Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia na czasie

16 listopada 2017

NR 24 (Luty 2017)

My, ekoludki i ekologiczna żywność
Metoda projektu w przedszkolu

0 258

Temat:

 My, ekoludki

Czas realizacji:

1 miesiąc

Cele ogólne:

•     rozumienie zalet spożywania ekologicznej żywności dla zdrowia,
•     zachęcanie do dbania o przyrodę,
•     kształtowanie nawyku utrzymania porządku w najbliższym otoczeniu,
•     wdrażanie do rozpoznawania i nazywania symboli ekologicznych,
•     rozumienie znaczenia lasów i parków dla ludzi i zwierząt,
•     doskonalenie umiejętności obserwacji przyrody,
•     wdrażanie do rozpoznawania źródeł zanieczyszczeń powietrza,
•     nabywanie szacunku do wody i kształtowanie nawyku jej oszczędzania,
•     kształtowanie proekologicznych nawyków w codziennym życiu,
•     rozbudzanie ciekawości poznawczej w kierunku rozumienia otaczającej przyrody,
•     kształcenie umiejętności obserwacji i wnioskowania,
•     rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i proekologicznych

Cele operacyjne: 

Dziecko:
•     przygotowuje ekologiczną kanapkę, a następnie ją zjada,
•     bierze udział w sprzątaniu Parku Wolności, używając gumowych rękawiczek,
•     segreguje odpady (plastik, papier, szkło),
•     filtruje wodę,
•     oszczędza wodę podczas zabiegów higienicznych

Główne tematy (zadania) 

•     jemy zdrową żywność, 
•     dbamy o przyrodę wokół nas:
–    sprzątamy najbliższe otoczenie,
–    segregujemy odpady,
–    znamy symbole i pojęcia ekologiczne (odpady, segregacja, recykling),
–    czerpiemy korzyści dla zdrowia z lasów i parków, 
•     lubimy czyste powietrze i czystą wodę

Metody pracy:

 słowne, czynne, oglądowe, twórcze

Formy pracy:

grupowe, zespołowe, indywidualne

Środki dydaktyczne:

prezentacja multimedialna, wiersze, opowiadania, ilustracje, karty pracy, plakaty, kredki, farby, materiały wtórne: makulatura, opakowania i korki plastikowe, kartonowe pudełka, doniczki,...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy