Dołącz do czytelników
Brak wyników

Podróż w poszukiwaniu przyjaźni

Artykuły z czasopisma | 18 listopada 2017 | NR 25
0 1224

Dobre i mądre kino dla dzieci niesie ze sobą wartość edukacyjną oraz potrafi być źródłem radości i wiedzy o otaczającym świecie. Kinowe obrazy często wskazują konstruktywne sposoby rozwiązywania przedstawionych konfliktów, zmuszają do refleksji, uczą sztuki oceny postaw bohaterów, wskazują na ich intencje oraz konsekwencje podejmowanych działań, dostarczają prawidłowych wzorów interpersonalnych.

„Tomek i przyjaciele" to udany przykład brytyjskiej animacji, która na małych ekranach gości już od 1984 r. Bohaterami serii są lokomotywy, które na wyspie Sodor przeżywają różne przygody. Ów szczególny rodzaj animacji od lat ma swoich gorących zwolenników oraz zagorzałych przeciwników – zarówno wśród małych, jak i wśród dorosłych widzów. Nie zdziwił mnie zatem fakt, że nasza wyprawa do kina nie spotkała się tym razem z entuzjazmem dzieci. „Proszę pani, czy ten film nie jest przypadkiem dla nas za dziecinny?” – oburzyły się sześciolatki na wieść o wyborze repertuaru. Ucieszyłam się, że moi wychowankowie nie przyjmują biernie wszystkich propozycji związanych z wyjściami o charakterze kulturalnym, że są otwarci na dyskusję, wyrażają szczerze swoje obawy. Dlatego wytłumaczyłam swoją propozycję: „Ten film opowiada o trudnej sztuce przyjaźni i różnych jej obliczach, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Mam nadzieję, że wam się spodoba”.

POLECAMY

I nie zwiodłam się. Filmy proponowane w cyklu Moja pierwsza wizyta w kinie, zestawione w odpowiednich blokach tematycznych, to przykłady dobrego i mądrego kina dla dzieci.
Są dla nich cennym źródłem radości, a zarazem wiedzy o otaczającym świecie i relacjach w nim panujących. Każdy z obrazów cechuje się walorami emocjonalnymi i estetycznymi oraz prezentuje wartości edukacyjne. Poszczególne filmy przedstawiają ciekawe historie bohaterów, którzy borykają się z problemami bliskimi najmłodszym widzom. Niejednokrotnie wskazują konstruktywne sposoby rozwiązywania przedstawionych konfliktów, zmuszają do refleksji, uczą sztuki oceny postaw bohaterów, wskazują na ich intencje oraz konsekwencje podejmowanych działań, dostarczają prawidłowych wzorów interpersonalnych. 

Przykładem filmu o opisanych wartościach edukacyjnych jest obejrzana przez nas ostatnio animacja Tomek i przyjaciele. Dzień Diesli. Porusza ona istotną dla dzieci problematykę związaną z nawiązywaniem relacji przyjacielskich, świadomością bycia wyjątkowym, kwestie zgubnej zazdrości, poczucia odrzucenia oraz fałszywej przyjaźni. 

Film jest doskonałym źródłem inspiracji do przeprowadzenia zajęć oraz zabaw z wychowankami na temat pięknej, szlachetnej i jednocześnie trudnej sztuki przyjaźni. 

Czy jest możliwa przyjaźń w wieku przedszkolnym? Czy można utrzymać relację z kolegą z piaskownicy w dorosłym życiu? Z moich obserwacji i osobistego doświadczenia wynika, że jest to prawdopodobne. Pierwsze relacje przyjacielskie cechuje spontaniczność i szczerość. Przyjaciel z przedszkola traktowany jest głównie jako towarzysz zabawy lub partner do rozmowy, który podziela podobne zainteresowania. To bliski kolega (koleżanka), z którym (z którą) zawsze stoi się w parze, często rozmawia, bawi się, powierza się swoje tajemnice. W obecności przyjaciela dziecko czuje się swobodnie, bezpiecznie, często się uśmiecha. Dziecięca przyjaźń pomaga w nabywaniu i gromadzeniu doświadczeń interpersonalnych, uczy empatii, dyskrecji, szacunku, asertywności, umiejętności wyrażania własnego zdania, rozwija inteligencję emocjonalno-społeczną, jest skarbnicą wiedzy o sobie i innych. 

Niestety, zawieranie przyjaźni nie wszystkim przychodzi łatwo. Może się zdarzyć, że nasi podopieczni pozbawieni będą doświadczeń w tym zakresie.

Film z serii Tomek i przyjaciele skłonił mnie do rozszerzenia tematyki związanej z przyjaźnią o różne jej aspekty. Wzięłam pod uwagę fakt, że przedszkolaki mogą posiadać pewien zakres doświadczeń przeżywanych przez bohaterów filmu. Być może spotkały się już z problemem odrzucenia, czuli się zazdrośni, wykorzystani przez fałszywych przyjaciół, bezradni w obliczu braku akceptacji ze strony innych. Dlatego w scenariuszu zajęć postanowiłam wykorzystać zabawy kształtujące pewność siebie w zakresie nabywania relacji interpersonalnych. Mam nadzieję, że doświadczenia nabyte w sytuacjach zadaniowych pomogą dzieciom nie tylko zrozumieć, na czym polega przyjaźń, ale pozwolą im na odkrycie poczucia pewności siebie oraz wewnętrznej siły. Ludzie pewni siebie mają pozytywny obraz świata, są otwarci na nowe doświadczenia, odważnie znoszą porażki, potrafią przyjąć krytykę, akceptują siebie i innych, dają sobie doskonale radę w kontaktach interpersonalnych.

 

Temat zajęć:

 Podróż w poszukiwaniu przyjaźni 

Cele:

•     dostrzeganie wartości przyjaźni w życiu człowieka,
•     uświadomienie sobie przez dzieci, co to znaczy być czyimś przyjacielem i mieć przyjaciela,
•     rozwijanie umiejętności doceniania wzajemnej pomocy, pozytywnego patrzenia na siebie,
•     samodzielne formułowanie sądów i wypowiadanie się na forum grupy, 
•     nabywanie poczucia pewności siebie

Cele operacyjne:

 Dziecko:
•     wymienia cechy dobrego przyjaciela,
•     wie, co przyjaciele mogą zrobić dla siebie,
•     umie wypowiedzieć się na forum grupy,
•     rozpoznaje uczucia innych, potrafi je nazwać,
•     umie udzielić pomocy i potrafi ją przyjąć,
•     wyciąga wnioski i je uzasadnia,
•     podaje porównania, 
•     podejmuje zgodną współpracę w zespole

Metody:

Aktywne:
•     techniki twórczego myślenia – E. Nęcka,
•     zabawy kształtujące pewność siebie,
•     tańce integracyjne

Formy: 

•     praca z całą grupą,
•     zespołowa, 
•     indywidualna

Wiek dzieci: 

 5–6 lat

Pomoce: 

bilety dla każdego dziecka w czterech kolorach, szary arkusz papieru z literami alfabetu, 
pisak, kamień, zdjęcie morza, góry, kłębek włóczki, piłka, rękawiczka, serduszko wycięte 
z kartonu, książka, nadmuchany balonik, kwiat, model samolotu, zdjęcie szafy, sztalugi, ilustracje uczuć, znak STOP, wagoniki z wypisanymi nazwami cech dobrego przyjaciela, 
płyta Tańce integracyjne dla grupy, model lokomotywy z napisem „Piotruś”

Organizacja sali: 

 W czterech rogach sali ustawione sztalugi, do których przymocowano wagoniki z ilustracjami uczuć

Literatura: 

R. Portmann, Gry i zabawy kształtujące pewność siebie, Kielce 2001.
A. Kołodziejczyk, E. Czemierowska, T. Kołodziejczyk, Spójrz inaczej. Program wychowawczo-
-profilaktyczny, Kraków 1993

 

Przebieg zajęć:

 • Zaproszenie do podróży – wręczenie biletów.

Piotruś, najlepszy przyjaciel Tomka, zwątpił w swojego przyjaciela. Zaufał komuś, kto nie miał wobec niego dobrych zamiarów. Popełnił błąd. Przez moment zapomniał, na czym polega prawdziwa przyjaźń. Wybierzmy się w podróż pociągiem. Pomóżmy Piotrusiowi przypomnieć sobie, co to znaczy być przyjacielem i mieć przyjaciela, odróżnić fałsz od prawdy, wczuć się w sytuacje innych, zamienić złe myśli na dobre, odnaleźć pewność i szacunek do samego siebie, poczuć się wyjątkowo. Zapraszam do pociągu. Odjazd!    

Dzieci ustawione w pociąg przemieszczają się po sali przy akompaniamencie piosenki:

Pędzi pospieszny pociąg, po szynach szybko mknie, 
dokąd to, dokąd to, dokąd ten pociąg wiezie mnie?
Na stacje przyjaźń wiezie mnie, ten pociąg wiezie mnie.

 • Stacja 1: ABC przyjaźni – podawanie słów kojarzących się z przyjaźnią na daną literę alfabetu; zapisywanie propozycji dzieci na dużym arkuszu papieru przy poszczególnych literach. Gromadzenie pojęć opisujących przyjaźń, np.:  

A akceptacja
B brak kłamstwa
C czas wspólny
D dbanie o kogoś
E
F

G godzenie się
H

J jazda na rowerze
K kolega
L lalki
Ł
M miłość
N
O odwaga
P pomoc
R radość

S szczęście 
T tęsknota
U urodziny
W wsparcie
Z zabawa 

    Zapraszam do pociągu. Odjazd!    

 • Stacja 2. Symbole przyjaźni – prezentacja przedmiotów zawartych w wagoniku; wybieranie tych, które symbolizują przyjaźń; uzasadnianie wyborów przez dzieci, szukanie porównań, np.

przyjaźń jest silna jak skała, 
przyjaźń jest ciekawa jak książka,
przyjaźń jest pojemna jak duża szafa.

Zabawa: „Łańcuchy przyjaźni” – dzieci poruszają się w rytm muzyki; na przerwę w muzyce dotykają dłońmi osób, 
które są najbliżej nich.

Zapraszam do pociągu. Odjazd!

 • Stacja 3. Gorący wagonik – Czy widzisz we mnie dobrego przyjaciela? – formułowanie pozytywnych opinii na temat kolegów z grupy.

Piotruś zawsze czuł się wyjątkowy przy Tomku. Miał bowiem wiele cech, które Tomek w nim cenił. Szkoda, że o tym zapomniał. Ty też posiadasz wyjątkowe cechy, które inni w tobie cenią. Jeżeli chcesz się o tym przekonać, podejdź do czerwonego wagonika, zabierz go ze sobą i zatrzymaj się przy wybranym koledze lub koleżance; zapytaj tę osobę, czy widzi w tobie dobrego przyjaciela.
    

Uwaga:

Wszystkie dzieci, przed którymi zatrzyma się czerwony wagonik, muszą powiedzieć o koledze coś pozytywnego. Żeby większa ilość dzieci wzięła udział w zabawie, możemy ograniczyć liczbę wybieranych osób, przed którymi zatrzyma się czerwony wagonik. Zabawa pozwala na uzyskanie zwrotnych informacji na swój temat („co mój przyjaciel wie o mnie”). 

    
Zapraszam do pociągu. Odjazd!

 • Stacja 4. Wagoniki uczuć – rozróżnianie uczuć przeżywanych przez bohatera filmu; rozumienie jego przeżyć i uczuć. 

    Podanie przykładów zaczerpniętych z fabuły filmu:

 • Piotruś chciał coś ważnego opowiedzieć Tomkowi. Ale Tomek go nie słuchał. Odjechał, bo musiał rozwieźć pocztę. Co czuł Piotruś w tej sytuacji?
 • Piotruś przyjechał do warsztatu. Było już późno. Na jego miejscu stała już inna lokomotywa. „Chyba się nie gniewasz, Piotrusiu?” – powiedział Tomek. Co poczuł Piotruś?
 • Diesel powiedział Piotrusiowi, że jest dla niego ważny i że jako jego przyjaciel zaprasza go do zabawy do swojego warsztatu? Co czuł Piotruś w tej sytuacji?
 • Diesel informuje Piotrusia, że go oszukał, przejął kontrolę nad warsztatem parowozów i nie ma zamiaru oddać go z powrotem. Co poczuł Piotruś w tej sytuacji?
 • Warsztat spalinowozów zostaje odbudowany dzięki wspólnej pracy. Co czuł Piotruś w tej sytuacji?

 

Uwaga:

Po wysłuchaniu opisu sytuacji, dzieci ustawiają się pod wybranym wagonikiem z uczuciem. Mogą się zdarzyć różnice w odbiorze przeżyć bohatera. Warto wówczas dokonać interpretacji wskazanej sytuacji. 

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy