Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia na czasie

20 marca 2018

NR 33 (Styczeń 2018)

Zajęcia języka angielskiego, które zaciekawią każdego!

0 941

Nabywanie kompetencji z zakresu języka obcego nowożytnego stanowi obecnie jeden z najistotniejszych filarów edukacji dzieci już od najmłodszych lat. Nie sposób bowiem wyobrazić sobie przyszłego obywatela świata nieposługującego się co najmniej jednym językiem obcym biegle. Postępujący proces globalizacji wyraźnie wskazuje kierunki, zgodnie z którymi powinna podążać edukacja najmłodszych.

Podstawa programowa  wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego zakłada kształtowanie umiejętności nabywania języka obcego nowożytnego już od najmłodszych lat. Jest to istotne z uwagi na przygotowanie jednostki do realiów świata otaczającego, a także na to, że zawarcie tego obszaru odgrywa nieocenioną rolę w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci. 
Należy podkreślić, że zdobywanie sprawności językowych z zakresu języka obcego nowożytnego poszerza w istotnym stopniu wiedzę dzieci o kulturze, tradycjach i zwyczajach innych krajów. Ponadto rozwijanie sprawności językowej prowadzi do rozumienia wartości takich jak akceptacja, szacunek do drugiego człowieka w tym szacunek do osób  spoza granic Polski.
W toku wychowania przedszkolnego  dzieci nabywają umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez zabawę, która, stanowiąc źródło dziecięcej radości, przyczynia się istotnie do ich rozwoju. Ponadto zajęcia poświęcone nabywaniu języka powinny obfitować w środki dydaktyczne przeznaczone do słuchania – to właśnie bowiem osłuchiwanie się dzieci z językiem obcym jest fundamentem kształtowania pozostałych sprawności językowych. Rola piosenek, wierszy, rymowanek wykorzystywanych przez nauczyciela jest nieoceniona. Proces produkcji słownictwa i struktur gramatycznych w języku obcym przebiega u każdego dziecka w sposób swoisty. Dlatego też moment posługiwania się strukturami w języku obcym jest inny dla każdej jednostki, a wynikać będzie z osiągnięcia gotowości do podejmowania takiej aktywności. Jakakolwiek forma nacisku ze strony nauczyciela może przyczynić się do zaistnienia awersji do dalszego kształcenia w tymże obszarze. Każde dziecko w odpowiednim dla siebie momencie podejmie próby posługiwania się językiem obcym. 

Intensyfikacja zajęć z zakresu nabywania języka obcego spowodowała, że lektorzy nieustannie poszukują nowych rozwiązań i ciekawych inspiracji, dzieci w wieku przedszkolnym to bowiem bardzo wymagający odbiorcy.

POLECAMY

Jako lektor języka angielskiego mogę z całkowitą pewnością stwierdzić, że najbardziej wartościowe, bo zapewniające aktyw-
ne uczestnictwo wszystkim dzieciom, są zajęcia polisensoryczne. Kształcenie wielozmysłowe jest gwarantem zaangażowa-
nia w przebieg zajęć każdego dziecka. Wiek przedszkolny to niezwykle istotny etap w rozwoju dzieci. Prowadzenie zajęć zgodnych z ideą kształcenia polisensorycznego to idealna sposobność do rozwoju nie tylko dziecka, lecz także nauczyciela. 
Poniższy scenariusz zajęć z języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym bazuje na kształceniu wielozmysłowym. Wszelkie zawarte w poniższym scenariuszu z aktywności powinny być dostosowane do wieku dzieci, ich umiejętności oraz stopnia intensyfikacji zajęć języka angielskiego w danym przedszkolu.

Przedstawione aktywności mają na celu zachęcać dziecko do posługiwania się językiem obcym, nie można bowiem na tym etapie edukacyjnym wymagać posługiwania się nim ani też nakłaniać do powtórzeń, jeśli dziecko nie jest do tego gotowe. Moment gotowości do podejmowania prób posługiwania się językiem obcym to indywidualny czas, specyficzny dla każdego dziecka.

Niniejsze zajęcia zakładają, że dzieci zostały zaznajomione ze strukturą gramatyczną „Do you like?”, „Yes, I do/No, I don't” w trakcie zajęć ubiegłych. Zapoznając dzieci w wieku przedszkolnym z wybranymi strukturami gramatycznymi, polegamy na ich pamięci mechanicznej, nie posiadają one bowiem „kalki” językowej, zatem odniesienia do języka ojczystego i tłumaczenie genezy zagadnień gramatycznych nie ma w ich przypadku racji bytu. Opanowanie prostych struktur gramatycznych w oparciu o pamięć mechaniczną tworzy idealny fundament do dalszego kształcenia w zakresie nabywania języka obcego.

 

Temat Do you like lemons? Yes, I do
Cel ogólny Całościowe wsparcie rozwoju dziecka w oparciu o zabawy z wykorzystaniem elementów języka obcego nowożytnego – języka angielskiego

Cele
szczegółowe:

Doświadczenia w obszarach rozwojowych

Dziecko:
W fizycznym obszarze rozwoju:

 • chwyta, przylepia,
 • biega, skacze, umieszcza,
 • wycina, konstruuje

Emocjonalny obszar rozwoju. Dziecko wyraża:

 • cieszy się, wypowiadając słowa w języku obcym,
 • wyraża radość samodzielnie i poprzez formy zaproponowane przez nauczyciela,
 • wypowiada się poprzez ekspresję twórczą

W społecznym obszarze rozwoju:

 • ma świadomość zasad kultury spożywania posiłków,
 • respektuje prawo do wypowiedzi innych osób,
 • współpracuje podczas zabawy,
 • reaguje na prośby i polecenia zgodnie z przyjętymi zasadami,
 • respektuje zasady przyjęte w grupie

W poznawczym obszarze rozwoju:

 • słucha, powtarza, rozmawia,
 • przedstawia ruchem znaczenie słów,
 • reaguje na polecenia przedstawione w języku angielskim, 
 • identyfikuje produkty żywnościowe, wykorzystując zmysły,
 • posługuje się wprowadzonym słownictwem i strukturami gramatycznymi 

–    chocolate/a bar of chocolate,
–    lemon/lemons,
–    salt/salty,
–    cocoa/a cup of cocoa,
–    sweet,
–    sour,
–    bitter,
–    How are you today? I'm fine, thank you
–    Do you like...?
–    Yes, I do/No, I don't
–    How does it taste?
–    It's salty/sweet/sour/bitter

Metody, techniki Total Physical Response – reagowanie całym ciałem:
 • zabawy interakcyjne,
 • zabawy ruchowe,
 • ćwiczenia w wyobrażaniu i nadawaniu znaczeń,
 • zabawa konstrukcyjna,
 • zabawy polisensoryczne
Narzędzia, materiały Pudełko, wybrane produkty żywnościowe, piłka, ilustracje twarzy ukazujące emocje, talerzyki, serwetki, sztućce, materiały recyklingowe, przybory oraz materiały niezbędne do wykonania prac konstrukcyjnych

 

 

 

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy