Dołącz do czytelników
Brak wyników

Edukacja przyrodnicza

20 marca 2018

NR 33 (Styczeń 2018)

Porozmawiajmy o kosmosie

0 219

O kosmosie można opowiedzieć dzieciom na wiele sposobów. Atrakcyjna będzie pogadanka wciągająca je do rozmowy o tym, co potrafią zaobserwować nocą. Wartościowe będzie także zaprezentowanie im filmów, zdjęć lub rysunków. My natomiast proponujemy opisanie przestrzeni pozaziemskiej z wykorzystaniem zabaw.
 

Uczestnicząc w nich, będzie można przypomnieć sobie, jak migocą gwiazdy. Dzieci ponadto zobrazują kometę. Nie zabraknie również motywu gwiazdozbiorów, zapamiętywania wyglądu wybranych ciał niebieskich oraz budowania rakiety i podróżowania nią ku odległym planetom. Później przyjdzie czas na poznawanie ich ukształtowania dzięki łazikowi. Musi to nieuchronnie doprowadzić do spotkania z kosmitami, którzy będą poruszali się w zaskakujący sposób oraz wydawali intrygujące odgłosy.
Przy okazji poznawania tajemnic wszechświata przedszkolaki będą usprawniać dłonie, kształtować swą orientację przestrzenną i zdolność różnicowania ruchów, a także rozwijać wyobraźnię i doskonalić umiejętność wykonywania dzieł plastycznych.

„Gwiazdy”

Fabuła/narracja: Gdy patrzy się na niebo w nocy, można zobaczyć wiele gwiazd. Przypominają one niewielkie światełka, które delikatnie drgają. Pomyślcie, że leżycie na trawie! Spójrzcie w górę! Wyciągnijcie przed siebie dłonie! Wyobraźcie sobie, że są one gwiazdami. Poruszajcie palcami! Czy nie stały się one podobne do gwiazd? Czy nie wydaje się, że one migocą?

Przebieg: Dzieci układają się tyłem („na plecach”) na całej powierzchni sali. Patrząc na sufit, wyobrażają sobie, że jest on nocnym niebem. Każdy, delikatnie poruszając palcami, naśladuje migotanie gwiazd.

Cele:

 • wychowawczy: inspirowanie do samodzielnego obserwowania nieba nocą,
 • dydaktyczny: zapoznanie ze słownictwem opisującym wygląd gwiazd na firmamencie,
 • w sferze umiejętności ruchowych: uplastycznianie umiejętności wykonywania ruchów precyzyjnych dłońmi,
 • w sferze zdolności motorycznych: rozwijanie orientacji przestrzennej, kształtowanie zdolności różnicowania ruchów.

Pogadanka końcowa: Doskonale naśladowaliście gwiazdki! One rzeczywiście wspaniale migotały. Popatrzcie dziś wieczorem na niebo! Przekonajcie się, czy gwiazdy naprawdę wyglądają tak, jak drgające światełka!

Przybory/przyrządy: Zbędne.

„Spadająca gwiazda”

Fabuła/narracja: Podobno, jeśli ktoś zobaczy spadającą gwiazdę, może liczyć na to, że spełni się jego życzenie. Wy na pewno też. Czy zdążylibyście wypowiedzieć życzenie, zanim gwiazda spadnie na Ziemię? Przekonajmy się!

Przebieg: Każdy z uczestników otrzymuje niewielką piłkę. Wyobraża ona gwiazdę. Zadaniem dziecka jest takie podrzucenie przedmiotu, by łatwo było go schwycić, zanim spadnie na podłogę. Między wyrzuceniem piłeczki a jej złapaniem każdy powinien wypowiedzieć życzenie. Powinno być ono przy tym na tyle „małe”, by w trakcie jego wymawiania przedmiot nie upadł. Życzenia, których wypowiadanie trwa zbyt długo, utrudniają łapanie piłki. Czynnik ten stanie się punktem wyjścia do pogadanki końcowej.

Cele:

 • wychowawczy: motywowanie do zachowywania umiaru w snuciu życzeń,
 • dydaktyczny: omówienie czynników utrudniających łapanie niewielkiego przedmiotu,
 • w sferze umiejętności ruchowych: uplastycznianie umiejętności wykonywania rzutów i chwytów,
 • w sferze zdolności motorycznych: doskonalenie poczucia rytmu, rozwijanie orientacji przestrzennej.

Pogadanka końcowa: Czy zdołaliście wypowiedzieć każde z życzeń, zanim gwiazda spadła na Ziemię? Może chcieliście za dużo? Lepiej nie być zbyt zachłannym. Gdy chce się mieć zbyt wiele, można nie dostać nic. Za chwilę powtórzymy zabawę. Pomyślcie o jakimś malutkim życzeniu! Może ono się spełni? Jak należy podrzucać piłkę, by łatwiej było ją złapać? Jak trzeba przygotować ręce do jej schwycenia?

Przybory/przyrządy: Niewielka piłka dla każdego ćwiczącego.

„Fantastyczny gwiazdozbiór”

Fabuła/narracja: Wyobraźcie sobie, co stałoby się, gdyby niektóre gwiazdy połączono liniami! Tak! Wtedy na niebie powstałyby rysunki. Ludzie od dawna wyobrażali sobie coś takiego. Zobaczcie, jak to wygląda! (Tu prezentuje się dzieciom rysunki nieba z wyodrębnionymi gwiazdozbiorami). Podłoga to niebo! Wy jesteście gwiazdami. Za chwilę połączę was w gwiazdozbiór. Jaki wtedy powstanie rysunek?

Przebieg: Uczestnicy ustawiają się w okręgu, chwytając oburącz linkę, której końce są związane. W ten sposób powstaje „gwiazdozbiór” o kształcie okręgu. Dzieci przemieszczają się w dowolnych kierunkach, cały czas trzymając sznurek. Dzięki temu rysunek, tworzony przez linkę łączącą „gwiazdy”, podlega nieustanym zmianom. Wspólnie z wychowankami w kolejnych fazach zabawy można oceniać, co on przypomina.

Cele:

 • wychowawczy: motywowanie do samodzielnego obserwowania nocnego nieba,
 • dydaktyczny: zwizualizowanie pojęcia gwiazdozbioru,
 • w sferze umiejętności ruchowych: doskonalenie umiejętności wykonywania ruchów precyzyjnych dłońmi,
 • w sferze zdolności motorycznych: rozwijanie orientacji przestrzennej.

Pogadanka końcowa: Jak wiele gwiazdozbiorów potrafiliście utworzyć! Który z nich podobał się wam najbardziej? Popatrzcie dziś wieczorem na niebo! Spróbujcie wyobrazić sobie, jakie rysunki powstałyby, gdybyście połączyli niektóre gwiazdy liniami! Może narysujemy je w czasie jutrzejszych zajęć?

Przybory/przyrządy: Kilkumetrowa linka, rysunki przedstawiające niebo z wyodrębnionymi gwiazdozbiorami.

Uwagi: Kontynuacją tej fabuły jest zabawa „Nowe gwiazdozbiory”.

„Nowe gwiazdozbiory”

Fabuła/narracja: Jak pamiętacie, niektóre gwiazdy połączone są w grupy. Nazywa się je gwiazdozbiorami. Gdyby tworzące je gwiazdy połączono liniami, na niebie pojawiłyby się obrazki. Badacze nieba zaobserwowali wiele takich gwiazdozbiorów. Spróbujcie sami ułożyć jakiś całkiem nowy! Co on będzie przedstawiał?

Przebieg: Za pomocą dziurkaczy wycina się błyszczące gwiazdki ze srebrnego lub złotego papieru. Znajd...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy