Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kodowanie a realizacja podstawy programowej w przedszkolu

Artykuły z czasopisma | 14 marca 2018 | NR 27
0 1749

Planując działania dydaktyczne na dany miesiąc, należy uwzględniać przede wszystkim dobro dziecka, jego harmonijny wielostronny rozwój, ale również sprawy przyziemne, takie jak: porę roku, aktualny kalendarz uroczystości przedszkolnych, potrzeby środowiska lokalnego i realizację podstawy programowej. Pod uwagę bierzemy również warunki jej realizacji, czas który należy przeznaczyć na różne aktywności: zabawę swobodną, pobyt na świeżym powietrzu itp. Gdzie możemy umieścić zajęcia wprowadzające podstawy kodowania, w której części dnia, kiedy czasu do zagospodarowania wcale nie zostaje dużo, czy mamy uczyć programowania kosztem innych aktywności? Nie! Popatrzmy na to inaczej…
 

Kodowanie jako element zajęć dydaktycznych

Aktywności wprowadzające podstawy kodowania można bardzo łatwo wpleść w zajęcia z zakresu każdej edukacji, połączyć z matematyką, edukacją językową, edukacją artystyczną, gimnastyką. Nie musimy ich wydzielać, traktować jako odrębnych zajęć, świetnie bowiem korelują z innymi treściami edukacyjnymi, są też „przezroczyste tematycznie”, więc niezależnie od realizowanych zagadnień czy tematyki tygodnia będą współgrały na zajęciach. Kodując, możemy realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego i dodatkowo wzbogacać ją o treści, które nie są w niej zawarte.

POLECAMY

Logiczne myślenie i kompetencje matematyczne

Patrząc na obszary podstawy programowej, łatwo zauważyć, że w niektóre z nich idealnie wpisuje się charakter kodowania. Obszar 4. Podstawy: wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia, czyli przewidywanie skutków czynności manipulacyjnych, klasyfikowanie obiektów, formułowanie uogólnień typu „to do tego pasuje” itp. Nauka podstaw kodowania tak właśnie na początku wygląda: szukamy podobieństw i różnic, tworzymy zbiory obiektów, manipulujemy wybranym materiałem dydaktycznym, aby poznać jego właściwości, uczymy się przewidywania następstw naszych działań, logicznie myślimy. Jak zorganizujemy takie zajęcia, zależy wyłącznie od nas. Ja często korzystam z maty edukacyjnej z kompletem dobranych do niej obrazków, ale opracowałam też wiele propozycji zabaw pomocnych w nauce kodowania, w których materiałem dydaktycznym są zwykłe, kolorowe kubeczki jednorazowe. Segregujemy je, kierując się ich barwami, budujemy z nich wieże, ustawiamy je według podanego kodu (wzoru). Bawiąc się nimi, każdorazowo realizujemy jakiś podpunkt z obszaru 4. podstawy programowej, a jednocześnie stopniowo wprowadzamy dzieci w świat programowania. Propozycje zabaw z kubeczkami i materiały do wydruku, które będą pomocne przy tych aktywnościach, można bezpłatnie pobrać pod następującym linkiem: //drive.google.com/drive/folders/0B1kLPkM2vBsZMGlwT0FBNHFScWc

Obszar 13., czyli wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. Tutaj można pisać i pisać, gdyż – jeśli chodzi o rozwój kompetencji matematycznych – kodowanie ma bardzo pozytywny wpływ na jego tempo. Mata Mistrzów Kodowania to zdecydowanie najlepsza pomoc dydaktyczna (z gotowych narzędzi), z jaką miałam do czynienia: cyfry, liczmany, figury geometryczne, działania matematyczne, symetria, orientacja w przestrzeni, w schemacie własnego ciała, porównywanie wielkości – to wszystko realizujemy za pomocą materiału podstawowego i każdorazowo można wpleść w to kodowanie. Równie łatwo zrealizujemy ten obszar, korzystając z już wspomnianych w artykule kubeczków jednorazowych, klocków, z przygotowanych przeze mnie kart do wydruku z dyktandami graficznymi czy labiryntami wprowadzającymi do aplikacji Kodable. Dyktanda graficzne to nie tylko rysunek, który odkodujemy, kolorując wskazane kratki. To również sposób na wprowadzenie układu współrzędnych i pojęcia symetrii. Przygotowałam kilka propozycji gotowych kart i rozpisanych do nich współrzędnych, które można pobrać na komputer i wydrukować. W zestawie znajduje się też karta – pusta kratownica, na której można malować określone pola lub wyklejać kolorowymi, małymi kwadratami. Pod podanym poniżej adresem można bezpłatnie pobrać karty do wydruku: //drive.google.com/open?id=0B1kLPkM2vBsZX3dfaXFta1BjeE0 i //drive.google.com/open?id=0B1kLPkM2vBsZYWUwQ3JQMEcxQjQ. 

Bardzo łatwo możemy włączyć elementy kodowania do zajęć z edukacji matematycznej, przypisując do symbolu oznaczającego daną czynność działanie matematyczne. Dziecko najpierw oblicza wynik, a dopiero po jego obliczeniu otrzymuje niezbędny do kodowania symbol. Budowanie z kubeczków najwyższej wieży, porównywanie długości dwóch węży z kubeczków, ustawianie rytmów to wszystko są aktywności bardzo potrzebne w nauce kodowania. Jeśli dodatkowo spróbujemy za pomocą symboli rozpisać te działania, a dzieci podzielimy na zespoły i pozwolimy im pracować w grupach, to będzie to idealny przykład łączenia ze sobą różnych treści.

Nie tylko matematyka…

Obszar 5. to wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci, czyli w dużej mierze ruch. I tu mata edukacyjna Mistrzów Kodowania też okazuje się idealną pomocą do zajęć, świetnie sprawdzają się klocki – tabliczki z zestawu do krótkich zabaw ruchowych, tworzenia układów tanecznych (występują obroty, podskoki, strzałki symbolizujące ruch w określonym kierunku), w łatwy sposób za ich pomocą możemy zapisać wybraną choreografię lub kroki wybranego przez nas tańca, chociażby cza-czy (dwie strzałki w prawo, dwie do góry, dwie w lewo...), ale przede wszystkim zajęcia z matą nie są zajęciami siedzącymi w ławkach. Tu dzieci chodzą, schylają się, kucają, skaczą, doświadczają, więc ruch odbywa się przy okazji, mimo że głównym celem przykładowych zajęć było np.: doskonalenie umiejętności dodawania albo szukanie drogi do celu, uwzględniającej określone warunki. Jeśli nie dysponujemy gotową pomocą do kodowania, również nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy ten obszar podstawy łączyli z kodowaniem. Do zakodowania układu tanecznego, sekwencji ruchów potrzebujemy zbioru kilku różnych symboli...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy