Dołącz do czytelników
Brak wyników

Praca z dzieckiem

8 czerwca 2018

NR 23 (Styczeń 2017)

Bałwankowe liczenie
Scenariusz zajęć z elementami oceniania kształtującego

0 1377

– Czy można stosować ocenianie kształtujące w przedszkolu? – Jak najbardziej. Szczerze mówiąc, to nie wyobrażam sobie innego sposobu oceniania w przedszkolu – odpowiada ekspertka oceniania kształtującego, Danuta Sterna, na portalu Centrum Edukacji Obywatelskiej, gdzie znajdują się szczegółowe materiały dotyczące „OKejowego” (jak mówią nauczyciele) oceniania.

W każdym wieku jest to potrzebne. Dla przedszkolaków trzeba położyć większy nacisk na pewne sprawy, a na inne mniejszy. Na przykład nauczyciel przedszkolny musi dostosować informację zwrotną do dziecka, tak aby ono ją zrozumiało. Na pewno trudniej jest stosować z przedszkolakami ocenę koleżeńską i samoocenę, ale i to się udaje.

POLECAMY

Danuta Sterna

 

Co to jest ocenianie kształtujące?

Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby:

  • nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie,
  • uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć.

Liczne badania i raporty dowodzą, że ocenianie kształtujące (OK) jest bardzo efektywnym sposobem podnoszenia osiąg- nięć uczniów. John Hattie w swoich metabadaniach (Visible Learning) stawia ocenianie kształtujące na czele najkorzystniejszych interwencji w nauczaniu.

Ocenianie kształtujące, nazywane także „ocenianiem pomagającym się uczyć”, jest w wielu krajach uważane za jeden z najbardziej obiecujących kierunków reformowania oświaty. Raport Organizacji Rozwoju Gospodarczego i Współpracy (OECD) z 2005 r. dowodzi skuteczności tego sposobu oceniania w poprawie wyników nauczania, przygotowaniu do uczenia się przez całe życie i wyrównywaniu szans edukacyjnych (materiał źródłowy na stronie CEO – serwis edukacyjny OK).

Nauczyciel przedszkola, z powodzeniem może stosować elementy oceniania kształtującego. Taki nauczyciel określa cele zajęć i formułuje je w języku zrozumiałym dla dziecka.

Cele powinny być przedstawione w formie zrozumiałej dla dzieci, np. dodatkowo zilustrowane lub poparte zdjęciem lub muzyką. Trzeba pamiętać, że praca z celami to również nawiązywanie do tego, co już dzieci wiedzą i nadbudowywanie wiedzy nowej na tej, którą dzieci już mają (wiedzy 
z domy, z podróży, z podwórka…). Ważne jest monitorowanie celów, czyli refleksja nad tym, jak daleko jesteśmy od realizacji celu. A w końcu konieczne jest podsumowanie realizacji celu i to nie przez nauczyciela, ale przez dzieci. Dziecko powinno wyjść z zajęć z przeświadczeniem czego się nauczyło.  Danuta Sterna.

 

Jakie mogą być sposoby podawania celów dzieciom niepotrafiącym czytać?

Cele można podać ustnie, tylko trzeba zadbać, aby były dla dzieci zrozumiałe. Dobrym pomysłem przedstawiania celów jest forma obrazkowa lub fotografia. Ważne jest, aby cele „dotarły” do dzieci i aby wychodząc z przedszkola dzieci wiedziały, czego się uczyły.

  • Ustala wraz z dziećmi kryteria sukcesu – ustalamy z dziećmi lub podajemy im w sposób zrozumiały – po czym poznamy, że cele zostały zrealizowane. Dzieci mogą nas zaskoczyć swoimi propozycjami dowodó...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy