Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia na czasie

16 listopada 2017

NR 24 (Luty 2017)

Kierunek kreatywność
Rozwijamy twórcze postawy u dzieci

0 1675

Temat: 

Ptaki Cudaki

Wiek dzieci: 

5-6 lat

Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi,
 • kształtowanie postaw twórczych,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • wzbogacanie doświadczeń w autoprezentacji,
 • integrowanie grupy w czasie wspólnej zabawy

Cele operacyjne: 

Dziecko:

 • potrafi zastosować techniki twórczego myślenia w zabawie,
 • koncentruje się na wykonywanych zadaniach,
 • wykazuje się pomysłowością,
 • poprawnie wykonuje ćwiczenia „Gimnastyki mózgu”,
 • kreśli koła w rytm muzyki,
 • wycina po konturze z zachowaniem zasad bezpiecznego posługiwania się nożyczkami,
 • stosuje ruch kreatywny w zabawie,
 • rozumie polecenia słowne

Metody:

 aktywne:

 • Kinezjologia edukacyjna – P. Dennison,
 • Edukacja przez ruch – D. Dziamska,
 • Pedagogika zabawy,
 • Techniki twórczego myślenia – E. Nęcka

Formy pracy:

 praca z całą grupą, indywidualna

Pomoce: 

arkusz szarego papieru z rysunkiem sylwety drzewa, blok rysunkowy A4, kredki olejne pastele, papier kolorowy, kleje, płyty CD „Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy”, latarka 

Literatura: 

„Drzewo w zaczarowanym ogrodzie” – E. Furmańska, I. Biśto; „Kinezjologia edukacyjna” 
E. Dzionek, M. Gmosińska, A. Kościelniak, M. Szwajkajzer 

Organizacja sali: 

na stolikach rozłożone są arkusze z bloku rysunkowego, kredki, pastele olejne w pięciu kolorach (żółty, zielony, fioletowy, niebieski, czerwony), nożyczki, kleje

 

Dla większości nauczycieli pracujących z najmłodszymi to oczywiste stwierdzenie. Dla innych to nadal jeszcze trudne wyzwanie. Kreatywność bowiem wychodzi poza schematy, przyklaskuje oryginalności, wymusza otwarte postawy na nowe doświadczenia, kreuje nowatorstwo i innowacyjność. Trudno nie zgodzić się z tezą, że twórczy człowiek lepiej przygotowany jest na sprostanie wymogom, jakie stawia przed nim współczesny świat. Kreatywność przekłada się na różne dziedziny życia. Nie tylko ułatwia edukację, ale wspomaga samodzielność myślenia, ułatwia rozwiązywanie problemów i zadań w sposób nieszablonowy, przyczynia się do wzrostu samooceny, wpływa na giętkość i oryginalność wypowiedzi, wzmacnia postawę tolerancji wobec innych. Biorąc pod uwagę szeroki wachlarz walorów, jaki niesie ze sobą kreatywność, warto wprowadzić w proces edukacji metody stymulujące potencjał twórczy małego dziecka.

POLECAMY

Jak z powodzeniem pomóc najmłodszym w nabywaniu twórczych kompetencji?

W rozwijaniu kreatywności u dzieci ogromną rolę odgrywają techniki twórczego myślenia. Oto niektóre z nich (E. Nęcka,
Trening twórczości, Olsztyn 1992).

 • Lista atrybutów – technika polegająca na wyróżnianiu wszystkich cech danego obiektu, począwszy od cech definiujących, typowych do przypadkowych, nietypowych.
 • Widzenie inaczej – grupa technik, których celem jest przezwyciężanie sztywności w spostrzeganiu i wykorzystaniu danych obiektów, np. „Co można zrobić z nakrętki do butelki? Do czego można ją wykorzystać?”.
 • Chińska encyklopedia – technika polegająca na klasyfikowaniu znanych obiektów wg nieoczekiwanych kryteriów.
 • Skojarzenia – technika polegająca na tworzeniu skojarzeń do danego obiektu odległych, zaskakujących, nieprzewidywalnych.
 • Podobieństwa – technika polegająca na wyszukiwaniu wspólnych cech poszczególnych obiektów, wskazywaniu, w czym są do siebie podobne.
 • Analogia – polega na wyciąganiu wniosków z niepełnego zbioru przesłanek, poszukiwaniu analogicznego porównania dla danego obiektu, tworzeniu nieoczekiwanych skojarzeń.
 • Co by było, gdyby…? – technika polegająca na wyszukiwaniu odległych konsekwencji pewnego z góry założonego stanu rzeczy, np.: „Co by było, gdyby zwierzęta domowe umiały mówić?”.

W swoim warsztacie mam wiele propozycji zajęć z wykorzystaniem technik twórczego myślenia. Chciałabym podzielić się jednym ze scenariuszy, w którym przeplotły się ćwiczenia z programu „Gimnastyka mózgu, techniki twórczego myślenia” oraz metody systemu „Edukacji przez ruch” (EPR).

Przebieg zajęć:

Dzieci siadają w kręgu na dywanie. Nauczyciel powoli mówi tajemniczym głosem tekst„Zaczarowani”, ilustrując go ruchem.

Wprowadzanka – zaczarowanka

Kiedy zamkniesz swoje prawe oko, 
kiedy zamkniesz swoje lewe oko 
Może zobaczysz coś, czego nie zobaczył 
przed tobą nikt inny.
Kiedy zasłonisz swoje prawe ucho, 
kiedy zasłonisz swoje lewe ucho 
może usłyszysz coś, czego nie usłyszał 
przed tobą nikt inny.
Kiedy otworzysz swoją prawą dłoń, 
kiedy otworzysz swoją lewą dłoń 
może dotkniesz czegoś, czego nie 
dotknął przed tobą nikt inny
Bo fantazja, bo fantazja, bo fantazja jest 
od tego, żeby bawić się, żeby bawić się. 
żeby bawić się na całego

Zabawy twórcze z Ptakami Cudakami

 • Widzę Ptaki Cudaki –  leniwe ósemki – wodzenie wzrokiem za światłem latarki (zobaczcie, do naszej sali sfrunęły Ptaki Cudaki, są już pod sufitem, spróbujcie je dostrzec) – nauczyciel na suficie kreśli leniwe ósemki, prosi dzieci, żeby wodziły wzrokiem za światłem latarki, (kto je zobaczył okaże zdziwienie – artykułowanie samogłoski aaa…).
 • Wędrówka Ptaka Cudaka – ćwiczenie oddechowe – wyciągnijcie prawą rękę przed siebie, czujecie jak ptak delikatnie sfrunął z góry, posadźcie swoje ptaki na lewym ramieniu, zegnijcie lewą rękę w łokciu, długim wydechem ustami sprowadźcie ptaka z ramienia na koniuszek środkowego palca – dzieci wodzą wzrokiem za wyobrażoną postacią, stosują długi wydech ustami.
 • Przedstawiamy się Ptakom Cudakom – tworzenie muzyki do tekstu powitania („czas się przedstawić, zaśpiewajcie teraz naszym gościom swoje imię”) – dzieci próbują zaśpiewać tekst powitania, np. „Witam cię serdecznie, jestem Alicja”.
 • Powitanka – pantomima – przypomnienie różnych form powitania gestami: ukłony, uściski, podanie ręki itp. – chętni wychowankowie prezentują powitanie za pomocą gestu w niepowtarzalny sposób.
 • Imię dla Ptaka Cudaka – „podnieście teraz waszego ptaka z dywanu, teraz on chciałby się wam przedstawić, na pewno cicho szepnie wam do ucha swoje imię, czy możecie nam powiedzieć, jak na imię ma wasz ptak?” – zmiana formy ruchu, przeniesienie ptaka na ramię, śledzenie wzrokiem ruchu rąk – wydłużenie koncentracji uwagi na wyobrażonym obiekcie, pochylenie głowy w wybranym kierunku – dzieci wymyślają imiona dla wyobrażonych bohaterów, cichym głosem przedstawi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy