Dołącz do czytelników
Brak wyników

Mali ekolodzy

4 października 2018

NR 40 (Październik 2018)

Zielone filtry

Mali ekolodzy – taką nazwę nosi cykl artykułów, które poruszać będą tematykę związaną z ochroną środowiska, kształtowaniem postaw proekologicznych oraz rozbudzaniem zainteresowań przyrodniczych. Cały cykl inauguruje akcja „ZIELONE FILTRY”, będąca jednocześnie innowacją pedagogiczną realizowaną w Przedszkolu nr 427 w Warszawie. Zapraszam do udziału w akcji i razem z dziećmi czerpania radości oraz wzbogacania doświadczeń podczas wspólnego tworzenia.

Otaczająca nas przyroda jest nieodzownym elementem środowiska, w którym wzrastamy i żyjemy. Potrzeba dbałości o środowisko stała się w obecnym czasie koniecznością. Czynników wpływających na degradację otaczającej nas przyrody jest wiele. Jeżeli więc w pewnym stopniu jesteśmy w stanie wspomóc naturę, uczyńmy to.
Edukacja ekologiczna realizowana w przedszkolach kształtuje sposób patrzenia na świat naszych wychowanków. Podczas realizacji innowacji dzieci stają się aktywnymi partnerami dorosłych oraz badaczami przyrody. 
Kształtujemy przekonanie, że zdobywana przez dzieci wiedza przyrodniczo-ekologiczna pozwoli im zrozumieć, że tworzą świat, w którym chcą żyć.
Coraz wyższy jest poziom świadomości ludzi w temacie działań na rzecz ekologii, zdrowego odżywiania i dbałości o zdrowie fizyczne. Innowacja ma na celu pobudzenie dzieci w kierunku podjęcia działań i obudzenie w nich troski o jakość powietrza. Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających dzieciom pozyskiwanie wiedzy od nauczycieli, rodziców i znajomych na temat dbałości o środowisko.
Uczestnicy innowacji po zgłoszeniu otrzymają logo innowacji, natomiast po przesłaniu krótkiego sprawozdania w postaci zdjęć z opisem otrzymają od koordynatora wzór dyplomu oraz jako podsumowanie całorocznych działań zaświadczenie o udziale w innowacji.

Typ innowacji: 

 • programowo-metodyczna

Data rozpoczęcia innowacji: 

 • październik 2018 – Rozesłanie propozycji dołączenia do innowacji do placówek edukacyjnych

Miejsce realizacji innowacji: 

 • zainteresowane przedszkola i szkoły podstawowe

Źródła finansowania innowacji: 

 • środki własne placówek oraz wsparcie rodziców

Dlaczego ekologiczne innowacje w naszych przedszkolach są niezbędne? 

 • Rozwijają wśród uczestników innowacji myślenie o postępującej degradacji środowiska i możliwościach przeciwdziałania temu zjawisku, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości powietrza. 
 • Kształtują postawę proekologiczną i prozdrowotną już od najmłodszych lat. 
 • Uświadamiają dzieciom, że wszyscy mamy wpływ na to, jak można dbać o otaczające nas środowisko. 
 • Budują w dzieciach wewnętrzną motywację do działania, poczucia sprawstwa i myślenia środowiskowo-przestrzennego. 
 • Stwarzają sytuacje edukacyjne czyniące dzieci twórczymi, samodzielnymi, aktywnymi, myślącymi i zaangażowanymi. 
 • Rozwijają wszechstronne funkcjonowanie dzieci w środowisku.
 • Angażują do dbania o środowisko całe rodziny, umacniaj...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy