Dołącz do czytelników
Brak wyników

Arteterapia w przedszkolu

19 marca 2018

NR 32 (Grudzień 2017)

Ćwiczenia arteterapeutyczne z okazji Dnia Ochrony Praw Dziecka

0 956

Dzieci mają prawa zagwarantowane przez państwo, które są spisane w dokumencie nazwanym „Konwencją o prawach dziecka”, uchwaloną w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowaną przez Polskę w 1991 roku. Jest to międzynarodowa umowa opisująca prawa dzieci. Wszystkie instytucje i urzędy zajmujące się sprawami dzieci powinny w swoich działaniach kierować się dobrem każdego dziecka.

W tego typu zajęciach dziecko ma prawo do: dobrowolnego udziału w zajęciach i ćwiczeniach, jasno sprecyzowanych zasad, odmowy, swobody wyrażania emocji i potrzeb, ćwiczeń dostosowanych do jego indywidualnych możliwości, braku rywalizacji, zasady „tu i teraz”. Ćwiczenia można modyfikować i dobierać w zależności od wieku, potrzeb i możliwości dzieci. Inspiracją do ćwiczeń był Dzień Ochrony Praw Dziecka.

Scenariusz zajęć z okazji Dnia Ochrony Praw Dziecka

Zadania
 • rozwijanie bycia uważnym na siebie i innych,
 • rozwijanie samoświadomości,
 • rozwijanie refleksyjności,
 • rozwijanie empatii,
 • dostrzeganie swojej siły,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności,
 • wzmacnianie poczucia bycia dobrym, ważnym i potrzebnym
 • rozwijanie umiejętności wyrażania emocji za pomocą ruchu,
 • rozwijanie świadomości ciała,
 • wyzwalanie ekspresji,
 • pokonywanie ograniczeń, nieśmiałości,
 • wyzwalanie pozytywnej energii,
 • dostrzeżenie poczucie sprawstwa,
 • dostrzeżenie poczucia kontroli 
Środki i pomoce dydaktyczne Prawa dziecka w formie obrazkowej, brystole, pastele olejne, kredki, kartki techniczne, małe karteczki, sznurek, dziurkacz, rolka białego papieru, nożyczki, papierowe torby, klamerki, linki do zawieszenia prac dzieci, kartonowe pudełko, kolorowy papier, drobne elementy do dekoracji kartonowego pudełka


 

POLECAMY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebieg zajęć

 • Powitanie: Wprowadzenie dzieci do tematyki zajęć z okazji Dnia Ochrony Praw Dziecka.

Dzień Ochrony Praw Dziecka obchodzony 10 grudnia ma nam, dorosłym, przypominać o przywilejach najmłodszych, 
a dzieciom uświadomić przysługujące im prawa.

 • Ćwiczenie 1: Witam Cię

Dzieci siedzą na dywanie.
    
Zadania 

Stań z innymi na dywanie. Przez moment przyjrzyj się wraz z innymi sobie nawzajem. Pomyśl o swoich kolegach i koleżankach pozytywnie. Jacy są według ciebie? Co mają w sobie, według ciebie, interesującego? Co potrafią? Jakie mają zainteresowania? Co jest dla nich ważne? Następnie przywitajcie się nawzajem gestem i słowem dla każdego innym, podkreślającym jego zalety, zainteresowania lub zupełnie coś innego, co jest pozytywne dla tej osoby, np.:

Witaj (podaj imię), według mnie masz...
Witaj (podaj imię), według mnie wiesz...
Widzę cię (podaj imię), według mnie umiesz...
Widzę cię (podaj imię), według mnie interesujesz się…
Witam cię (podaj imię), według mnie potrafisz...
    
Podsumowanie 

Jaki wybrałeś gest? Co oznaczał twój gest? Co było ważnego w tym geście dla ciebie? Co było ważnego w tym, co usłyszałeś o sobie od kogoś? Co było ważnego w tym, co powiedziałeś komuś od siebie na jego temat? Co czułeś, gdy obdarowywałeś innych swoim gestem? Co czułeś, gdy obdarowywałeś innych swoim słowem? Jaką wartość dla ciebie miało obdarowanie kogoś powitaniem? Jaką wartość miało dla ciebie bycie przywitanym? Jaką wartość dla ciebie miało bycie powitanym w taki sposób? W jakiej sytuacji czułeś się lepiej? Jak to jest witać się z innymi w taki sposób? Co jeszcze pozytywnego wniosło to ćwiczenie dla ciebie? Co jeszcze nowego odkryłeś dzięki temu ćwiczeniu? Jakie są wasze wspólne odkrycia?

 • Ćwiczenie 2: To ja

Dzieci stoją w kole, na środku leżą kartki brystolu oraz pastele olejne. Dzieci wybierają dla siebie brystol i siadają obok niego. Ich zadaniem jest zastanowić się, kim są, a następnie narysować na brystolu za pomocą pasteli, tak jak potrafią – samego siebie.  

Podsumowanie  

Co czujesz, gdy patrzysz na samego siebie? Kim jesteś?
W jaki sposób siebie przedstawiłeś? Co ten rysunek mówi jeszcze o tobie? Kiedy możesz jeszcze tak myśleć o sobie?

 • Ćwiczenie 3: Jesteśmy różni 

Dzieci siedzą w kręgu. Przed nimi leżą małe karteczki i kredki.
    
Zadania

Pomyśl przez moment i narysuj w prosty sposób odpowiedź na każde pytanie na oddzielnej karteczce:

 •     Czym się interesujesz? 
 •     Co przychodzi ci łatwo?
 •     Co lubisz robić?
 •     Co lubisz robić od niedawna?
 •     Czy jest coś, co kolekcjonujesz?
 •     Kim chciałbyś być, gdy dorośniesz?
 •     O czym marzysz? 
 • itp.

Gdy wszyscy skończą, dobierz się w parę z osobą, z którą spędzasz mniej czasu, słabiej ją znasz, i z wielką uważnością porozmawiajcie na temat waszych rysunkowych odpowiedzi.
    
Podsumowanie 

Czego dowiedziałeś się nowego o swoim koledze/koleżance? Co cię zaciekawiło lub zaskoczyło? Co było podobnego, a czym się różniliście, odpowiadając na pytania? Jak się czułeś, słuchając? Jak się czułeś podczas własnej wypowiedzi? Jakie odczucia towarzyszyły tej rozmowie? Co jeszcze dało ci to ćwiczenie?

W podsumowaniu ważne jest zwrócenie uwagi na to, że każdy ma prawo różnić się od innych – tym, co lubi robić, o czym marzy, czym się interesuje, ale też wyglądem, sposobem bycia itd. Nikt też nie może z tego powodu się z kogoś naśmiewać, odrzucać go albo traktować, jakby był gorszy.

 • Ćwiczenie 4: Sekretne pudełko

Wcześniej należy poprosić dzieci o przyniesienie niewielkiego pudełka z tektury, przygotowanie materiałów do ozdobienia go, kleju, nożyczek.

Dzieci siedzą na dywanie, każde ma przed sobą pudełko:  
Jedno z praw dziecka mówi o tym, że każdy ma prawo do prywatności, co oznacza mieć prawo do swoich spraw, sekretów, tajemnic. Czasem może to być jakiś przedmiot, który chcecie ukryć i zachować tylko dla siebie, albo rysunek, zdjęcie, pamiątka z wakacji. Czy macie jakieś skarby o wyjątkowym dla was znaczeniu? 
    
Zadania

Przyjrzyj się pudełku, które masz przed sobą, zajrzyj do środka, zastanów się, w jaki sposób możesz zamienić je na sekretne pudełko, w którym schowasz swoje skarby, pamiątki, sekrety. 
    
Podsumowanie 

Czy jesteś zadowolony ze swojej pracy? W jaki sposób udało ci się je zmienić na sekretne pudełko? Co czujesz, gdy patrzysz na swoje sekretne pudełko? Ile włożyłeś w nie wysiłku? Jak się czujesz z tym, że masz takie pudełko na swoje sekrety i tajemnice? Co to dla ciebie oznacza? Jak to wpływa na twoje życie? Kogo o tym poinformujesz? Jak to zrobisz? Po czym poznajesz, że ktoś szanuje twoje prawa? Jak zachowuje się osoba, która szanuje czyjeś prawo do sekretów i tajemnic? Jak ty się zachowujesz wobec spraw, sekretów i tajemnic innych? Co jeszcze dało ci to ćwiczenie? Kiedy możesz z tego pudełka szczególnie skorzystać?

 • Ćwiczenie 5: Moje prawa

Wcześniej przygotowanie przez nauczyciela w formie obrazkowej wszystkich praw dziecka zapisanych w „Konwencji o prawach dziecka”, przyjętych przez ONZ w 1989 roku. Omówienie ich wspólnie z dziećmi. Zaprezentowanie ich dzieciom oraz rozłożenie ich w formie dużych obrazków/ilustracji na dywanie w taki sposób, aby dzieci mogły swobodnie między nimi się poruszać. Przygotowanie arkuszy brystolu dla każdego dziecka, olejnych pasteli. 
    
Zadania:  

Zapraszam cię, abyś przez moment pochodził między prawami dziecka rozłożonymi na dywanie. Policz, ile ich jest. Przypomnij sobie, co każde z nich oznacza. Następnie pomyśl przez moment życzliwie o sobie samym i zastanów się, jakie prawa są dla ciebie ważne na ten moment. Następnie wybierz sobie miejsce, które jest dla ciebie wygodne, weź dowolny brystol i pastele i narysuj, tak jak potrafisz, pięć praw szczególnie ważnych dla ciebie na ten moment.
    
Podsumowanie 

Jakich pięć praw szczególnie ważnych wybrałeś dla siebie? Co to oznacza dla ciebie? Jak się z tym czujesz? Jaką mają wartość? Na co one szczególnie zwracają twoją uwagę? Czego pozytywnego dowiedziałeś się o sobie dzięki nim? Co 
dało ci jeszcze to ćwiczenie? Co teraz czujesz? Co jeszcze pozytywnego dowiedziałeś się o sobie podczas tego ćwi-
czenia? Jak te prawa wpływają na twoje życie?

 • Ćwiczenie 6: Taniec dla siebie

Dzieci stają w kręgu. Tańczą wybrany taniec, a kiedy każdy skończy, siadają z powrotem w kręgu.
    
Podsumowanie

Jak czułeś się w tym tańcu? Jakie on miał dla ciebie znaczenie? Jakie odczucia wywołał? Czego jeszcze nowego dowiedziałeś się o sobie? Co dzięki tym prawom masz dla siebie? Jak to odczuwasz na co dzień? O czym jeszcze te wszystkie prawa ci przypominają?

 • Ćwiczenie 7: Z szacunkiem, czyli jak?

Dzieci siedzą w kręgu. Na środku wcześniej przygotowane kartki i kredki.
    
Zadania

Zastanów się przez moment nad prawem, które mówi o tym, że każdy człowiek powinien być traktowany z szacunkiem. Jak rozumiesz to prawo? Co oznacza, według ciebie, słowo „szacunek”? Co dla ciebie oznacza to prawo? Po czym rozpoznajesz, że ktoś traktuje cię z szacunkiem? W jaki sposób możesz okazać szacunek innemu dziecku z grupy? 

Narysuj, tak jak chcesz i potrafisz, w jaki sposób swoim zachowaniem, słowem możesz realizować zasadę szacunku w grupie wobec innych dzieci. 
    
Omówienie prac przez autorów. Jak realizujesz zasadę szacunku w grupie wobec innych dzieci? Zwrócenie uwagi, że jeśli nawzajem traktujemy siebie z szacunkiem, wybieramy dobro. Nieszanowanie kogoś powoduje, że ktoś cierpi, dzieje mu się krzywda. Połączenie wszystkich prac w jeden wspólny grupowy plakat. Wywieszenie go w ważnym dla dzieci miejscu.

 • Ćwiczenie 8: Prawo do wypowiedzi i wyrażenia własnego zdania

Dzieci siedzą w kręgu, przed nimi leży duża kartka formatu A3 i kredki. Zadanie polega na narysowaniu wszystkich miejsc, w których dzieci mogą swobodnie wyrażać własne opinie. 
    
Podsumowanie 

W jakich miejscach masz prawo do wypowiedzi i wyrażania własnego zdania? Co wtedy czujesz? Jakie ma to dla ciebie znaczenie? Co masz dla siebie dzięki temu? Jak o tym możesz informować innych? Jak to wpłynie na twoje życie? Kiedy o tym może...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy