Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wprowadzanie innowacji w programach wychowania przedszkolnego

Artykuły z czasopisma | 10 listopada 2017 | NR 18
132

Głównym celem wprowadzania innowacji w programach jest zwiększenie w przedszkolu liczby nowatorskich rozwiązań programowych poprzez wypracowanie własnych innowacji pedagogicznych.

Cele szczegółowe: 

 • wzbogacenie oraz urozmaicenie oferty edukacyjnej przedszkola, w wyniku czego nastąpi szeroko rozumiana realizacja podstawy programowej,
 • zdobycie przez nauczycieli umiejętności projektowania i wdrażania innowacji pedagogicznych w swojej pracy,
 • wyposażenie nauczycieli w kompetencje potrzebne do opracowania edukacyjnych programów własnych, 
 • wdrożenie wybranych innowacji pedagogicznych i nowatorskich rozwiązań programowych,
 • wzrost wiedzy i umiejętności nauczycieli na temat skutecznych metod pracy z przedszkolakami. 

Przykład innowacji pedagogicznej organizacyjnej – Stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego poprzez interakcję dzieci w grupach zróżnicowanych wiekowo. 

Cele:

 • Umożliwienie dzieciom przebywania w grupie zróżnicowanej wiekowo, przypominającej naturalne środowisko rodzinne dziecka – tworzenie „systemu rodzinkowego”.
 • Ułatwienie procesu adaptacji poprzez przebywanie w jednej grupie rodzeństwa i znajomych.
 • Stwarzanie możliwości rozwoju społecznego, emocjonalnego dla dzieci niemających rodzeństwa; jedynacy mogą zyskać szansę nawiązania relacji, na co później (w szkole) szansy mieć nie będą.
 • Pokonywanie nieśmiałości poprzez budowanie własnej wartości.
 • Budowanie pozytywnych współzależności poprzez doświadczanie procesu przekazywania i zdobywania informacji.
 • Kształcenie prawidłowych zachowań prospołecznych: gotowości do niesienia pomocy, bezinteresowności, ułatwienie młodszym dzieciom rozwoju społecznego.
 • Umożliwienie odnoszenia sukcesów na miarę indywidualnych możliwości dzieci, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa, zapewnienie komfortu psychicznego.
 • Stwarzanie korzystnych warunków do współpracy, sprzyjających życzliwości a nie rywalizacji.
 • Niwelowanie deficytów rozwojowych, zwiększenie motywacji i wiary we własne możliwości.
 • Stwarzanie atmosfery współpracy: dzieci młodsze postrzegają starsze jako źródło pomocy, opiek...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy