Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dzień Czekolady metodą projektu w przedszkolu

Artykuły z czasopisma | 9 listopada 2017 | NR 15
282

Czym jest projekt w przedszkolu? Pomysł projektu polega na zaangażowaniu dzieci do udziału w planowaniu i wykonywaniu pewnych zadań edukacyjnych. To właśnie one stają się odpowiedzialne za kierowanie procesem uczenia się, a nauczyciel odgrywa tylko rolę wspomagającą – w przedszkolu, oczywiście, w dużo większym stopniu niż np. w gimnazjum.

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie badań na temat, który interesuje dzieci, a cały proces może trwać przez dłuższy czas. Poszczególne etapy tworzone są samodzielnie przez dzieci. Temat może być wymyślony przez maluchy lub zaproponowany przez nauczyciela (np. w wyniku obserwacji nauczyciel zauważył, że dzieci są bardzo zainteresowane konkretnym tematem). 

Poszczególne etapy projektu:

 • faza wstępna – zainicjowanie tematu, stworzenie tzw. „siatki wstępnej i tematycznej” (co dzieci wiedzą na temat konkretnego tematu, czego jeszcze chciałyby się dowiedzieć), 
 • faza realizacji – zgłębianie tematu, próba znalezienia odpowiedzi na postawione pytania, szereg zajęć w przedszkolu, z ekspertami, wyjścia poza przedszkole,
 • faza podsumowania – przygotowanie punktu kulminacyjnego, pozwalającego dzieciom na podzielenie się zdobytą wiedzą z innymi.

Poniżej chciałabym zaproponować pomysł na miniprojekt dotyczący czekolady, którego zwieńczeniem byłyby zajęcia otwarte dla dzieci i ich rodziców.

Cele zajęć:     

 • dzieci potrafią rozpoznać „dobre” czekolady,
 • poszerzenie wiedzy ogólnej oraz zasobu słownictwa,
 • pogłębienie umiejętności porozumiewania się,
 • usprawnienie motoryki małej,
 • ćwiczenie koncentracji uwagi,
 • pogłębienie więzi między dziećmi a rodzicami,
 • umożliwienie maluchom zaprezentowania własnej wiedzy,
 • nabycie umiejętności planowania działań,
 • zachęcenie rodziców do aktywnej współpracy z przedszkolem

Elementy podstawy programowej:  

 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,
 • wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci,
 • wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
 • wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,
 • wychowanie przez sztukę

Faza wstępna

 • Zajęcia początkowe – dzieci bardzo często otrzymują różnego rodzaju słodycze. Warto przygotować dla nich zajęcia wstępne, na których dowiedzielibyśmy się, jaka jest ich realna wiedza na temat słodyczy i czekolady w szczególności. Na zajęcia te prosimy dzieci o przyniesienie różnego rodzaju słodyczy z uwzględnieniem czekolady. Dzieci oglądają swoje słodycze i próbują podzielić je na różne grupy – np. słodycze z czekolady, słodycze „szklane” (lizaki, cukierki), słodycze bardziej i mniej zdrowe (np. gorzka czekolada i czekolada z nadzieniem). Następnie nauczycielka opowiada dzieciom, że zbliża się Dzień Czekolady (12 kwietnia) i że właśnie na czekoladzie się skupią w ciągu najbliższego czasu. Dzieci tworzą tzw. mapę myśli na temat czekolady (jej tworzenie może być kierowane przez nauczyciela, który zachęca przedszkolaki do myślenia poprzez zadawanie różnych pytań). Zaczynamy od prostych pytań:
 1. Co wiecie na temat czekolady?
 2. Jakie znacie rodzaje czekolad?
 3. Z czego powstaje czekolada?
 4. Do czego może nam służyć?

Na dużym arkuszu papieru w środku zapisujemy słowo „czekolada” i umieszczamy obok rysunek tabliczki czekolady. Następnie uzupełniamy schemat przy użyciu słów i obrazków. Próbu...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy