Dołącz do czytelników
Brak wyników

Mali ekolodzy

20 listopada 2018

NR 41 (Listopad 2018)

Ziemia – nasze miejsce

0 68

Rozpoczynając cykl artykułów Mali ekolodzy, pragnę zaproponować obszary tematyczne, propozycje działań oraz podsunąć pomysły do ich realizacji. Cel główny naszego cyklu to rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, budzenie myślenia ukierunkowanego na dbałość o otaczające nas środowisko oraz wskazywanie konkretnych sposobów działań uwzględniających możliwości dzieci.

 

Ziemia – planeta

Temat „Ziemia” można ująć w aspekcie „Ziemia – planeta” oraz „Ziemia – miejsce do życia dla ludzi, zwierząt i wzrostu roślin”.

Zawiera w sobie bardzo bogaty zakres pojęć: położenie w Układzie Słonecznym, kształt, wielkość w stosunku do innych planet. Dla dzieci z grup starszych są to bardzo ciekawe informacje i można tu poruszyć temat np. dziury ozonowej, niepokojący wszystkich ludzi problem smogu oraz ocieplania się klimatu (oczywiście przekazywane treści należy ująć w formie zrozumiałej dla dzieci, bez używania skomplikowanych zwrotów naukowych). Ja proszę dzieci o przyniesienie książek, ilustracji na dany temat, angażując w ten sposób także rodziców. Istotne jest też podkreślenie położenia Ziemi względem Słońca, co sprawia, że na naszej planecie panują odpowiednie warunki do życia ludzi, zwierząt i roślin. 

Zdecydowanie bliższe dzieciom będzie przedstawienie Ziemi z uwzględnieniem podziału na kontynenty – porównywanie wielkości kontynentów oraz odnalezienie na mapie kontynentów podobnych do siebie pod względem kształtu. Należy wyjaśnić dzieciom, że na mapie kolor niebieski oznacza wodę, a dokładniej morza i oceany. Dobrze też wspomnieć i pokazać, gdzie klimat jest cieplejszy, a gdzie panuje zimno.

Realizując temat „Ziemia – planeta”,  sugeruję podkreślić, jak ważna jest dbałość o środowisko naturalne. Nasze dzieci to „mali ekolodzy”, dlatego zagadnienia promujące zachowana związane z ochroną środowiska naturalnego starajmy się wplatać w tematykę codzienną.

Proponuję zacząć od tego, co nam najbliższe – Europa, a w Europie – Polska. Dzieci często podróżują z rodzicami i zapewne same chętnie będą opowiadały o tym, gdzie były; przywiozą pamiątki z podróży (muszelki, kamyczki, magnesy z miejsc pobytu). Po każdym powrocie z wyjazdu następuje dzielenie się wiadomościami: jakie zwierzęta lub ciekawe rośliny dzieci miały okazję zobaczyć. W odniesieniu do wakacji można uwzględnić wielkość Ziemi, porównując czas podróży (ustalamy środek transportu, np. samolot). Krócej będzie trwał lot w obrębie Europy (Polska – Niemcy). Jest to także doskonały moment do umieszczenia na tablicy mapy Polski lub Europy. W kolejnych etapach podróży po świecie można wprowadzać trasy dłuższe, np. Polska – USA, oraz umieścić w sali mapę świata. Doskonałą pomoc stanowi oczywiście globus. Proponuję tu zabawę „Dokąd doleciałem?” – dziecko wprawia globus w ruch i po chwili go zatrzymuje, przykładając palec w dowolnym miejscu. Spoglądamy, dokąd dziecko doleciało (kontynent, kraj, a może ocean?). Każdy z ciekawością będzie szukał odpowiedzi na pytanie: „A gdzie jest Polska?”. Z dziećmi młodszymi możemy „podróżować” palcem po mapie Polski. Do każdej wspólnej wyprawy warto wykonać pracę plastyczną – pomysłowość ma tu nieograniczone pole do popisu. 

Realizując temat „Ziemia – planeta”, sugeruję podkreślić, jak ważna jest dbałość o środowisko naturalne. Nasze dzieci to „mali ekolodzy”, dlatego wprowadzanie i utrwalanie treści promujących zachowania proekologiczne starajmy się wplatać w tematykę codzienną. Dzieci zapytane: „Co to znaczy dbać o środowisko?”, często odpowiadają: nie łamać gałęzi, nie zrywać kwiatów, nie deptać trawników, nie wyrzucać śmieci do lasu. Oczywiście to dobre odpowiedzi. Zadbajmy wspólnie, aby w odpowiedziach pojawiały się też treści dotyczące poszanowania wody i jej racjonalnego używania, oszczędzania energii elektrycznej czy segregowania odpadów. Czynności wykonywane przez nas każdego dnia ściśle związane są z korzystaniem z wody, prądu itp. Respektowanie ustalonej w grupie zasady typu: „myję ręce, zakręcam kran, wycieram ręce” jest oznaką kształtowania się zachowań proekologicznych. Wszelkie działania zawsze najlepiej zaczynać od sytuacji bliskich dziecku, ułatwi to zwłaszcza małym przedszkolakom funkcjonowanie w środowisku społeczno-przyrodniczym i usystematyzuje ich zdobytą wiedzę.

Ziemia – miejsce do życia dla ludzi, zwierząt i roślin

W tej części pojęcie „Ziemia” przedstawmy naszą planetę jako miejsce życia, nasz dom. 

Omawiając miejsca życia ludzi, zapoznajmy dzieci z cechami charakterystycznymi dla danych kontynentów, ich klimatem, położeniem (góry, morze). Można porównać z wielkością Polski lub Europy, jak duży jest dany kontynent czy kraj. Podkreślić warto nietypowe walory państwa, np. Brazylia – lasy deszczowe. Dobrze jest uaktualnić swoje wiadomości na temat kontynentu lub kraju, który będziemy omawiać. Ciekawym tematem jest także zapoznanie dzieci z różnego typu domami, w jakich mieszkają ludzie – wspominając jednocześnie o uwarunkowaniach klimatycznych mających wpływ na takie budo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy