Dołącz do nas

Wychowanie w przedszkolu

Autor Skalska Małgorzata

Twórcze zabawy przedszkolaków

W efekcie absolwent przedszkola, przygotowany do podjęcia nauki w szkole, potrafi m.in. wyrażać swoje rozumienie świata za pomocą impresji plastycznych, konstrukcji i modeli; czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, symbole, znaki, wyjaśnia ich znaczenie; wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem.

Takie sformułowania znajdują się w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Należy przełożyć to na język konkretnych działań z zakresu wychowania plastycznego będącego częścią wychowania estetycznego czy też nieodłącznie z tym związanego wychowania przez sztukę (rozumianego jako obcowanie z dziełami sztuki i rozwijanie własnej ekspresji zgodnie z dziecięcymi potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami na danym etapie rozwojowym). Wychowanie plastyczne to działania nauczyciela podejmowane w celu:

■ rozwijania dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej w dziedzinie plastyki, uwraż...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 92% treści

  • Przedszkole – przestrzeń odkrywania dobra, prawdy i piękna

  • Skoczek nadaje znaczenie swym doświadczeniom. Mózg jako źródło wzorów uczenia się

Podstawowy

Jak możemy pomóc dziecku nieśmiałemu

Można powiedzieć, że nieśmiałość jest to pewna trudność w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi. Zarówno we wczesnym dzieciństwie, jak i w późniejszych okresach rozwojowych często stanowi ono przyczynę wielu cierpień i destrukcyjnych przeżyć. Jak pomóc dziecku nieśmiałemu...