Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia na czasie

20 marca 2018

NR 33 (Styczeń 2018)

Zajęcia języka angielskiego, które zaciekawią każdego!

0 303

Nabywanie kompetencji z zakresu języka obcego nowożytnego stanowi obecnie jeden z najistotniejszych filarów edukacji dzieci już od najmłodszych lat. Nie sposób bowiem wyobrazić sobie przyszłego obywatela świata nieposługującego się co najmniej jednym językiem obcym biegle. Postępujący proces globalizacji wyraźnie wskazuje kierunki, zgodnie z którymi powinna podążać edukacja najmłodszych.

Podstawa programowa  wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego zakłada kształtowanie umiejętności nabywania języka obcego nowożytnego już od najmłodszych lat. Jest to istotne z uwagi na przygotowanie jednostki do realiów świata otaczającego, a także na to, że zawarcie tego obszaru odgrywa nieocenioną rolę w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci. 
Należy podkreślić, że zdobywanie sprawności językowych z zakresu języka obcego nowożytnego poszerza w istotnym stopniu wiedzę dzieci o kulturze, tradycjach i zwyczajach innych krajów. Ponadto rozwijanie sprawności językowej prowadzi do rozumienia wartości takich jak akceptacja, szacunek do drugiego człowieka w tym szacunek do osób  spoza granic Polski.
W toku wychowania przedszkolnego  dzieci nabywają umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez zabawę, która, stanowiąc źródło dziecięcej radości, przyczynia się istotnie do ich rozwoju. Ponadto zajęcia poświęcone nabywaniu języka powinny obfitować w środki dydaktyczne przeznaczone do słuchania – to właśnie bowiem osłuchiwanie się dzieci z językiem obcym jest fundamentem kształtowania pozostałych sprawności językowych. Rola piosenek, wierszy, rymowanek wykorzystywanych przez nauczyciela jest nieoceniona. Proces produkcji słownictwa i struktur gramatycznych w języku obcym przebiega u każdego dziecka w sposób swoisty. Dlatego też moment posługiwania się strukturami w języku obcym jest inny dla każdej jednostki, a wynikać będzie z osiągnięcia gotowości do podejmowania takiej aktywności. Jakakolwiek forma nacisku ze strony nauczyciela może przyczynić się do zaistnienia awersji do dalszego kształcenia w tymże obszarze. Każde dziecko w odpowiednim dla siebie momencie podejmie próby posługiwania się językiem obcym. 

Intensyfikacja zajęć z zakresu nabywania języka obcego spowodowała, że lektorzy nieustannie poszukują nowych rozwiązań i ciekawych inspiracji, dzieci w wieku przedszkolnym to bowiem bardzo wymagający odbiorcy.

Jako lektor języka angielskiego mogę z całkowitą pewnością stwierdzić, że najbardziej wartościowe, bo zapewniające aktyw-
ne uczestnictwo wszystkim dzieciom, są zajęcia polisensoryczne. Kształcenie wielozmysłowe jest gwarantem zaangażowa-
nia w przebieg zajęć każdego dziecka. Wiek przedszkolny to niezwykle istotny etap w rozwoju dzieci. Prowadzenie zajęć zgodnych z ideą kształcenia polisensorycznego to idealna sposobność do rozwoju nie tylko dziecka, lecz także nauczyciela. 
Poniższy scenariusz zajęć z języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym bazuje na kształceniu wielozmysłowym. Wszelkie zawarte w poniższym scenariuszu z aktywności powinny być dostosowane do wieku dzieci, ich umiejętności oraz stopnia intensyfikacji zajęć języka angielskiego w danym przedszkolu.

Przedstawione aktywności mają na celu zachęcać dziecko do posługiwania się językiem obcym, nie można bowiem na tym etapie edukacyjnym wymagać posługiwania się nim ani też nakłaniać do powtórzeń, jeśli dziecko nie jest do tego gotowe. Moment gotowości do podejmowania prób posługiwania się językiem obcym to...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy