Dołącz do czytelników
Brak wyników

Podstawa programowa

10 listopada 2020

NR 60 (Listopad 2020)

On rysuje tylko kółka i je koloruje

0 276

Przedszkole to miejsce, w którym odbywa się przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci1.

POLECAMY

Dzieci w przedszkolu bardzo szybko spostrzegają, co robią ich koledzy i koleżanki. Często, gdy dana czynność wzbudza ich zdziwienie, skore są do naznaczania zachowania swojego kolegi wypowiedzią kierowaną do nauczyciela: Proszę Pana/Pani, a Krzysiu ciągle rysuje tylko kółka i koloruje. Codziennie tak to robi. 

Najczęściej intonacja takiej wypowiedzi jest raczej sygnałem braku aprobaty dla Krzysia i jego zachowania, przez co sam Krzyś nie czuje się komfortowo. Fakt, że chłopiec czyni to systematycznie, ma zapewne konkretną przyczynę, której zbadania powinien się podjąć nauczyciel. Jeżeli czynność ta sprawia mu przyjemność, a on sam tak zagospodarowuje swój czas, ma ona dla niego wartość. Zrozumienie tej wartości i tego, co chłopiec przeżywa, przez inne dzieci nie jest łatwe, szczególnie gdy pozostałe dzieci w grupie rysują obrazki wieloelementowe i wysoce tematyczne. 

Rysunki dzieci są sposobem na wyrażanie ekspresji, intrygujące powtarzalne koła małego Krzysia czekają na znaczenie, które będzie zrozumiane nie tylko przez chłopca, ale i przez inne dzieci obserwujące jego pracę. Dzieci w przedszkolu powinny być przygotowywane do rozumienia tego, co przeżywają inne dzieci, w sposób naturalny, z wykorzystaniem tzw. okazji do uczenia, czyli sytuacji, które pojawiają się spontanicznie.

Przede wszystkim nauczyciela obowiązuje dbałość o zdrowie psychiczne dzieci, pełną akceptację ich wysiłku w podejmowanych czynnościach. Nauczyciel w takich sytuacjach w spokojny sposób powinien zareagować swą wypowiedzią, która Krzysiowi przekaże stuprocentowe wsparcie, a zwracającej uporczywie uwagę dziewczynce przyniesie zrozumienie sytuacji: A może Krzyś tworzy koła, bo pracuje w fabryce, która produkuje koła do samochodów? Pracownik takiej fabryki codziennie konstruuje koła, tak samo jak Krzyś. Czy to dziwne? A może Krzyś bawi się w fabrykę lizaków i projektuje właśnie jako główny projektant nowe lizaki w kształcie kół? Praca Krzysia jest bardzo ważna. 

Rozumienie przez nauczyciela emocji chłopca, podejście empatyczne i twórcze do jego sytuacji, jest bardzo istotnym wzorem dla innych dzieci. Przede wszystkim wyrażeniem szacunku do godności osobowej dziecka i wyrazem pełnej jego akceptacji. Bez pełnej akceptacji dziecka, którą odczuwać i której doświadczyć powinny inne dzieci, trudno mówić o przygotowaniu przedszkolaków do rozumienia uczuć własnych i uczuć innych ludzi. 

Także dziewczynka powinna w sferze emocjonalnej być ciepło potraktowana przez nauczyciela: Rozumiem, że może te rysowane kółka były dla ciebie zaskoczeniem i budziły zdziwienie, ale może razem ze mną pomyślisz, do czego takie kółka można wykorzystać? Jesteś przecież bardzo pomysłową dziewczynką. Ani Krzyś, ani jego koleżanka nie powinni z takiej sytuacji wyjść z nieprzyjemnym uczuciowym doświadczeniem. Wręcz odwrotnie, sytuacja ta powinna zbudować nowy projekt, np. wykorzystania kół rysowanych przez Krzysia w zabawie grupy dzieci w zaprojektowanej sytuacji zadaniowej, o ile Krzyś wyrazi na to zgodę. Zarówno dziewczynka, jak i chłopiec oczekują w takiej sytuacji czegoś najbardziej istotnego – reakcji pełnej miłości wyrażonej w kontakcie fizycznym, np. pogłaskania, przytulenia. 

Przedstawione zadanie z podstawy programowej wskazuje, iż nauczyciele poprzez przygotowanie do rozumienia uczuć własnych i innych ludzi powinni rozumieć także organi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy