Dołącz do czytelników
Brak wyników

Egzamin nauczyciela kontraktowego

Artykuły z czasopisma | 20 listopada 2017 | NR 26
329

W poprzednim numerze omówiliśmy prawno-formalne aspekty związane z realizacją stażu na stopień nauczyciela mianowanego, koncentrując się głównie na warunkach jego odbywania, przerwach w stażu, zasadach jego przedłużania oraz możliwości kontynuacji stażu po zmianie placówki przedszkolnej. W tej odsłonie przedstawimy specyfikę egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, a ponadto zaproponujemy sposób na przygotowanie się do jednego z najtrudniejszych egzaminów w życiu nauczyciela. Aby go zdać, wystarczy dobrze przygotowana prezentacja dorobku zawodowego oraz umiejętność radzenia sobie z pytaniami dociekliwych ekspertów.

Pięć wymagań egzaminacyjnych

Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel dokonuje prezentacji dorobku zawodowego oraz odpowiada na pytania członków komisji. Prezentacja oraz pytania dotyczą wymagań określonych w §7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli1, do których zaliczono:

 • umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach,
 • umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych,
 • umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
 • umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnieńz zakresu oświaty w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań,
 • umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty w zakresie funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż.

Dorobek zawodowy a sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Zadaniem nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego jest przedstawienie dorobku zawodowego (tak wynika wprost z przepisu rozporządzenia), a nie przedstawienie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres odbytego stażu (jak często, niestety, dzieje się w praktyce). Oznacza to, iż wystąpienie (prezentacja) nie powinno być w żadnym razie powieleniem sprawozdania. A już z całą pewnością nie może przedstawiać działań i przedsięwzięć, które nie zostały przyporządkowane określonym wymaganiom i są chronologiczną relacją z okresu całego stażu. Ze sprawozdania najlepiej wybrać te zadania oraz przedsięwzięcia, których realizacja, a przede wszystkim efekty przekonają członków komisji o spełnieniu wymagań niezbędnych, a zatem działania o charakterze ponadstandardowym, posiadające cechy oryginalności, innowacyjności lub nowatorstwa, działania, które będą potwierdzeniem osiągnięć. Od sposobu, w jaki zostanie przedstawiony dorobek zawodowy oraz udzielone odpowiedzi na egzaminie, zależeć będzie zdanie egzaminu. Komisja ocenia stan realizacji wymagań niezbędnych i podejmuje decyzję o udzieleniu (lub nie) akceptacji na stopień nauczyciela mianowanego. Stąd tak ważne są dwie kwestie: dokonanie wyboru formy prezentacji i postawa podczas egzaminu.

Formy prezentacji

Istnieje kilka form prezentacji. Wybór jednej z nich będzie zależeć przede wszystkim od indywidualnych predyspozycji i możliwości zdającego egzamin. Może to być:

 • swobodna wypowiedź ustna z ewentualnym wykorzystaniem własnych notatek,
 • przedstawienie dorobku zawodowego z wykorzystaniem przygotowanych dla komisji materiałów,
 • omówienie dokonań z pomocą prezentacji multimedialnej,
 • prezentacja dorobku zawodowego na podstawie materiałów wyselekcjonowanych przez nauczyciela (m.in. publikacje, programy własne, scenariusze zajęć, prace dzieci, zaświadczenia, podziękowania, dyplomy). 

Dokonując wyboru formy prezentacji i decy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy