Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia na czasie

20 marca 2018

NR 33 (Styczeń 2018)

Dzień Babci i Dziadka to dzień wyjątkowy, pełen ciepła i radości, po prostu bajkowy!

0 1091

Styczeń to pod wieloma względami miesiąc wyjątkowy dla każdego przedszkolaka, jego środowiska rodzinnego i wychowawczego, jak również dla nas, nauczycieli wychowania przedszkolnego. Rozpoczyna się kolejny, nowy rok, nastaje czas karnawału, a wraz z nim bale pełne bajkowych postaci z dziecięcych marzeń.

Ponadto zbliżają się ferie zimowe, czas odpoczynku wśród śnieżnej scenerii. Jednakże najistotniejszymi wydarzeniami, które mają miejsce właśnie w styczniu, są Dzień Babci (21 stycznia) i Dzień Dziadka (22 stycznia). Dzieci przygotowują się na tę okoliczność, uczestnicząc w różnorakich formach ekspresji artystycznej, tworząc prezenty dla ukochanych dziadków oraz z ogromnym entuzjazmem opowiadając o relacjach, jakie łączą je z tak wyjątkowymi osobami, jakimi są ich babcie i dziadkowie. 

Obecne realia życia codziennego powodują, iż dziadkowie w coraz większym stopniu uczestniczą w procesie wychowawczym dzieci. Z uwagi na obowiązki zawodowe rodziców, rola dziadków to nie tylko wypełnianie dziecięcego czasu zabawą, lecz także kształtowanie umiejętności oraz osobowości wnuków. Dla dzieci dziadkowie to osoby o szczególnym znaczeniu, relacje między nimi mają bowiem wyjątkową specyfikę. Spotykają się tak odmienne pokolenia, że nie sposób uznać tej więzi za bezcenną. Dziadkowie, pełni życiowej mądrości oraz doświadczeń, których źródła upatrywać należy w czasach wolnych od wszechobecnej cyfryzacji, pozwalają dzieciom przenieść się w nieco inną rzeczywistość – pełną bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, wymagających kreatywności, wolną od prostych rozwiązań. Jednocześnie dziadkowie dzięki wnukom poznają uroki codzienności XXI wieku, tak odmiennej od ich wizji dzieciństwa. Takie spotkania pokoleń, wzrosłe na fundamencie miłości, zrozumienia i szacunku, dają plony w postaci niezwykle silnego przywiązania. Uroczyste występy artystyczne przedszkolaków dla babć i dziadków w celu uczczenia ich święta są zatem jak najbardziej uzasadnione. 

POLECAMY

Poniżej przedstawiono scenariusz zajęć do przeprowadzenia w oparciu o dramę, w których istotną rolę odgrywają emocje, jakże zasadne w sytuacji obchodów Dnia Babci i Dziadka. 

Kwestie poszczególnych postaci, którymi są Płatek Śniegu, Gwiazdki oraz emocje – Radość i Miłość, można dowolnie modyfikować, dostosowując ich treść do rozwoju poznawczego dzieci w określonym wieku przedszkolnym. Konwencja przedstawienia pozwala na wypowiadanie ról przez kilka osób lub też dołączenie dodatkowych bohaterów. Zachęcam do urozmaicenia scenariusza o utwory muzyczne w celu zwiększenia walorów artystycznych przedstawienia. Niezwykle ciekawym rozwiązaniem może być zastosowanie podkładu muzycznego, wyrażającego swym brzmieniem emocjonalną aurę całej sytuacji.

Przedstawienie zawarte w scenariuszu można wykorzystać również podczas uroczystości Dnia Babci i Dziadka, a w roli aktorów mogą wystąpić zarówno dzieci, jak i rodzice.

 

Temat  Kochana Babciu, Kochany Dziadku, zapraszamy do teatru!
Cel ogólny Całościowe wsparcie rozwoju w oparciu o zabawy teatralne

Cele 
szczegółowe

Doświadczenia w obszarach rozwojowych

Dziecko:
W obszarze fizycznym: 
•     spaceruje, chwyta, przylepia,
•     biega, skacze, podnosi, umieszcza,
•     szkicuje, wycina, przykleja, konstruuje

W obszarze emocjonalnym:
•     wyraża radość i zadowolenie z uczestnictwa w zabawach,
•     wypowiada się z radością o dziadkach,
•     wyraża ekspresję twórczą i emocjonalną aktywność podczas zabaw

W obszarze społecznym: 
•     ma świadomość zasad kultury podczas wizyty w teatrze,
•     respektuje prawo do wypowiadania się innych osób, 
•     współpracuje podczas zajęć,
•     reaguje na prośby, polecanie,
•     respektuje zasady postępowania w grupie 

W obszarze poznawczym: 
•     rozmawia, 
•     przekształca krótkie wypowiedzi w dłuższe,
•     nazywa rozpoznane emocje i uczucia,
•     formułuje wypowiedź na podstawie obrazu,
•     naśladuje znaczenie słowa ruchem,
•     przedstawia treść prezentowanego przedstawienia, opowiada o postaciach występujących w przedstawieniu,
•     tworzy krótkie formy teatralne

Metody, techniki Drama, wizualizacja, zabawy interakcyjne, zabawy ruchowe, ćwiczenia w wyobrażaniu
i nadawaniu znaczeń, zabawa konstrukcyjna, ćwiczenia glottodydaktyczne, zabawy 
dramowe, zabawa plastyczno-konstrukcyjna
Narzędzie, materiały Teatrzyk, niezbędny do prezentacji przedstawienia; ilustracje tematyczne; tablica demonstracyjna; bilety do teatru, wykonane z dostępnych materiałów plastycznych; sylwety przedstawiające bohaterów dramy; materiały plastyczne niezbędne do wykonania kukiełek/pacynek i sylwet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planowane sytuacje edukacyjne

Sala przedszkolna

 • Ćwiczenia w kształtowaniu umiejętności dłuższego wypowiadania się – „Oto moi dziadkowie”. Wprowadzenie dzieci do tematu przewodniego zajęć w oparciu o fotografie przedstawiające babcie i dziadków dzieci, a także ilustracje tematyczne; umieszczenie zdjęć na tablicy bądź w innym miejscu widocznym dla dzieci.
 • Ćwiczenie w nadawaniu znaczeń „Mój dzień z babcią i dziadkiem”. Kształtowanie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi oraz właściwego nazywania emocji i uczuć, odwoływanie się do zamieszczonych na tablicy zdjęć/ilustracji.
 • Zabawa interakcyjna z elementami ćwiczeń w ilustrowaniu wypowiedzi ruchem – „Wycieczka po bilet do teatru”. Nauczyciel zaprasza dzieci na spektakl teatralny, którego tytuł brzmi „Wyjątkowy Dzień Babci i Dziadka”. Przypomina, że aby wziąć udział w przedstawieniu, należy nabyć bilet; dzieci ruchem imitują wycieczkę do kasy biletowej w teatrze w celu kupienia biletu na spektakl. Bilety, uprzednio przygotowane, znajdują się w dowolnych miejscach w sali przedszkolnej, ustalonych przez nauczyciela. Zadaniem każdego dziecka jest odnalezienie biletu i kontynuowanie zabawy zgodnie ze wskazówkami słownymi nauczyciela. Zabawę ruchową dzieci kończą, zajmując przygotowane krzesełka, pełniące funkcję widowni w teatrze.
 • Ćwiczenia w wyobrażaniu. Nauczyciel zachęca dzieci do formułowania wyobrażeń o przestrzeni teatralnej oraz przypomina, jakie zasady kultury obowiązują podczas spektakli teatralnych. Dokonuje opisu teatrzyku, który posłuży do zobrazowania dzieciom przedstawienia, oraz prezentuje postaci, które się w nim pojawią. Dzieci podają cechy zewnętrzne bohaterów oraz przypisują im cechy, które uznają za trafne w stosunku do danej postaci. 
 • Scenka dramowa „Wyjątkowy Dzień Babci i Dziadka”. Nauczyciel uosabia sylwety i prezentuje dzieciom przedstawienie o poniższej treści: 

Wśród zimowej scenerii, przy dźwiękach spokojnej muzyki, pojawia się pierwsza postać:

 • Płatek Śniegu: Znowu zima, słońce wcale nie świeci, smucą się wszystkie dzieci.
 • Gwiazda nr 1: Wiesz, drogi Smutku, masz rację, ja też to zauważyłam i bardzo się tą sytuacją zmartwiłam.
 • Gwiazda nr 2: Witajcie, drodzy przyjaciele! Nasze spotkanie nie wróży radości wiele. Przybywam, aby Wam powiedzieć, iż coraz częściej smutne twarze dzieci zauważam, i sądzę, że musimy coś z tą sytuacją zrobić, tak właśnie uważam.
 • Płatek Śniegu: Masz rację, droga Gwiazdko, trzeba przywrócić magię świąt. Niechaj rado...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy