i ekologiczna żywność
Metoda projektu w przedszkolu

0 887

Temat:

 My, ekoludki

Czas realizacji:

1 miesiąc

Cele ogólne:

•     rozumienie zalet spożywania ekologicznej żywności dla zdrowia,
•     zachęcanie do dbania o przyrodę,
•     kształtowanie nawyku utrzymania porządku w najbliższym otoczeniu,
•     wdrażanie do rozpoznawania i nazywania symboli ekologicznych,
•     rozumienie znaczenia lasów i parków dla ludzi i zwierząt,
•     doskonalenie umiejętności obserwacji przyrody,
•     wdrażanie do rozpoznawania źródeł zanieczyszczeń powietrza,
•     nabywanie szacunku do wody i kształtowanie nawyku jej oszczędzania,
•     kształtowanie proekologicznych nawyków w codziennym życiu,
•     rozbudzanie ciekawości poznawczej w kierunku rozumienia otaczającej przyrody,
•     kształcenie umiejętności obserwacji i wnioskowania,
•     rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i proekologicznych

Cele operacyjne: 

Dziecko:
•     przygotowuje ekologiczną kanapkę, a następnie ją zjada,
•     bierze udział w sprzątaniu Parku Wolności, używając gumowych rękawiczek,
•     segreguje odpady (plastik, papier, szkło),
•     filtruje wodę,
•     oszczędza wodę podczas zabiegów higienicznych

Główne tematy (zadania) 

•     jemy zdrową żywność, 
•     dbamy o przyrodę wokół nas:
–    sprzątamy najbliższe otoczenie,
–    segregujemy odpady,
–    znamy symbole i pojęcia ekologiczne (odpady, segregacja, recykling),
–    czerpiemy korzyści dla zdrowia z lasów i parków, 
•     lubimy czyste powietrze i czystą wodę

Metody pracy:

 słowne, czynne, oglądowe, twórcze

Formy pracy:

grupowe, zespołowe, indywidualne

Środki dydaktyczne:

prezentacja multimedialna, wiersze, opowiadania, ilustracje, karty pracy, plakaty, kredki, farby, materiały wtórne: makulatura, opakowania i korki plastikowe, kartonowe pudełka, doniczki, ziemia, nawóz ekologiczny, nasiona, ekologiczne składniki na kanapki, zestaw do filtrowania wody, rękawiczki jednorazowe, worki na śmieci, odznaki

 

Przebieg zajęć:

  • Etap I – rozpoczęcie projektu

 Zaprezentowanie metody projektu rodzicom podczas zebrania. W pierwszym tygodniu odbywają się zajęcia wprowadzające w tematykę projektu. Mają one na celu zainteresowanie tematem oraz pokazanie nauczycielowi stanu wiedzy i doświadczeń oraz zasobu słownictwa dzieci. Sporządzenie wstępnej siatki tematycznej. Podczas tego tygodnia dzieci pomagają nauczycielowi dekorować salę, tworzyć Centrum Ekologiczne, budują kącik czytelniczy, przeglądają książki, słuchają tekstów czytanych przez nauczyciela, wykonują prace plastyczne zainspirowane tematem projektu. Zapoznają się z piosenką. Włączenie rodziców do realizacji projektu. Ustalenie listy pytań do projektu oraz możliwych źródeł informacji.

POLECAMY

Lista pytań do projektu:
■    Co to jest ekologiczna żywność i jaką ma wartość dla naszego zdrowia?
■    Jakie jest znaczenie lasów i parków dla ludzi i zwierząt?
■    Co możemy zrobić, aby pomóc przyrodzie – jak kształtować nawyki proekologiczne?

Centrum Ekologiczne na starcie:
W Centrum Ekologicznym na samym początku znajdą się książki, albumy, płyty, różnego rodzaju tworzywa (papier, plastik, szkło) oraz miniaturowe pojemniki do ich segregacji, torby ekologiczne, niepsująca się żywność ekologiczna, ilustracje i zdjęcia parku, lasu (owoce lasu, drewno), zestaw do filtrowania wody, słoiki z czystą i zanieczyszczoną wodą. W sali pojawi się nowa tablica tematyczna poświęcona w całości ekologii oraz wystrój nawiązujący do tego tematu.

  • ETAP II – realizacja projektu – aktywność badawcza dzieci

W drugim i trzecim tygodniu każdego dnia dzieci zapoznają się z jednym z głównych zadań związany...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy