Dołącz do czytelników
Brak wyników

Konspekt sytuacji edukacyjnych – grupa młodszych przedszkolaków

Artykuły z czasopisma | 6 listopada 2019 | NR 51
0 420
Temat zajęcia Jesienna wyliczanka 
Cel ogólny Wsparcie całościowego rozwoju podczas zabaw z materiałem naturalnym
Doświadczenia w obszarach rozwoju Fizyczny obszar rozwoju. Dziecko:
 • chodzi, skacze, łapie, zbiera liście, układa liście,
 • przylepia, mocuje, przenosi duży arkusz papieru,
 • ilustruje ruchem tekst wiersza. 
Emocjonalny obszar rozwoju. Dziecko:
 • cieszy się, zachwyca, wyraża radość ruchem,
 • wyraża ekspresję werbalną, pozawerbalną,
 • wartościuje wykonane dzieło nazwą wartości: piękny, ładny, śliczny.
Społeczny obszar rozwoju. Dziecko:
 • respektuje kolejność swej aktywności w zabawie,
 • współdziała w grupie,
 • gratuluje kolegom i koleżankom sukcesu. 
Poznawczy obszar rozwoju. Dziecko:
 • słucha, mówi, reaguje na polecenia, przelicza,
 • tworzy wypowiedź jako nadawca, odbiera wypowiedź jako odbiorca,
 • posługuje się przyjętą informacją w działaniu, reaguje na liczebniki porządkowe, nadaje znaczenie
Metody i techniki Metoda dynamicznych obrazów
Środki i narzędzia Liście, kasztany, pastele, duże arkusze papieru, taśma malarska, muzyka – ścieżka dźwiękowa z filmu „Harry Potter”, kosze  


Planowane sytuacje edukacyjne w parku, lesie, ogródku przedszkolnym: 

POLECAMY

 • Swobodna zabawa dzieci. Nauczyciel przygląda się swobodnej zabawie dzieci. Sam zbiera nieco liści do kosza. Zaprasza zainteresowaną grupę dzieci do zabawy. 
 • Zabawa interakcyjna z elementami ćwiczeń: słuchania, mówienia, przeliczania, zbierania liści i innych elementów materiału naturalnego. 
 • Nauczyciel recytuje pierwszą strofę wiersza Jesienna wyliczanka, wyrzuca liście z koszyka, a dzieci ilustrują ruchem tekst: łapią liście i przynoszą do koszyka. Dzieci mówią z nauczycielem tekst. 
 • Nauczyciel recytuje dwie strofy wiersza, dzieci ilustrują ruchem tekst: zbierają garściami liście, zbierają kasztany.  

Uzbierane liście i kasztany nauczyciel z dziećmi zabiera do sali. 
Planowane sytuacje edukacyjne w sali przedszkolnej: 

 • Prace użyteczne. Dzieci wraz z nauczycielem układają gęsto liście na stołach. Rozmawiają o nich. Przykrywają liście dużym papierem. Nauczyciel mocuje papier taśmą malarską do stołu. 
 • Zabawa interakcyjna z elementami ćwiczeń: rytmicznego chodzenia wokół stołu, rytmicznego mazania po papierze pastelą w kolorach jesiennych. W tle zabawy ścieżka dźwiękowa z filmu „Harry Potter”. 
 • Ćwiczenia konstrukcyjne: W kolorowym lesie układa liście jesień.

Nauczyciel układa wraz z dziećmi na podłodze duże arkusze pokolorowanego przez dzieci papieru. Dzieci, chodząc wokół arkuszy, słuchają wypowiedzi nauczyciela i w zależności od wskazówek zawartych w tekście, układają naturalne liście na arkuszach. Dzieci chodzą w rytm muzyki – tej samej ścieżki dźwiękowej, a nauczyciel recytuje: W kolorowym lesie układa liście jesień – pierwszy, drugi, trzeci. Dzieci wyciągają z koszy liście i układają. Po kilkukrotnym ułożeniu przylepiają naturalne liście do papieru. 
 


 

 • Prezentacja i ćwiczenia recytacji z ilustracją ruchową tekstu

Przez kilka dni dzieci, stojąc lub siedząc przed wykonanymi obrazami, recytują wraz z nauczycielem strofy poznawanego tekstu Jesienna wyliczanka. Interpretują tekst i ilustrują ruchem. Bawią się wyliczanką, łapią, skaczą, chowają, zbierają itd. Czasami jedno dziecko recytuje tekst, a inne ilustrują ruchem. Nauczyciel stwarza możliwość, aby każde dziecko miało szansę, o ile chce, być...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy