Dołącz do czytelników
Brak wyników

Cykl z ekspertem PWN

13 marca 2018

NR 27 (Maj 2017)

Czant edukacyjny i piosenka edukacyjna
jako przykłady zastosowania drylu językowego na zajęciach z języka obcego

0 829

Dryl językowy to technika polegająca na mechanicznym powtarzaniu struktur języka obcego, które nauczyciel prezentuje słownie lub za pomocą nagrania. Metoda ta wywodzi się z audiolingwalnego podejścia do nauki języków obcych i nie zakłada analizy gramatycznej nauczanej struktury, dlatego też jest często stosowana na zajęciach z małymi dziećmi. Nauka poprzez powtarzanie jest dość monotonna i mechaniczna, a dzieci nie lubią nudy, zatem aby dryl językowy był skuteczny, trzeba go stosować w sposób starannie przemyślany. Musi on stanowić środek do osiągnięcia celu w zadaniu, nie może sam w sobie nim być.
 

Przykłady użycia tej techniki:

POLECAMY

 • zabawa w grupie, która zakłada cykliczne powtarzanie kluczowej struktury, 
 • odgrywanie scenki czy prostych przedstawień teatralnych, w których dzieci powtarzają kluczową strukturę, 
 • śpiewanie piosenek lub wykonanie czantów (rytmicznych recytacji z podkładem muzycznym), których tekst zawiera powtarzalne struktury nauczanego języka (czyli jest klasycznym drylem językowym). 

Dzięki technice drylu dziecko szybko zapamiętuje nie tylko nowe słownictwo, ale też proste struktury zdaniowe. Jeśli nauczyciel potraktuje dryl w sposób twórczy, np. wykorzysta go w prostej zabawie lub zastosuje linię melodyczną w tle, nauka języka obcego może okazać się nie tylko łatwa, ale też przyjemna i będzie odbywać się mimochodem, w sposób nieświadomy, czyli będzie przypominać naukę języka ojczystego. 

Wykorzystywanie muzyki w celach dydaktycznych

Wielu nauczycieli i metodyków zajmujących się wczesnym nauczaniem języka obcego bardzo sobie ceni wartość dydaktyczną utworów muzycznych i często stosuje je na zajęciach z małymi dziećmi. Poniżej znajduje się tekst piosenki edukacyjnej pochodzącej z jednego z kursów adresowanych do małych dzieci (towarzyszy jej prosta linia melodyczna, którą potrafi odtworzyć nawet przeciętnie uzdolnione muzycznie dziecko):

My dolly is on a swing. 
My dolly is on a swing.
Up and down, up and down, up and down. 
My teddy is on a slide. 
My teddy is on a slide.
Up and down, up and down, up and down.
My Mummy is on a swing. 
My Mummy is on a swing. 
Up and down, up and down, up and down. 
My Daddy is on a slide. 
My Daddy is on a slide.
Up and down, up and down, up and down.


Analiza tej piosenki pozwala wyodrębnić jej cechy charakterystyczne, którymi powinny cechować się utwory muzyczne wykorzystywane w celach edukacyjnych: 

 • dość wolne tempo, które umożliwia wykonanie utworu w języku obcym nawet bardzo małemu dziecku,
 • prosta, łatwa do powtórzenia linia melodyczna (wskazane jest wykorzystywanie motywów muzycznych z dobrze znanych dzieciom melodii, co ułatwia im naukę utworu i skupienie się na tekście, czyli na utrwalanej strukturze językowej),
 • zastosowanie techniki drylu językowego, w której wielokrotnie, w zrozumiałym dla dziecka kontekście, powtarza się jakąś strukturę, wymieniając jej niektóre elementy, np.:

My dolly is on a swing.../ Up and down, up and down, up and down. 
My Mummy is on a swing…/ Up and down, up and down, up and down. 
My teddy is on a slide…/ Up and down, up and down, 
up and down. 
My Daddy is on a slide…/ Up and down, up and down, 
up and down;

 • użycie metody „echa”, która polega na tym, że każdy nowo zaprezentowany wers utworu jest następnie chóralnie powtarzany tak, aby bezpośrednio po prezentacji struktury w wersie pierwszym dzieci mogły ją powtórzyć, śpiewając wers drugi, np. wers pierwszy – prezentacja struktury: My Mummy is on a swing, wers drugi – chóralne wykonanie struktury: My Mummy is on a swing.

Nauczyciel musi pamiętać o nakreśleniu kontekstu utworu, najlepiej w języku ojczystym, zanim dzieci go wysłuchają. W przypadku powyższej piosenki przed jej odtworzeniem, prowadzący może powiedzieć np.: Panda Kimmy jest na placu zabaw. Są z nią jej rodzice oraz lalka i miś. Listen. Utwory muzyczne dla małych dzieci opierają się bowiem na bardzo prostych środkach językowych – często bez podania kontekstu sam tekst piosenki w pełni go nie oddaje i dlatego potrzebne są dodatkowe informacje.

Wieloetapowość zajęć z wykorzystaniem utworu muzycznego

Należy mieć na uwadze, że nawet właściwie skonstruowany utwór muzyczny o charakterze edukacyjnym nie gwarantuje sukcesu dydaktycznego. Aby dzieci przyswoiły sobie piosenkę, a co za tym idzie – również wybraną strukturę języka obcego – trzeba pamiętać, że zajęcia powinny składać się z kilku etapów, z których dopiero ten finalny to w miarę bezbłędne wykonanie utworu. Niektórzy nauczyciele, nieświadomi konieczności zachowania owej wieloetapowości, oczekują, że po np. jednokrotnym wysłuchaniu utworu dzieci będą w stanie go wykonać. Może to skutkować zarówno frustracją nauczyciela, jak i dziecka, czego można uniknąć, odpowiednio przygotowując uczniów do wykonania utworu. 

Poniżej prezentujemy przykładowy scenariusz wieloetapowych zajęć adresowanych do trzy-, czterolatków, których celem jest nauka piosenki edukacyjnej (czantu edukacyjnego). Istnieje, oczywiście, wiele innych technik, które można zastosować na poszczególnych etapach przedstawionych zajęć, należy jednak pamiętać, że trzeba przejść przez wszystkie stopnie, aby utwór muzyczny skutecznie spełnił swoją funkcję dydaktyczną.

Scenariusz zajęć

Cele:

Dziecko:

 • nauczy się śpiewać piosenkę edukacyjną
 • utrwali znajomość nazw kolorów i słów: book, crayon, pencil

Pomoce:

 • płyta z nagraną piosenką
 • kukiełki, np. pandy Kimmy i pandy Jimmy’ego (wycięte kontury pandy Kimmy i pandy Jimmy’ego z materiałów dla nauczyciela przyklejone do patyczka do jedzenia sushi bądź słomki do napojów)
 • karty obrazkowe przedstawiające żółtą książkę (yellow book), czerwony ołówek (red pencil) i zieloną kredkę (green crayon) – jeśli nauczycielka dysponuje prawdziwymi przedmiotami w tych kolorach, może je wykorzystać
 • latarka
 • gwizdek
 • kserokopie małych rysunków (mogę być wykonane przez nauczycielkę) przedstawiających żółtą książkę, zieloną kredkę i czerwony ołówek 
 • dość długa linka lub sznurek

Słownictwo:

a red crayon / a green pencil / a yellow book in the bag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebieg zajęć:

Etap 1. Wprowadzenie (przypomnienie słownictwa występującego w wykorzystanym na zajęciach utworze muzycznym – introduction/revision).

Uwaga! Na poprzednich zajęciach uczniowie nauczyli się wyrażeń yellow book, green crayon, red pencil. 

Nauczycielka umieszcza w trzech miejscach sali karty obrazkowe przedstawiające: żółtą książkę, czerwony ołówek i zieloną kredkę. Upewnia się, że w klasie panuje półmrok. Oświetlając światłem z latarki poszczególne karty, zadaje pytanie What’s this? Dzieci (z pomocą nauczycielki, jeśli jest taka potrzeba) odpowiadają: (This is) a yellow book / a red pencil / a green crayon.

Prowadząca odsłania zasłony i tłumaczy dzieciom, że teraz pobawią się w jazdę pociągiem. Przedszkolaki tworzą pociąg, a nauczycielka mówi nazwy stacji, do których pojedzie pociąg. 

Nauczycielka: (krzyczy): Yellow Book! (dmucha w gwizdek, sygnalizując odjazd pociągu.) Dzieci jadą do stacji Yellow book (w kierunku właściwej karty obrazkowej). Pociąg może najpierw ruszać powoli, a potem rozpędzać się. 
Jadąc jako pociąg, dzieci powtarzają rytmicznie: Yellow Book, Yellow Book, Yellow Book itd.

Prowadząca postępuje podobnie, w celu utrwalenia wyrażeń: red pencil i green crayon. 

Zabawa trwa kilka minut, jeśli dzieci wykazują nią zainteresowanie.

Powtarzane rytmicznie nazwy stacji, np. „yellow book”, „yellow book”, „yellow book” to nic innego jak dryl językowy, który nie jest ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy