Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia na czasie

16 listopada 2017

NR 24 (Luty 2017)

My, ekoludki
Scenariusz zajęć dzieci czteroletnich z zakresu edukacji przyrodniczej

Podstawa programowa:

Aktywność społeczna: 1.2:
■    dziecko przestrzega reguł panujących w społeczności, stara się współdziałać w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

Aktywność językowa: 3.3, 14.6:
Dziecko:
■    uważne słucha, pyta o niezrozumiałe fakty,
■    dzieli wyrazy na sylaby i wyodrębnia głoski.

Aktywność intelektualna: 4.2: 
■    dziecko grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje).

Aktywność fizyczno-zdrowotna: 5.4:
■    dziecko uczestniczy w zabawach ruchowych.

Aktywność muzyczna: 8.1, 8.2, 8.3:
Dziecko:
■    śpiewa piosenkę z repertuaru dziecięcego,
■    gra na instrumencie perkusyjnym.

Aktywność plastyczna: 9.2:
■    dziecko wypowiada się przy użyciu elementarnych środków wyrazu (kształt, barwa).

Aktywność przyrodnicza: 12.1:
■    dziecko wymienia zwierzęta żyjące w lesie.

Aktywność matematyczna: 13.1:
■    dziecko liczy obiekty.

Cele ogólne: 
■    rozbudzanie świadomości ekologicznej za pośrednictwem utworów literackich,
■    kształtowanie umiejętności twórczej interpretacji ruchowej treści,
■    poszerzenie zakresu umiejętności czytania globalnego,
■    kształtowanie nawyku segregowania odpadów,
■    doskonalenie umiejętności klasyfikacji,
■    rozwijanie umiejętności melodyjnego śpiewu oraz poczucia rytmu,
■    kształtowanie umiejętności liczenia,
■    utrwalenie znaczenia lasu dla ludzi i zwierząt,
■    utrwalenie zasad zachowania się w lesie,
■    rozwijanie spostrzegawczości słuchowej oraz doskonalenie reakcji na określony sygnał dźwiękowy,
■    wdrażanie do wykorzystywania materiału recyklingowego do zabawy.

Cele operacyjne:

Dziecko:
■    ilustruje ruchem opowiadanie nauczyciela,
■    gra na ekologicznym instrumencie perkusyjnym,
■    segreguje plastikowe odpady do żółtego, szklane do zielonego lub papierowe do niebieskiego pojemnika.

Metody pracy: 
■    słowne i oglądowe (objaśnienie, pokaz),
■    czynnościowe (zadań stawianych do wykonania, samodzielnych doświadczeń).

Formy pracy: 
Organizacyjne:
■    zespołowa,
■    indywidualna,
■    zbiorowa.

Według aktywności dziecka:
■    zabawy ruchowe,
■    zabawy muzyczne,
■    zabawy dydaktyczne.

Środki dydaktyczne: wiersz Wiery Badalskiej O co prosi las?, zagadka o lesie, kartki z gazety, worek z odpadami: papierowymi, szklanymi i plastikowymi, odgłosy lasu, pojemniki w trzech kolorach, napisy do czytania globalnego, piosenka Duszki leśne, ekologiczne grzechotki, jednorazowe rękawiczki, tamburyn, szarfy w trzech kolorach, ukryta plastikowa butelka, gazeta i dwa szklane pojemniki, kartki na patyczkach z uśmiechniętą bądź smutną buźką, zielone kartonowe sylwety człowie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy