Dołącz do czytelników
Brak wyników

Podstawa programowa

22 listopada 2017

NR 30 (Październik 2017)

Język obcy nowożytny w przedszkolu

0 1293

Od wielu lat w polskich palcówkach wychowania przedszkolnego organizowane były dodatkowe zajęcia z języka obcego dla dzieci. Uczestniczyły w nich dzieci na wniosek rodziców. Obecnie, za przyczyną zmian w podstawie programowej, przedszkole obowiązkowo powinno wykorzystywać naturalne sytuacje edukacyjne, aby dzieci mogły zbierać pierwsze doświadczenia budujące zainteresowanie dziecka językiem obcym nowożytnym.

Doświadczenia przedszkolne dotyczyć mogą każdej naturalnej sytuacji edukacyjnej, która umożliwi dziecku odkrycie znaczenia słowa czy prostego wyrażenia w języku obcym wynikającego bezpośrednio z podejmowanego działania. Dzieci uczą się bowiem poprzez działanie, a ono stanowi bazę do rozumowania, prowadzi do odkrycia pojęć. Zadaniem przedszkola jest organizacja holistycznych zajęć zdominowanych przez zabawę, aby to właśnie zabawa stała się źródłem sytuacji, w której to proste i adekwatne do rozumowania dziecka słowa staną się elementem tejże zabawy. Wprowadzane przez nauczyciela słowa w języku obcym nowożytnym powinny mieć konkretne znaczenie dla istoty samej przeprowadzanej zabawy: ruchowej, plastycznej, konstrukcyjnej; ich dobór charakteryzować powinna powtarzalność zastosowania ponieważ odkrycie i nabycie przez dziecko pewnej umiejętności zachowa ją w sposób trwały jedynie za przyczyną częstego jej zastosowania. Ważna zatem w przedszkolu staje się sama organizacja sytuacji sprzyjających obcowaniu z językiem obcym, a nawet stosowne rekwizyty. Obok misia, lalki czy pacynki, która przemawia do dzieci w języku ojczystym, dobrze byłoby, aby gdzieś w kąciku lub na przedszkolnej półce znalazł się np. miś o imieniu Sam, którego samo uchwycenie w ręce przez nauczyciela prowokuje dzieci do gestu i wypowiedzenia np. „Hello Sam!”. Przedszkole to miejsce organizacji zabawy, której twórcami są także same dzieci. Powinniśmy o tym pamiętać, aby nowa podstawa programowa nie stała się nieuzasadnioną pokusą organizacji regularnych lekcji języka obcego nowożytnego w przedszkolu. 
To w zabawę należy wplatać delikatnie elementy języka obcego, z niezwykłą starannością dobierać słowa dziecku nieznane, aby je poznało zgodnie z naturą procesu uczenia, oczekiwaniami i potrzebami rozwojowymi.

POLECAMY

Naturalne sytuacje edukacyjne wykorzystywane do pierwszych doświadczeń językowych najmłodszych przedszkolaków – wprowadzenie do nadawania znaczeń czynnościom i obiektom w języku obcym nowożytnym

Dziecko w przedszkolu jest na etapie poznawania prawidłowości języka ojczystego. Jego aktywność językowa wzrasta jednak w szybkim tempie z uwagi na nowe doświadczenie, jakim jest przedszkole. Zaczyna kontaktować się z dziećmi, a każda zabawa staje się okazją, naturalną sytuacją do rozwoju komunikacji niewerbalnej i werbalnej. Realizowany rytmiczny plan dnia powoduje, iż dziecko stopniowo odnajduje się w powtarzających się sytuacjach i formach przedszkolnej przygody, stąd nauczyciel korzystając z nich może w sposób przyjazny dziecku – naturalny, stopniowy – włączyć w otaczającym je środowisku elementy języka obcego nowożytnego w proces odkrywania przez dzieci znaczeń. Ważne, aby proces ten nie był przymusem opanowania przez dzieci obowiązkowego wybranego słownictwa, ale interesującą formą poznania atrakcyjnego dźwięku, nazwy ulubionej zabawki, czy prostej wesołej piosenki, czy np. formy grzecznego powitania z misiem, pacynką, a nawet osobą, która wchodzi do sali przedszkolnej. Powtarzalność używania poznanego słowa w adekwatnych do jego znaczenia sytuacjach zapewni dziecku jego rozumienie i będzie znakomitą bazą, aby rozpocząć w przyszłości regularną systematyczną naukę języka obcego w szkole.

Sytuacja edukacyjna – Miś Sam

Cel ogólny:

wsparcie całościowego rozwoju w oparciu o krótkie formy zabaw interakcyjnych i ruchowych

Cele operacyjne:

Doświadczenia w obszarach rozwojowych:
Fizyczny obszar rozwoju
Dziecko: 
•     chwyta oburącz misia, podaje oburącz misia,
•     pokazuje palcem wybrane elementy misia;
Emocjonalny obszar rozwoju
Dziecko: 
•     wyraża radość oklaskami,
•     przedstawia formę swojej sympatii;
Społeczny obszar rozwoju. 
Dziecko: 
•     czeka na swoją kolej,
•     używa słów: proszę i dziękuję;
Poznawczy obszar rozwoju
Dziecko: 
•     powtarza razem z grupą słowa wypowiedziane przez nauczyciela: hello, hello Sam, 
bye, bye,
•     samodzielnie używa słów: hello, hello Sam, bye, bye kolejno w sytuacjach powitania, pożegnania 

Metody, techniki:

zabawy interakcyjne

Środki dydaktyczne: 

pluszowa zabawka miś Sam, inne zabawki, np. lalki i inne postaci

 

Planowane sytuacje edukacyjne

W sali przedszkolnej 

  • Słuchanie opowiadania nauczyciela

Nauczyciel przedstawia dzieciom siedzącym w kręgu nową zabawkę – misia. Opowiada, iż przyjechał do przedszkola z daleka, z kraju, w którym wszyscy mówią językiem angielskim. Miś ma ciekawe imię – Sam. Nauczyciel zaprasza dzieci do powitania z przybyszem. Wypowiada kilkakrotnie słowo „Hello, hello Sam”. Zaprasza dzieci do powtórzenia.

  • Zabawa interakcyjna – Hello Sam!

Po kilkukrotnym powtórzeniu nowych słów nauczyciel zaprasza dzieci do indywidualnego powitania misia. Dzieci kolejno chwytają misia oburącz i podają go do kolegi siedzącego obok. Dziecko podające misia wypowiada słowo „proszę”, dziecko chwytające wypowiada słowo „dziękuję”. Dziecko, które uchwyciło misia próbuje razem z nauczycielem go przywitać słowami „Hello, hello Sam”. Po powitaniu każdy przedszkolak w dowolnej formie wyraża swoją sympatię, np. przytula, głaszcze misia itd. Nauczyciel zaprasza także indywidualnie każde dziecko, aby oprócz przywitania się z misiem, przytulenia pokazało paluszkiem np. oko, nos, ucho, łapkę. Każde dziecko otrzymuje w zabawie inne polecenie.

 

 

  • Dowolne zabawy w sali – indywidualne zabawy z misiem

Dzieci po powitaniu z misiem rozchodzą się i zajmują dowolnymi zabawami w kącikach zainteresowań. Nauczyciel w trakcie zabaw dzieci podchodzi do wybranego dziecka i zaprasza do zabawy z misiem:
–    Hello Ania! Jestem miś Sam. 
–    Hello Sam! Jestem Ania. 

–    Hello Wojtku! Jestem miś Sam. 
–    Hello Sam! Jestem Wojtek. 

Nauczyciel oddaje misia w ręce dzieci, które bawią się od tej pory zabawką w dowolny sposób, używając do zabawy oprócz misia także np. lalki i zabawki przedstawiające postacie posiadające imiona:
–    Hello kucyku! Jestem miś Sam.
–    Hello Sam! Jestem kucyk Pony.

  • Zabawa interakcyjna – Bye bye Sam!

Na pożegnanie dzieci kolejno chwytają misia oburącz i podają go do kolegi siedzącego obok. Dziecko podające misia wypowiada słowo „proszę”, dziecko chwytające wypowiada słowo „dziękuję”. Dziecko, które uchwyciło misia próbuje razem z nauczycielem go pożegnać słowami „Bye bye Sam!”. W trakcie pożegnania każdy przedszkolak w dowolnej formie wyraża swoją sympatię, np. przytula misia, głaszcze misia itd. Nauczyciel przy końcu zabawy prosi drugiego nauczyciela lub inna osobę dorosłą, aby wyszła z misiem poza salę. Dzieci całą grupą ostatni raz mówią „Bye bye Sam!”, uzupełniając wypowiedź stosownym gestem. 
    
Wskazówki – konsekwencje doświadczeń dzieci
Nauczyciel wykorzystuje poznane w zabawie przez dzieci nowe słowa w innych naturalnych sytuacjach. Zachęca dzieci do witania się i żegnania w języku angielskim już od następnego dnia. Dzieci powinny także poznane słowa móc zastosować w sytuacji nowej, nieco zmienionej. Częste używanie poznanych zwrotów w adekwatnych do ich znaczenia realnych sytuacjach pomoże dzieciom je zapamiętać i utrwalić. Przedstawione sytuacje edukacyjne nauczyciel wplata w bieżący plan działania swojej grupy. 


Naturalne sytuacje edukacyjne wykorzystywane do tworzenia doświadczeń 
językowych starszych przedszkolaków – wprowadzenie do nadawania znaczeń czynnościom 
i obiektom w języku obcym nowożytnym


Komunikacja niewerbalna i werbalna starszych przedszkolaków w języku ojczystym jest znaczenie bardziej rozbudowana w porównaniu z dziećmi młodszymi. Także umiejętności organizacji samodzielnej zabawy czy budowania relacji w zabawie są większe, co sprzyja tworzeniu nowych bardziej złożonych sytuacji edukacyjnych. Nie trudno zauważyć, że współczesne dzieci funkcjonują w środowisku, które poza planową organizowaną dla nich formalną edukacją stymulowane są permanentnie różnorodnymi bodźcami płynącymi z otoczenia. Wczesne doświadczenia języka obcego pojawiają się zatem niezależnie od planu nauki języka czy założeń kształcenia w samym oficjalnym systemie edukacji. Spójrzmy na przykład na nazwy gier planszowych, popularnych zabawek i ich imion, które rodzice kupują swym dzieciom, nazwy gier komputerowych dla dzieci, czy postaci z animowanych bajek. Kucyk Pony? W języku angielskim kucyk to właśnie „a pony”. Smok Dragon? W języku angielskim smok to właśnie „a dragon”. Współczesne dziecko zatem jak gąbka chłonie nowe znaczenia, używając ich w zabawie. Odkrycie, iż imię Dragon to po prostu smok w języku angielskim napawa dumą przedszkolaka, który chwali się tym swym rodzicom. Ma bowiem poczucie, że mówi już w języku obcym. Właśnie to dobre samopoczucie dzieci należy wykorzystać w przedszkolu, aby budować systematycznie na bazie jednego znanego słowa większy zasób słów tematycznie związanych z tym pierwszym. Do tego właśnie służą naturalne sytuacje edukacyjne.

Sytuacja edukacyjna – Smok Dragon i jego przyjaciele

Cel og...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy