Dołącz do czytelników
Brak wyników

Spotkania adaptacyjne dla dzieci 3-letnich i ich rodziców – scenariusze zajęć

Artykuły z czasopisma | 5 lipca 2018 | NR 16
148

Proces adaptacji do nowego środowiska, jakim jest przedszkole, stanowi niezwykle ważny i przełomowy moment, zarówno dla dziecka, jak i całej rodziny. Wiąże się on ze zmianą dotychczasowego trybu życia – miejsca, planu dnia, osób współtowarzyszących w codziennych sytuacjach. Przygotowanie dziecka do rozstania z rodzicami i pozostania w przedszkolu stanowi zatem trudne zadanie dla nauczycieli i rodziców, wymagające przede wszystkim przemyślanych poczynań oraz korelacji oddziaływań na płaszczyźnie przedszkole – rodzice, rodzice – przedszkole.

Jako placówka wspierająca rodziców w trudnym procesie wychowawczo-dydaktycznym przedszkole ma za zadanie udzielać wsparcia, służąc radą i pomocą tak, aby proces adaptacji mógł przebiec płynnie w atmosferze spokoju i w poczuciu bezpieczeństwa. 

Osiągnięciu tego celu służą spotkania adaptacyjne organizowane dla dzieci oraz rodziców. 

Ułatwienie nowo przyjętym dzieciom startu, pomoc merytoryczna rodzicom oraz rozpoznanie środowiska wychowawczego podopiecznych stanowią kluczowy cel adaptacji. Posiadając cel, aby usystematyzować oddziaływania, wskazane jest wyznaczenie zadań zarówno względem rodziców jak i dzieci. 

Poniższy schemat obrazuje przykładowe zadania wynikające z procesu adaptacji.

Spotkania adaptacyjne w przedszkolu powinny odbywać się kilkakrotnie przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W trakcie pierwszego, a czasem również drugiego, najlepiej jest, aby rodzice nie przyprowadzali swoich pociech, są to bowiem zazwyczaj spotkania teoretyczne, mające na celu m.in. prezentację nauczycieli, ich oczekiwań, zapoznanie rodziców z założeniami programu adaptacyjnego, pedagogizację przy współudziale specjalistów (np. psychologa) obrazującą funkcjonowanie dziecka w pierwszych dniach pobytu w przedszkolu, zaprezentowanie rozkładu dnia, udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania, rozdanie artykułów dotyczących adaptacji oraz ankiet mających na celu rozpoznanie potrzeb i możliwości dzieci. Kolejne spotkania mają już na celu nawiązanie pierwszych kontaktów pomiędzy dzieckiem a przedszkolem. Powinny być zatem dobrze przemyślane, atrakcyjne, a przekazywane  treści – dostosowane do rozwoju i możliwości dzieci.

Poniżej zawarte scenariusze mogą stanowić całościową lub szczegółową pomoc w organizacji spotkań adaptacyjnych dzieci 3-letnich.

Scenariusz 1  „Poznajemy przedszkole z Jeżykiem Tuptusiem”

Cele zajęć:

  • kształtowanie umiejętności społecznych, 
  • kształtowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie,
  • wdrażanie do współdziałania,
  • kształtowanie p...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy