Dołącz do czytelników
Brak wyników

Mali ekolodzy

4 października 2018

NR 40 (Październik 2018)

Zielone filtry

Mali ekolodzy – taką nazwę nosi cykl artykułów, które poruszać będą tematykę związaną z ochroną środowiska, kształtowaniem postaw proekologicznych oraz rozbudzaniem zainteresowań przyrodniczych. Cały cykl inauguruje akcja „ZIELONE FILTRY”, będąca jednocześnie innowacją pedagogiczną realizowaną w Przedszkolu nr 427 w Warszawie. Zapraszam do udziału w akcji i razem z dziećmi czerpania radości oraz wzbogacania doświadczeń podczas wspólnego tworzenia.

Otaczająca nas przyroda jest nieodzownym elementem środowiska, w którym wzrastamy i żyjemy. Potrzeba dbałości o środowisko stała się w obecnym czasie koniecznością. Czynników wpływających na degradację otaczającej nas przyrody jest wiele. Jeżeli więc w pewnym stopniu jesteśmy w stanie wspomóc naturę, uczyńmy to.
Edukacja ekologiczna realizowana w przedszkolach kształtuje sposób patrzenia na świat naszych wychowanków. Podczas realizacji innowacji dzieci stają się aktywnymi partnerami dorosłych oraz badaczami przyrody. 
Kształtujemy przekonanie, że zdobywana przez dzieci wiedza przyrodniczo-ekologiczna pozwoli im zrozumieć, że tworzą świat, w którym chcą żyć.
Coraz wyższy jest poziom świadomości ludzi w temacie działań na rzecz ekologii, zdrowego odżywiania i dbałości o zdrowie fizyczne. Innowacja ma na celu pobudzenie dzieci w kierunku podjęcia działań i obudzenie w nich troski o jakość powietrza. Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających dzieciom pozyskiwanie wiedzy od nauczycieli, rodziców i znajomych na temat dbałości o środowisko.
Uczestnicy innowacji po zgłoszeniu otrzymają logo innowacji, natomiast po przesłaniu krótkiego sprawozdania w postaci zdjęć z opisem otrzymają od koordynatora wzór dyplomu oraz jako podsumowanie całorocznych działań zaświadczenie o udziale w innowacji.

POLECAMY

Typ innowacji: 

 • programowo-metodyczna

Data rozpoczęcia innowacji: 

 • październik 2018 – Rozesłanie propozycji dołączenia do innowacji do placówek edukacyjnych

Miejsce realizacji innowacji: 

 • zainteresowane przedszkola i szkoły podstawowe

Źródła finansowania innowacji: 

 • środki własne placówek oraz wsparcie rodziców

Dlaczego ekologiczne innowacje w naszych przedszkolach są niezbędne? 

 • Rozwijają wśród uczestników innowacji myślenie o postępującej degradacji środowiska i możliwościach przeciwdziałania temu zjawisku, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości powietrza. 
 • Kształtują postawę proekologiczną i prozdrowotną już od najmłodszych lat. 
 • Uświadamiają dzieciom, że wszyscy mamy wpływ na to, jak można dbać o otaczające nas środowisko. 
 • Budują w dzieciach wewnętrzną motywację do działania, poczucia sprawstwa i myślenia środowiskowo-przestrzennego. 
 • Stwarzają sytuacje edukacyjne czyniące dzieci twórczymi, samodzielnymi, aktywnymi, myślącymi i zaangażowanymi. 
 • Rozwijają wszechstronne funkcjonowanie dzieci w środowisku.
 • Angażują do dbania o środowisko całe rodziny, umacniając tym samym więzi rodzinne. 

Charakterystyka innowacji

 • Innowacja adresowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Zielone filtry to innowacja , której nie zamykają ramy czasowe ze względu na specyficzny charakter działań odbywających się w czasie jej trwania. Osiąganie postawionych celów i tworzenie oraz realizowanie kolejnych zadań są formą aktywizacji dzieci.
 • Czerpanie radości z własnych umiejętności, możliwości sprawstwa i osiąganie poczucia dumy z widocznych efektów działań, a przede wszystkim budowanie świadomości znaczenia pracy dla polepszenia jakości otaczającego nas powietrza – oto główne założenia proponowanej innowacji.
 • Innowacja będzie realizowana zgodnie z programem wychowania przedszkolnego i planem pracy przedszkola.

Środki dydaktyczne

Sale wyposażone w różnorodne środki dydaktyczne sprzyjają realizacji zamierzonych działań. Zaangażowana i otwarta na wszelkie nowe działania kadra pedagogiczna przygotowana do wdrożenia innowacji. Istotnym warunkiem jest także rozwinięta współpraca z rodzicami. Udział rodziców, ich zaangażowanie i poparcie w pozytywny sposób wpłyną na regularność i efektywność realizowanych celów innowacji. 

Działania ekologiczne a podstawa programowa

W obszarze poznawczym dziecko:

 • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np.: tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół.

Przykładowe formy realizacji projektu Zielone filtry

 • zajęcia zorganizowane z całą grupą, indywidualnie oraz w zespołach, z rodzicami,
 • prace praktyczne pozwalające na eksplorację przyrody w ogrodzie oraz w salach (sadzenie roślin w doniczkach, podlewanie, usuwanie suchych liści itp.) z całą grupą oraz z udziałem rodziców,
 • promowanie akcji Zielone fil...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy