Dołącz do czytelników
Brak wyników

Historyjki obrazkowe
na zajęciach z języka angielskiego

Artykuły z czasopisma | 20 listopada 2017 | NR 26
254

Zajęcia z języka angielskiego na bazie historyjki obrazkowej są zalecaną formą pracy z małymi dziećmi, nawet na bardzo początkowym etapie nauki, czyli w przedszkolu. Maluchy uwielbiają słuchać opowiadań, a to że są w stanie je zrozumieć w języku obcym, może być źródłem satysfakcji nie tylko dla małego ucznia, lecz także dla jego nauczyciela i rodziców. Dodatkowo, jeśli historyjka zainteresuje dzieci i stanie się źródłem inspirujących zabaw, nauka języka angielskiego będzie im się kojarzyć z czymś przyjemnym, interesującym, co niewątpliwie przyniesie pozytywne rezultaty na późniejszych etapach edukacyjnych.

Aby tego typu zajęcia z języka obcego z małymi dziećmi odniosły pożądany skutek, historyjka powinna być: 

  • niezbyt długa, bazująca raczej na krótkich dialogach niż na tekście narracyjnym,
  • zilustrowana w przemyślany sposób – tak, aby obrazki składające się w historyjkę w sposób jednoznaczny i uporządkowany (np. na bazie komiksu) ilustrowały jej treść,
  • w ok. 80% oparta na materiale językowym, który dzieci poznały i utrwaliły na wcześniejszych zajęciach,
  • wzbogacona o materiał audio nagrany przez tzw. native speakerów, zawierający stosowne efekty dźwiękowe ułatwiające zrozumienie historyjki,
  • skonstruowana na bazie powtarzalnych schematów językowych przypominających tzw. dryle językowe, w których wielokrotnie stosuje się tę samą strukturę, „wymieniając” niektóre jej elementy, np. A ball for the doll. A ball for the teddy.  A ball for the boy. A ball for the girl.

Poniżej zamieszczamy przykład historyjki spełniającej wymienione kryteria. 

WORKING OUT 
Dzisiaj Jimmy postanowił zorganizować zabawy z piłką na stadionie. Kimmy rozdaje kolorowe piłki do ćwiczeń.
Obrazek 1: 
Kimmy: A yellow ball for the doll. A red ball for the teddy. A green ball for the girl. A blue ball for the boy. 
Obrazek 2:
Jimmy: Ready! Steady! Go!
Obrazek 3:
Jimmy: Dolly – run. Teddy – jump! Girl – stand up! Boy – sit down! – run. Dolly – run! Teddy – jump! Girl – stand up! Boy – sit down! – run. Dolly – run! Teddy – jump! Girl – stand up! Boy – sit down!
Obrazek 4:
Zasapany Teddy: Oh, no. Stop it, please! 
Jimmy: Ooops! Sorry.

Nauczyciel planujący wykorzystanie historyjki obrazkowej na zajęciach z języka obcego, powinien pamiętać o kilku zasadach. Najważniejszą jest niewątpliwie przygotowanie dzieci do jej wysłuchania. Duży błąd, który potencjalnie może storpedować zajęcia, to odtworzenie historyki z pominięciem etapu określanego w metodyce ELT mianem pre-listening. W naszym przypadku pre-listening to wstępna analiza materiału graficznego ilustrującego historyjkę, i (lub) wprowadzenie (przypomnienie) kluczowego dla jej zrozumienia słownictwa. Na tym etapie zajęć nie wykorzystujemy jeszcze materiału dźwiękowego. 

W przypadku powyższego przykładu etap pre-listening mógłby przebiegać następująco: 

Rozdaj dzieciom materiał graficzny ilustrujący historyjkę. Porozmawiajcie na temat rysunków.
N: Look. (Wskaż palcem swoje oczy, ilustrując w ten sposób znaczenie słowa look.) Where is Jimmy? Pokażcie paluszkiem pandę Jimmy’ego. Look. (Wskaż palcem swoje oczy, ilustrując w ten sposób znaczenie słowa look.) Where is Kimmy? Pokażcie paluszkiem pandę Kimmy. Where are Kimmy and Jimmy? Gdzie oni są? Who else is there? Kto jeszcze tam jest?
Dz: Dolly, teddy, girl, boy.
N: Show me the yellow ball. Pokażcie paluszkiem żółtą piłkę. Show me the red ball. Show me the green ball. Show me the blue ball. Say: blue.
Dz: blue. 
Wskaż na niebieskie części garderoby dzieci, mówiąc blue. 
N: Jaki kolor nazywamy po angielsku blue?
Dz: Niebieski. 
Wskaż lalkę i powiedz:
N: Dolly… (Zawieś głos i zacznij biec w miejscu, sugerując, że dzieci mają dokończyć wypowiedź).
Dz: …run.
Wskaż misia i powiedz:
N: Teddy… (Zawieś głos i zacznij podskakiwać w miejscu, sugerując, że dzieci mają dokończyć wypowiedź).
Dz: …jump.
Wskaż dziewczynkę i powiedz:
N: Girl… (Zawieś głos, usiądź na krześle i wstań).
Dz: …stand up.
Wskaż chłopca i powiedz:
N: Boy… (Zawieś głos i usiądź na krześle.) 
Dz: …sit down.
N: Jak wam się wydaje? (Wskaż ostatni rysunek.) Dlaczego miś leży?
Dz: Bo jest zmęczon...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy