Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia na czasie

20 marca 2018

NR 33 (Styczeń 2018)

Dzień Babci i Dziadka to dzień wyjątkowy, pełen ciepła i radości, po prostu bajkowy!

0 282

Styczeń to pod wieloma względami miesiąc wyjątkowy dla każdego przedszkolaka, jego środowiska rodzinnego i wychowawczego, jak również dla nas, nauczycieli wychowania przedszkolnego. Rozpoczyna się kolejny, nowy rok, nastaje czas karnawału, a wraz z nim bale pełne bajkowych postaci z dziecięcych marzeń.

Ponadto zbliżają się ferie zimowe, czas odpoczynku wśród śnieżnej scenerii. Jednakże najistotniejszymi wydarzeniami, które mają miejsce właśnie w styczniu, są Dzień Babci (21 stycznia) i Dzień Dziadka (22 stycznia). Dzieci przygotowują się na tę okoliczność, uczestnicząc w różnorakich formach ekspresji artystycznej, tworząc prezenty dla ukochanych dziadków oraz z ogromnym entuzjazmem opowiadając o relacjach, jakie łączą je z tak wyjątkowymi osobami, jakimi są ich babcie i dziadkowie. 

Obecne realia życia codziennego powodują, iż dziadkowie w coraz większym stopniu uczestniczą w procesie wychowawczym dzieci. Z uwagi na obowiązki zawodowe rodziców, rola dziadków to nie tylko wypełnianie dziecięcego czasu zabawą, lecz także kształtowanie umiejętności oraz osobowości wnuków. Dla dzieci dziadkowie to osoby o szczególnym znaczeniu, relacje między nimi mają bowiem wyjątkową specyfikę. Spotykają się tak odmienne pokolenia, że nie sposób uznać tej więzi za bezcenną. Dziadkowie, pełni życiowej mądrości oraz doświadczeń, których źródła upatrywać należy w czasach wolnych od wszechobecnej cyfryzacji, pozwalają dzieciom przenieść się w nieco inną rzeczywistość – pełną bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, wymagających kreatywności, wolną od prostych rozwiązań. Jednocześnie dziadkowie dzięki wnukom poznają uroki codzienności XXI wieku, tak odmiennej od ich wizji dzieciństwa. Takie spotkania pokoleń, wzrosłe na fundamencie miłości, zrozumienia i szacunku, dają plony w postaci niezwykle silnego przywiązania. Uroczyste występy artystyczne przedszkolaków dla babć i dziadków w celu uczczenia ich święta są zatem jak najbardziej uzasadnione. 

Poniżej przedstawiono scenariusz zajęć do przeprowadzenia w oparciu o dramę, w których istotną rolę odgrywają emocje, jakże zasadne w sytuacji obchodów Dnia Babci i Dziadka. 

Kwestie poszczególnych postaci, którymi są Płatek Śniegu, Gwiazdki oraz emocje – Radość i Miłość, można dowolnie modyfikować, dostosowując ich treść do rozwoju poznawczego dzieci w określonym wieku przedszkolnym. Konwencja przedstawienia pozwala na wypowiadanie ról przez kilka osób lub też dołączenie dodatkowych bohaterów. Zachęcam do urozmaicenia scenariusza o utwory muzyczne w celu zwiększenia walorów artystycznych przedstawienia. Niezwykle ciekawym rozwiązaniem może być zastosowanie podkładu muzycznego, wyrażającego swym brzmieniem emocjonalną aurę całej sytuacji.

Przedstawienie zawarte w scenariuszu można wykorzystać również podczas uroczystości Dnia Babci i Dziadka, a w roli aktorów mogą wystąpić zarówno dzieci, jak i rodzice.

 

Temat  Kochana Babciu, Kochany Dziadku, zapraszamy do teatru!
Cel ogólny Całościowe wsparcie rozwoju w oparciu o zabawy teatralne

Cele 
szczegółowe

Doświadczenia w obszarach rozwojowych

Dziecko:
W obszarze fizycznym: 
•     spaceruje, chwyta, przylepia,
•     biega, skacze, podnosi, umieszcza,
•     szkicuje, wycina, przykleja, konstruuje

W obszarze emocjonalnym:
•     wyraża radość i zadowolenie z uczestnictwa w zabawach,
•     wypowiada się z radością o dziadkach,
•     wyraża ekspresję twórczą i emocjonalną aktywność podczas zabaw

W obszarze społecznym: 
•     ma świadomość zasad kultury podczas wizyty w teatrze,
•     respektuje prawo do wypowiadania się innych osób, 
•     współpracuje podczas zajęć,
•     reaguje na prośby, polecanie,
•     respektuje zasady postępowania w grupie 

W obszarze poznawczym: 
•     rozmawia, 
•     przekształca krótkie wypowiedzi w dłuższe,
•     nazywa rozpoznane emocje i uczucia,
...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy