Dołącz do czytelników
Brak wyników

Mali ekolodzy

20 listopada 2018

NR 41 (Listopad 2018)

Ziemia – nasze miejsce

0 129

Rozpoczynając cykl artykułów Mali ekolodzy, pragnę zaproponować obszary tematyczne, propozycje działań oraz podsunąć pomysły do ich realizacji. Cel główny naszego cyklu to rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, budzenie myślenia ukierunkowanego na dbałość o otaczające nas środowisko oraz wskazywanie konkretnych sposobów działań uwzględniających możliwości dzieci.

 

Ziemia – planeta

Temat „Ziemia” można ująć w aspekcie „Ziemia – planeta” oraz „Ziemia – miejsce do życia dla ludzi, zwierząt i wzrostu roślin”.

Zawiera w sobie bardzo bogaty zakres pojęć: położenie w Układzie Słonecznym, kształt, wielkość w stosunku do innych planet. Dla dzieci z grup starszych są to bardzo ciekawe informacje i można tu poruszyć temat np. dziury ozonowej, niepokojący wszystkich ludzi problem smogu oraz ocieplania się klimatu (oczywiście przekazywane treści należy ująć w formie zrozumiałej dla dzieci, bez używania skomplikowanych zwrotów naukowych). Ja proszę dzieci o przyniesienie książek, ilustracji na dany temat, angażując w ten sposób także rodziców. Istotne jest też podkreślenie położenia Ziemi względem Słońca, co sprawia, że na naszej planecie panują odpowiednie warunki do życia ludzi, zwierząt i roślin. 

Zdecydowanie bliższe dzieciom będzie przedstawienie Ziemi z uwzględnieniem podziału na kontynenty – porównywanie wielkości kontynentów oraz odnalezienie na mapie kontynentów podobnych do siebie pod względem kształtu. Należy wyjaśnić dzieciom, że na mapie kolor niebieski oznacza wodę, a dokładniej morza i oceany. Dobrze też wspomnieć i pokazać, gdzie klimat jest cieplejszy, a gdzie panuje zimno.

Realizując temat „Ziemia – planeta”,  sugeruję podkreślić, jak ważna jest dbałość o środowisko naturalne. Nasze dzieci to „mali ekolodzy”, dlatego zagadnienia promujące zachowana związane z ochroną środowiska naturalnego starajmy się wplatać w tematykę codzienną.

Proponuję zacząć od tego, co nam najbliższe – Europa, a w Europie – Polska. Dzieci często podróżują z rodzicami i zapewne same chętnie będą opowiadały o tym, gdzie były; przywiozą pamiątki z podróży (muszelki, kamyczki, magnesy z miejsc pobytu). Po każdym powrocie z wyjazdu następuje dzielenie się wiadomościami: jakie zwierzęta lub ciekawe rośliny dzieci miały okazję zobaczyć. W odniesieniu do wakacji można uwzględnić wielkość Ziemi, porównując czas podróży (ustalamy środek transportu, np. samolot). Krócej będzie trwał lot w obrębie Europy (Polska – Niemcy). Jest to także doskonały moment do umieszczenia na tablicy mapy Polski lub Europy. W kolejnych etapach podróży po świecie można wprowadzać trasy dłuższe, np. Polska – USA, oraz umieścić w sali mapę świata. Doskonałą pomoc stanowi oczywiście globus. Proponuję tu zabawę „Dokąd doleciałem?” – dziecko wprawia globus w ruch i po chwili go zatrzymuje, przykładając palec w dowolnym miejscu. Spoglądamy, dokąd dziecko doleciało (kontynent, kraj, a może ocean?). Każdy z ciekawością będzie szukał odpowiedzi na pytanie: „A gdzie jest Polska?”. Z dziećmi młodszymi możemy „podróżować” palcem po mapie Polski. Do każdej wspólnej wyprawy warto wykonać pracę plastyczną – pomysłowość ma tu nieograniczone pole do popisu. 

Realizując temat „Ziemia – planeta”, sugeruję podkreślić, jak ważna jest dbałość o środowisko naturalne. Nasze dzieci to „mali ekolodzy”, dlatego wprowadzanie i utrwalanie treści promujących zachowania proekologiczne starajmy się wplatać w tematykę codzienną. Dzieci zapytane: „Co to znaczy dbać o środowisko?”, często odpowiadają: nie łamać gałęzi, nie zrywać kwiatów, nie deptać trawników, nie wyrzucać śmieci do lasu. Oczywiście to dobre odpowiedzi. Zadbajmy wspólnie, aby w odpowiedziach pojawiały się też treści dotyczące poszanowania wody i jej racjonalnego używania, oszczędzania energii elektrycznej czy segregowania odpadów. Czynności wykonywane przez nas każdego dnia ściśle związane są z korzystaniem z wody, prądu itp. Respektowanie ustalonej w grupie zasady typu: „myję ręce, zakręcam kran, wycieram ręce” jest oznaką kształtowania się zachowań proekologicznych. Wszelkie działania zawsze najlepiej zaczynać od sytuacji bliskich dziecku, ułatwi to zwłaszcza małym przedszkolakom funkcjonowanie w środowisku społeczno-przyrodniczym i usystematyzuje ich zdobytą wiedzę.

Ziemia – miejsce do życia dla ludzi, zwierząt i roślin

W tej części pojęcie „Ziemia” przedstawmy naszą planetę jako miejsce życia, nasz dom. 

Omawiając miejsca życia ludzi, zapoznajmy dzieci z cechami charakterystycznymi dla danych kontynentów, ich klimatem, położeniem (góry, morze). Można porównać z wielkością Polski lub Europy, jak duży jest dany kontynent czy kraj. Podkreślić warto nietypowe walory państwa, np. Brazylia – lasy deszczowe. Dobrze jest uaktualnić swoje wiadomości na temat kontynentu lub kraju, który będziemy omawiać. Ciekawym tematem jest także zapoznanie dzieci z różnego typu domami, w jakich mieszkają ludzie – wspominając jednocześnie o uwarunkowaniach klimatycznych mających wpływ na takie budo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy