Dołącz do czytelników
Brak wyników

Podstawa programowa

10 listopada 2017

NR 18 (Czerwiec 2016)

Kącik książkowy

0 185

W bieżącym numerze prezentujemy kształcenie umiejętności opisanych w czternastym obszarze działalności edukacyjnej przedszkola, określonym w podstawie programowej wychowania przedszkolnego jako: kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Propozycja kształcenia umiejętności: dziecko słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich, interesuje się książkami.
 

Rozwój zainteresowania słuchaniem opowiadań, baśni czy samą książką jest uwarunkowany środowiskiem kulturowym, w jakim wzrasta dziecko. Przygotowanie do obcowania z literaturą odbywa się już w okresie poniemowlęcym i ma charakter dwutorowy. Poprzez słowo mówione w postaci kołysanek, piosenek, wierszyków zachodzą najwcześniejsze kontakty dziecka z ustnym przekazem tekstu literackiego. Drugi to ten wynikający z kontaktu z obrazem. Przy pomocy dorosłych maluch zaczyna postrzegać i rozpoznawać znane przedmioty, zwierzęta, urządzenia. 
W taki to sposób książka staje się przedmiotem odkrywania i poznawania przez dziecko świata. Wiek przedszkolny to „złoty wiek” kształtowania się „gotowości czytelniczej”, wyrażającej się w potrzebie słuchania opowiadań, baśni, szukania kontaktu z książką, która jest dla dziecka źródłem przyjemnych doznań, a w późniejszym czasie podstawą do opanowania sztuki czytania.

Charakterystyka poziomu rozwoju umiejętności trzylatka 

Dzieci trzyletnie chętnie słuchają takich utworów, które wzbudzają wesołość. Cieszą je nie tylko komiczne ilustracje, które w obrazowy sposób przedstawiają treść zdarzeń, ale także elementy dźwiękonaśladowcze w postaci onomatopei, śmiesznie brzmiących neologizmów czy rytm i rym utworu. Jednym ze sposobów rozwijania u trzylatków zainteresowań czytelniczych i oddziaływania na rozwój osobowości przez kontakt z literaturą jest umożliwienie dzieciom korzystania z książek zawsze wtedy, gdy tylko mają na to ochotę. Służy temu „kącik książki”, do którego dzieci powinny mieć swobodny dostęp. Najmłodsze przedszkolaki lubią oglądać te same książki. Trzeba więc zadbać o to, aby w grupowej „czytelni” było kilka pozycji o tym samym tytule i aby były to książki z krótkimi, prostymi tekstami, z przewagą ilustracji. Dziecko trzyletnie, oglądając książkę, cieszy się, pokrzykuje, podbiega do nauczycielki, pokazuje ilustracje i prosi, aby przeczytała zamieszczone pod nimi teksty. Swoimi spostrzeżeniami dzieli się z innymi dziećmi. Umiejętnie dobrane teksty, opowiadania prezentowane maluchom sprawią, że książki obok zabawek będą zajmować coraz więcej miejsca w życiu małego dziecka.

Rozwijanie umiejętności w praktyce Scenariusz dla dzieci trzyletnich

Temat zajęć: W czasie deszczu wcale się nie nudzimy.

Cele zajęć: 
Dziecko:

 • potrafi słuchać utworów literackich (bajki, baśnie, opowiadania, wiersze) czytanych i ilustrowanych obrazami,
 • interesuje się książką z ilustracjami,
 • potrafi zinterpretować i wypowiadać się na temat treści poznanych utworów literackich,
 • aktywnie uczestniczy w proponowanych zadaniach,
 • poznaje funkcje książki,
 • aktywnie uczestniczy w rozmowach zespołowych

Metody:

 • czynne: udział w zabawie konstrukcyjnej, ćwiczenia oddechowe, zabawy wykonanymi konstrukcjami łódek w ogrodzie przedszkolnym,
 • oglądowe: oglądanie ilustracji do opowiadania, zgromadzonych akcesoriów do zabawy konstrukcyjnej,
 • słowne: słuchanie opowiadania, uczestniczenie w rozmowie na temat treści opowiadania

Środki i pomoce dydaktyczne: zbiór opowiadań Władymira Sutiejewa Bajeczki z obrazkami (co najmniej 3 egzemplarze), ilustracje do opowiadania Okręcik, łupiny po orzechach włoskich, wykałaczki, foliowe opakowania po cukierkach, plastelina, miednice z wodą (jedna na troje dzieci)

Formy pracy: grupowa

Przebieg zajęć:

 • Obejrzenie zgromadzonych akcesoriów, nazwanie ich (łupiny po orzechach włoskich, wykałaczki, foliowe opakowania po cukierkach, plastelina…).
 • Rozwijanie płynności ideacyjnej: „Do czego można wykorzystać zgromadzone elementy?” – swobodne wypowiedzi dzieci.
 • Ogląd „kącika książki” – wyszukanie nowych pozycji dołożonych do „czytelni” – zbiorów opowiadań W. Sutiejewa Bajeczki z obrazkami.
 • Słuchanie opowiadania nauczycielki na podstawie tekstu Sutiejewa Okręcik ilustrowanego obrazkami.
 • Rozmowa na temat treści wysłuchanego opowiadania kierowana pytaniami nauczycielki:
 • Jakie zwierzątka postanowiły podjąć wspólną pracę?
 • Co przyniosły, aby móc przystąpić do pracy?
 • Co zbudowały wspólnie?
 • Co zrobiły, gdy zbudowały okręcik?
 • Czy już domyślacie się, co zrobimy z tych rzeczy, które oglądaliście przed przeczytaniem bajeczki?
 • Czy bajeczki, opowieści mogą podpowiadać, jak się można bawić?
 • Zaproszenie dzieci do wykonania łódeczki z wykorzystaniem m.in. łupiny orzecha włoskiego.
 • Oglądanie wystawy wykonanych łódek.
 • Ćwiczenie oddechowe: wprawianie w ruch wykonanych łódek w miednicach.
 • Zabawy z łódeczkami w ogrodzie przedszkolnym – wykorzystanie kałuż powstałych po opadach deszczu. 

Charakterystyka poziomu rozwoju umiejętności czterolatka 

W 4. r.ż. zaczyna się głośno czytać dzieciom wybrane książki. Zwyczaj ten powinien zostać w...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy