Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp , Origami a rozwój dziecka

8 marca 2019

NR 45 (Marzec 2019)

Wsparcie rozwoju dziecka w procesie składania papieru

0 646

Wartością edukacyjną sztuki origami jest możliwość wykorzystania samego procesu składania papieru jako przestrzeni wielokierunkowych doświadczeń rozwojowych dziecka. Choć struktura modelu eksponuje matematyczne aspekty sztuki na pierwszym planie, sam proces jego konstruowania to droga poprzez stosowną komunikację werbalną i niewerbalną. Słowa, gesty, symbole i nadawanie znaczeń symbolicznym formom stają się przyczyną rozwoju umiejętności dziecka we wszystkich jego sferach.

Przedszkole to szczególne miejsce, w którym w bardzo specyficzny sposób człowiek dorosły komunikuje się z człowiekiem bardzo małym, posiadającym niewielkie jeszcze możliwości posługiwania się językiem. Mowa dziecka, która rozwija się, owszem, dynamicznie, jest indywidualnym sposobem wyrażania się. Raz jest przedmiotem radości, a raz wielkiego namysłu osób dorosłych, trzeba ją bowiem badać, poznać jej znaczenie i zaplanować jej rozwój. Jest to możliwe, gdy wzajemne odkrywanie siebie, czyli dziecka przez nauczyciela i nauczyciela przez dziecko, przepełnione jest szacunkiem i zaangażowaniem w budowę relacji. To wzajemne zainteresowanie wymaga także narzędzi, adekwatnych do oczekiwań dziecka form zabawy, przygód, niespodzianek, które jako doświadczenia będą rozwojowe w odniesieniu do samego procesu komunikowania się. 
Sztuka origami, którą zajmują się obecnie na świecie nauczyciele w prawie wszystkich krajach świata, stała się ciekawym narzędziem komunikacji między pedagogami hobbystami, którzy wykorzystują jej walory edukacyjne w swej zawodowej aktywności. Międzynarodowe spotkania nauczycieli uczących za pomocą origami odbywają się systematycznie, a wnioski z tych spotkań zawsze są podobne1. Origami to dobre narzędzie kształtowania umiejętności komunikowania się, organizacji procesu uczenia, zdobywania samej umiejętności uczenia się oraz narzędzie wielokierunkowego rozwoju. Obecnie sztuka ta nie jest już zarezerwowana wyłącznie dla utalentowanych dzieci, tych skorych do skupienia i pracy w ciszy, ale dla wszystkich, które za jej przyczyną doskonalą zmysły i krok po kroku usprawniają swe ciało i umysł. 

Proces ważniejszy niż cel

Aby złożyć praktycznie z jednej kartki papieru model ptaka przypominający wronę, wróbla itd., musimy uczestniczyć w dość pracochłonnym procesie przekształcania kwadratowej kartki papieru. Ten proces zawiera w sobie wiele operacji – czynności, które dotyczą używania w praktyce pojęć matematycznych, np. na prawo, na lewo, wzdłuż krawędzi itd., a także uzasadniania sensu wykonywania tychże czynności, np. składamy na prawo i na lewo w taki sam sposób, aby wrona miała dwa skrzydła takie same. 

 

Rys. 1. Wróbelek – model origami płaskie z koła

 

Trudno nie zauważyć, iż składanie papieru jest zatem procesem opartym na tzw. mechanizmie przyczynowo-skutkowym, tak ważnym w rozwoju logicznego myślenia u dzieci. Oczywiście w zależności od wieku dziecka, z którym pracujemy, nie będziemy proponować dzieciom składania wróbla z jednego kwadratu, jeżeli możemy zastosować techniki płaskie sztuki origami i sam proces składania wróbla wzbogacić o walory płynące właśnie z tej techniki, bardziej adekwatnej do pracy z małymi dziećmi o mniejszych możliwościach w zakresie sprawności rąk. Manipulacja kołem, aby wykonać skrzydła i ułożyć je tak, aby przypominały ptaka w locie, nie należy wcale do bardzo prostych czynności, jednak służy dokładnie takiemu samemu zadaniu jak w przypadku wrony – odkrywaniu przyczyny, a potem skutku. Oczywiście, że cel jest ważny dla dziecka. Złożony i przyklejony do kartonu wróbelek cieszy oko i można pracę pokazać mamie. Jedn...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy