Dołącz do czytelników
Brak wyników

PRACA Z TEKSTEM LITERACKIM

16 marca 2020

NR 55 (Marzec 2020)

Konspekt zajęć dla starszych przedszkolaków

0 406
Temat zajęcia Kolorowy ołówek
Cel ogólny Wsparcie całościowego rozwoju w zabawach z kolorowym ołówkiem
Doświadczenia w obszarach rozwoju Fizyczny obszar rozwoju. Dziecko:
 • biega, pląsa, podskakuje, rusza się swobodnie,
 • podaje ołówek, chwyta ołówek, tańczy z ołówkiem i z kartką,
 • porusza się intencjonalnie, rysuje plamą, składa, wycina, przylepia.
Emocjonalny obszar rozwoju. Dziecko:
 • odczuwa sprawstwo, zaniepokojenie, zaciekawienie,
 • wyraża radość poprzez śpiew i swobodny ruch,
 • wyraża radość z piękna obrazów całej grupy.
Społeczny obszar rozwoju. Dziecko:
 • użycza kolegom i koleżankom narzędzi pracy,
 • dzieli się materiałem, pracuje w parze,
 • czeka na swoją kolej.
Poznawczy obszar rozwoju. Dziecko:
 • słucha muzyki, śpiewa, reagując na polecenia, nadaje znaczenia czynnościom i powstającym dziełom,
 • przelicza, reaguje na polecenie po 5, reaguje na wypowiedzenie w języku angielskim, klasyfikuje,
 • wypowiada się na temat wykonanych dzieł, formułuje zdania
Metody i techniki Techniki systemu Edukacja przez ruch, metoda dynamicznych rekwizytów 
Środki 
i narzędzia
Kredki ołówkowe w różnych kolorach, po 2 białe kartki A4 i po jednej A3 dla każdego uczestnika zabawy, nożyczki, kleje, taśma malarska, podłoga w sali przedszkolnej, melodia Alexander Rybak 
Into A Fantasy (official soundtrack for How To Train Your Dragon) 


Planowane sytuacje edukacyjne 

1. Sytuacja pierwsza

 • Zabawa rozśpiewująca
  Nauczyciel śpiewa dzieciom w zmienionej wersji piosenkę (Ogórek, ogórek, ogórek zielony ma garniturek), zamieniając słowo „ogórek” na „ołówek”. Śpiewając, wyciąga kolejne kredki ołówkowe z pudełka i pokazuje dzieciom. Rozdaje kolorowe ołówki. 
  (Np. Ołówek, ołówek, ołówek czerwony ma garniturek. Drewienko, rysik mały, czerwony, czerwony jest cały. Ołówek, ołówek, ołówek brązowy ma garniturek. Drewienko, rysik mały, brązowy, brązowy jest cały… itd.)
  Dzieci, chwytając ołówek – kredkę ołówkową, starają się śpiewać piosenkę za każdym razem, wskazując na kolor garnituru ołówka. 
   
 • Rozmowa kierowana
  Krótka rozmowa z dziećmi na temat ołówka, który z uwagi na garnitur i kolorowy rysik, staje się kredką ołówkową. 
   
 • Zabawa interakcyjna z elementami ćwiczeń: śpiewania piosenki o ołówku z prawidłowym wybrzmieniem koloru, zamiany ołówkami, rysowania przytulonych kolorowych plam, klasyfikacji, przeliczania, tworzenia zbioru.
  –    Dzieci, śpiewając piosenkę o swoim ołówku, przygotowują sobie jedną białą kartkę i siadają w dowolnym miejscu sali na podłodze. 
  –    Nauczyciel prosi dzieci, aby w pięciu dowolnych miejscach kartki nakreśliły plamy swoim ołówkiem. Dzieci rysują – w tle muzyka Into A Fantasy.
  –    Zamiana ołówków – dzieci ze swoją kartką i swoim ołówkiem wędrują po sali, śpiewając piosenkę o swoim ołówku. Na znak nauczyciela, np. wypowiedzenie „zamiana koloru” (lub w języku angielskim colour change), dzieci zamieniają się kredką ołówkową i śpiewają piosenkę o ołówku w nowym kolorze. 
  –    Dzieci znów rysują pięć plam w nowym kolorze, ale tak, aby były przytulone do pięciu poprzednich – w tle muzyka Into A Fantasy.
  –    Zamiana kredkami ołówkowymi następuje np. cztery razy, w wyniku zabawy każde dziecko ma piękne plamy na kartce. 
   

 
2. Sytuacja druga

 • Zabawy rozśpiewujące z elementami ćwiczeń matematycznych
  –    Nauczyciel znów śpiewa piosenkę o ołówku, wyciągając z pudełka kolorowe kredki ołówkowe po kolei. Dzieci, trzymając swoje kolorowe pobarwione plamami kartki, śpiewają także, ale tylko wtedy, gdy na ich kartkach kolor takiego ołówka się znajduje. 
  –    Gdy nauczyciel wyciąga dwie kredki ołówkowe, prosi, aby śpiewały z nim dzieci, które mają plamki w kolorze albo pierwszej kredki, albo drugiej. 
  –    Wybrany przedszkolak pokazuje swoją kartkę wszystkim dzieciom, dzieci czytają obrazek i śpiewają, nauczyciel dla sprawdzenia poprawności śpiewania wyciąga z pudełk...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy