Dołącz do czytelników
Brak wyników

Praca z dzieckiem

3 września 2019

NR 49 (Wrzesień 2019)

Konspekt sytuacji edukacyjnej – trzylatki

0 751
Temat:  Co robi słonko? 
Cel ogólny Wsparcie całościowego rozwoju na podstawie zabaw z tekstem literackim.
Cele szczegółowe

W obszarze fizycznym dziecko:

POLECAMY

 • improwizuje ruchem, podaje oburącz przedmioty,
 • wybiera, przekłada, składa, nakleja papierowe koła,
 • wykonuje ruch zgodny z tekstem, nadaje znaczenie wykonywanym sekwencjom ruchowym, 
 • naśladuje ruch fal: patykiem ze wstążką, palcem ze sznureczkiem, kredką, rysuje owal, linie, fale, wypełnia owal kredką – zamazuje.

W obszarze emocjonalnym dziecko: 

 • cieszy się, dziwi, uśmiecha,
 • przyjmuje oklaski – gratulacje od przedszkolaków,
 • wyraża oklaskami gratulacje. 

W obszarze społecznym dziecko: 

 • współdziała w grupie, użycza kolegom narzędzi podczas pracy,
 • oczekuje na swoją kolej w zabawie,
 • prezentuje grupie dzieci swój obrazek. 

W obszarze poznawczym dziecko: 

 • nadaje znaczenie wykonanym elementom graficznym,
 • rozmawia o rybie, zadaje pytania, konstruuje rybę, przelicza koła,
 • recytuje wierszyk cicho, głośno, samodzielnie, razem z grupą
Metody Metoda dynamicznych obrazów – system Edukacja przez ruch
Materiały, narzędzia Obrazki z poprzednich zajęć, kolorowe pastele, papierowe kółka, niebieskie wstążki na patyczkach, sznureczki z wełny, taśma malarska, model rybki wykonany w technice origami z koła na kartonie, kleje, muzyka Walc łyżwiarzy, wierszyk Co robi słonko? 


Sytuacja edukacyjna 1. 

 

 • Zabawa ruchowa – Wędruje po niebie słonko. 
  Dzieci bawią się piłką, podając ją oburącz od dziecka do dziecka, wskazując ruch słonka na niebie z jednoczesnym wypowiadaniem słów wierszyka, ze zmianą słów (zatrzymuje się, chowa) oraz ze zmianą intonacji itd. Pod koniec zabawy nauczyciel unosi wysoko piłkę i dodaje kolejne zdanie: „Zagląda pod fale głęboko”. 
 • Zabawa animacyjna – Fale. 
  Dzieci otrzymują patyczki z przyczepioną wstążką i starają się poruszać patyczkami, aby wstążki falowały. Nauczyciel sam pokazuje swoim patyczkiem animację. Dla spotęgowania wrażenia nauczyciel włącza muzykę, aby w rytmie walca wskazać ruch patyka w górę i w dół. Dzieci także improwizują. Finałem zabawy jest recytacja wierszyka przez nauczyciela z wykorzystaniem ruchu słonka (piłki) przy jednoczesnym mówieniu wierszyka przez dzieci. Przed wypowiedzeniem „Zagląda pod fale głęboko” nauczyciel włącza walc, powtarza także kilkakrotnie to wypowiedzenie, aby animując piłką, zaglądać pod fale tworzone przez dzieci. 

 

Sytuacja edukacyjna 2. 

 • Zabawa grafomotoryczna – Fale.
  Nauczyciel za pomocą taśmy malarskiej przylepia każdemu dziecku do paluszka wskazującego sznureczek. Każde dziecko ma także przylepioną do stołu kartę z obrazkiem wykonanego przez siebie słonka. Dzieci zaczynają wodzić paluszkiem ze sznureczkiem, kiedy słyszą Walc łyżwiarzy. Wprowadzeniem do wodzenia jest recytacja wspólnie z nauczycielem poznanych strof wierszyka. Dzieci ćwiczą ruch poprzedzający kreślenie fal. 
 • Ćwiczenia grafomotoryczne – Fale.
  Dzieci samodzielnie próbują kreślić fale. Palec wskazujący ręki wspomagającej wskazuje na kartce punkt, z którego kredką dziecko zaczyna kreślić dowolną falę. Muzyczne tło do ćwiczeń stanowi Walc łyżwiarzy. 

 

Sytuacja edukacyjna 3. 

 • Swobodna zabawa w ogródku przedszkolnym. 
  Dzieci bawią się swobodnie zgodnie z własnymi potrzebami. 
 • Interakcyjna zabawa ruchowa – podawanie piłki oburącz w rytm recytowanego...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy