Dołącz do czytelników
Brak wyników

Program profilaktyczno-wychowawczy „Języczkowa akademia dobrego wychowania”

Artykuły z czasopisma | 20 listopada 2017 | NR 26
0 662

Temat: Języczkowa Akademia – zajęcia profilaktyczne

POLECAMY

Założenia 
programu:

 • jest przeznaczony dla uczniów klas 1–3 szkoły podstawowej oraz oddziału zerówki,
 • obejmuje pracę wychowawczo-profilaktyczną, uwzględniającą dbałość o piękno mowy, doskonalenie werbalnego sposobu porozumiewania się oraz kształtowanie zasad dobrego wychowania,
 • ma na celu zaznajomienie uczniów z problemami i sytuacjami kontaktów interpersonalnych oraz zasadami poprawnego funkcjonowania w społeczności szkolnej, dbanie o prawidłową wymowę, zapobieganie złym nawykom błędnej artykulacji,
 • obejmuje współpracę logopedy z wszystkimi nauczycielami klas 0–3

Cele 
ogólne: 

 • kształtowanie postawy dbałości o piękno mowy w ojczystym języku,
 • uświadomienie dzieciom konieczności przestrzegania zasad dobrego wychowania i wpływu tych zasad na życie szkolne, a także ściśle związanych z nim stosunków interpersonalnych,
 • promowanie zabaw językowych, wpływających na poprawność artykulacji

Zadania: 

 • rozwijanie mowy jako czynności umysłowej,
 • doskonalenie werbalnego porozumiewania się z innymi jako sposobu na kształtowanie umiejętności społecznych,
 • nauka zasad dobrego wychowania oraz skutecznej komunikacji z odpowiednim zachowaniem konwenansów,
 • kształtowanie komunikatywności mowy,
 • dbałość o prawidłową wymowę,
 • wzbogacanie i utrwalanie prawidłowego słownictwa,
 • ćwiczenie umiejętności prawidłowego oddychania, intonowania, pauzowania,
 • doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej, a także słuchu fonemowego i fonetycznego,
 • zachęcanie do wyrobienia nawyków codziennej pielęgnacji jamy ustnej,
 • nauka prawidłowej pracy artykulatorów,
 • wyrabianie odpowiedzialności za własne zachowanie i wypowiedzi

Cele 
szczegółowe:

 • uczenie prawidłowej pracy artykulatorów, a także poprawnej wymowy,
 • kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w każdej sytuacji i przestrzegania zasad dobrego wychowania,
 • przekazywanie informacji o wpływie naszej wymowy na stosunki społeczne oraz postrzeganie drugiego człowieka,
 • nabywanie przez dzieci umiejętności dbania o własne wypowiedzi w relacjach z innymi – rówieśnikami oraz starszymi

 

I.     Program zajęć „Cyklicznych spotkań z Panem Języczkiem”
    

 1. Poranna gimnastyka Pana Języczka:
 • ćwiczenia artykulacyjne,
 • ćwiczenia motoryki narządów mowy,
 • usprawnianie narządów mowy,
 • wyuczenie techniki artykulacyjnej,
 • dlaczego warto wyraźnie mówić?

Formy realizacji: pokaz, ćwiczenia praktyczne, pogadanka, dyskusja, prezentacja.

 1. Pan Języczek – przewodnik po dobrych manierach:
 • „Proszę, dziękuję – to nic nie kosztuje”,
 • inne grzeczne słowa, które w rozmowie przydać się mogą,
 • jak porozumiewać się z innymi?,
 • wyrażanie uczuć i emocji w sposób werbalny,
 • czy słowa mogą ranić?

Formy realizacji: praca z tekstem, nauka rymowanek, pokaz, lekcja dobrych manier.

 1. Pan Języczek i jego muzyczne podróże:
 • rozpoznawanie dźwięków,
 • zabawy uwrażliwiające słuch,
 • różnicowanie głosek zbliżonych fonetycznie,
 • ćwiczenia słowno-ruchowe,
 • zabawy ćwiczące orientację w schemacie własnego ciała.

    Formy realizacji: Ćwiczenia praktyczne z zakresu słuchu, elementy logorytmiki. 

 1. Oddychać każdy może, Pan Języczek nam pomoże:
 • dynamika wydechu i natężenia głosu,
 • nabywanie umiejętności oddychania dolnożebrowo-przeponowego,
 • ćwiczenia oddechowe na tekście.

    Formy realizacji: pokaz, ćwiczenia praktyczne, zabawy oddechem.

II. Metody pracy:

 • metody podające – pogadanka, dyskusja, opowiadanie, praca z tekstami kultury żywego słowa,
 • metody problemowe – gry dydaktyczne, zabawy inscenizacyjne z udziałem pacynki,
 • metody eksponując...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy