Dołącz do czytelników
Brak wyników

Program profilaktyczno-wychowawczy „Języczkowa akademia dobrego wychowania”

Artykuły z czasopisma | 20 listopada 2017 | NR 26
135

Temat: Języczkowa Akademia – zajęcia profilaktyczne

Założenia 
programu:

 • jest przeznaczony dla uczniów klas 1–3 szkoły podstawowej oraz oddziału zerówki,
 • obejmuje pracę wychowawczo-profilaktyczną, uwzględniającą dbałość o piękno mowy, doskonalenie werbalnego sposobu porozumiewania się oraz kształtowanie zasad dobrego wychowania,
 • ma na celu zaznajomienie uczniów z problemami i sytuacjami kontaktów interpersonalnych oraz zasadami poprawnego funkcjonowania w społeczności szkolnej, dbanie o prawidłową wymowę, zapobieganie złym nawykom błędnej artykulacji,
 • obejmuje współpracę logopedy z wszystkimi nauczycielami klas 0–3

Cele 
ogólne: 

 • kształtowanie postawy dbałości o piękno mowy w ojczystym języku,
 • uświadomienie dzieciom konieczności przestrzegania zasad dobrego wychowania i wpływu tych zasad na życie szkolne, a także ściśle związanych z nim stosunków interpersonalnych,
 • promowanie zabaw językowych, wpływających na poprawność artykulacji

Zadania: 

 • rozwijanie mowy jako czynności umysłowej,
 • doskonalenie werbalnego porozumiewania się z innymi jako sposobu na kształtowanie umiejętności społecznych,
 • nauka zasad dobrego wychowania oraz skutecznej komunikacji z odpowiednim zachowaniem konwenansów,
 • kształtowanie komunikatywności mowy,
 • dbałość o prawidłową wymowę,
 • wzbogacanie i utrwalanie prawidłowego słownictwa,
 • ćwiczenie umiejętności prawidłowego oddychania, intonowania, pauzowania,
 • doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej, a także słuchu fonemowego i fonetycznego,
 • zachęcanie do wyrobienia nawyków codziennej pielęgnacji jamy ustnej,
 • nauka prawidłowej pracy artykulatorów,
 • wyrabianie odpowiedzialności za własne zachowanie i wypowiedzi

Cele 
szczegółowe:

 • uczenie prawidłowej pracy artykulatorów, a także poprawnej wymowy,
 • kształtowanie umiejętności właściwego za...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy