Dołącz do czytelników
Brak wyników

Edukacja matematyczna

14 marca 2018

NR 27 (Maj 2017)

Geometria – inspiracje dla najmłodszych

0 272

Poszerzanie znajomości oraz rozwijanie umiejętności rozróżniania i klasyfikowania poszczególnych figur geometrycznych i ujmowania stosunków przestrzennych stanowi jedno z zadań w ramach edukacji matematycznej na pierwszym szczeblu kształcenia – już w trakcie przebywania dziecka w przestrzeni przedszkolnej. Potwierdzeniem tego jest zapis w podstawie programowej, w której czytamy: „Dziecko kończące wychowanie przedszkolne rozróżnia przedmioty, obiekty, kolory, podstawowe figury geometryczne i porównuje ich wielkości”.

Proces wchodzenia dziecka w świat pojęć geometrycznych jest szczególnie złożony i długotrwały. Rozpoczyna się od prostego wyodrębniania i charakteryzowania poszczególnych, najbardziej fundamentalnych rodzajów figur geometrycznych po systematyczne poznawanie ich kolejnych właściwości. Początkowo wyobrażenia geometryczne w umysłach dzieci są dość ogólne i elementarne – ściśle powiązane z życiową praktyką2, jednak z biegiem czasu – wraz z sukcesywnym pogłębianiem zdobytej wiedzy i ciągłym jej poszerzaniem – stają się coraz bardziej usystematyzowane, spójne i zaawansowane, czego potwierdzeniem są słowa J. Łatowej, że ów zbiór doświadczeń „prowadzi do bardzo naiwnego schematyzowania geometrycznego, by dojść do bardziej abstrakcyjnego opisu, przechodzącego w teorię geometrii związaną z poglądowymi źródłami”. Ważne jest zatem, aby już od najmłodszych lat dziecięcym doświadczeniom matematycznym towarzyszył element zabawy, ciekawości i radości, który będzie wzmacniał i pobudzał ich indywidualną kreatywność oraz motywował do poznawania świata matematyki w sposób jeszcze bardziej zaawansowany.

Podejmując temat dziecięcych intuicji matematycznych, nie sposób nie przywołać sytuacji, które sprzyjają poznawaniu określonych kształtów przez dzieci. Przypomnijmy, że Edyta Gruszczyk-Kolczyńska w procesie wprowadzania określonej figury wyodrębnia następujące elementy: 

  • manipulację kształtem z zamkniętymi i otwartym oczami w celu zapamiętania wyglądu danej figury,
  • wskazywanie jej boków, ścian,
  • rysowanie figury palcem (np.: na zaparowanej szybie, tacy, piaskiem lub na kartce papieru),
  • przeciąganie gumki lub wstążki na goplanie,
  • poszukiwanie w najbliższym otoczeniu przedmiotów posiadających kształt odpowiadający poznanym wcześniej figurom.

W niniejszym artykule skupimy się na przedstawieniu kilku innych, możliwych do wykorzystania wariantów zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem pojęć z tego obszaru tematycznego, służących utrwaleniu i doskonaleniu znajomości figur geometrycznych.

Przykład 1. Geometryczne pejzaże

Zabawa polega na układaniu określonych sylwet, obrazków przy użyciu figur geometrycznych. W dalszej kolejności dzieci mogą przeliczać wykorzystane do jej powstania figury oraz opowiadać o tym, ile i jakie figury wykorzystały, aby dany ob...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy