Dołącz do czytelników
Brak wyników

Edukacja przyrodnicza

28 maja 2018

NR 37 (Maj 2018)

Zwierzęta mają swoje prawa!

0 204

Zabawy edukacyjne w przedszkolu można wykorzystać do uświadamiania dzieciom tego, że o zwierzęta należy się troszczyć, dbać o środowisko naturalne i znać prawa wszystkich istot zamieszkujących naszą piękną planetę.

Uczestnicząc w zabawach, dzieci będą ilustrowały ruchem wybrane zwierzęta chronione, poznając ich zachowania. Przedszkolaki będą także wykonywały prace plastyczne tematycznie związane z fauną. Uzupełnieniem takich zabaw może być wizyta w parku narodowym, podczas której wychowankowie będą podpatrywali zwierzęta chronione.

„Rzekotka drzewna”

Fabuła/narracja: Rzekotka drzewna to żaba, która potrafi wspinać się na drzewa. Wchodzi na nie, by polować na muchy. Warto zapamiętać, że rzekotka jest zwierzęciem chronionym. Wspinanie się na drzewa ułatwia jej to, że na końcach jej palców znajdują się malutkie kuleczki, które działają jak przyssawki (to dobry moment na zaprezentowanie dzieciom zdjęcia lub rysunku tego płaza). Za chwilę staniecie się rzekotkami drzewnymi. Wasze ręce zamienią się w przyssawki, dzięki którymi będziecie przytrzymywali się gałęzi. Przekonacie się wtedy, czy też umielibyście łapać owady, które przysiadły wysoko nad ziemią. Niech każdy spróbuje złapać jedną muchę!
Przebieg: Na wyższych szczebelkach drabinek gimnastycznych zawiesza się woreczki, które wyobrażają siedzące tam muchy. Dzieci, stojąc na najniższych szczebelkach, przemieszczają się wzdłuż drabinek. Każde z nich stara się 
„złapać muchę” (strącić na podłogę jeden z woreczków).
Cele:

 • wychowawczy: inspirowanie dzieci do prowadzenia obserwacji przyrodniczych,
 • dydaktyczny: zaprezentowanie przedszkolakom wyglądu rzekotki drzewnej oraz przekazanie im podstawowych informacji o jej trybie życia,
 • w sferze umiejętności ruchowych: doskonalenie umiejętności wspinania się na drabinki, 
 • w sferze zdolności motorycznych: doskonalenie orientacji przestrzennej, rozwijanie poczucia równowagi.

Pogadanka końcowa: Potrafiliście poruszać się po drzewach tak sprawnie jak rzekotki. To dzięki temu, że umieliście mocno przytrzymywać się gałązek. Czy każdy z was upolował jakąś muchę? Gratuluję wam!
Przybory/przyrządy: Drabinki gimnastyczne, woreczki z grochem w kolorach przypominających barwy much (zielone, niebieskie, brązowe, czarne), zdjęcie lub rysunek rzekotki drzewnej.

„Jaszczurka zielona”

Fabuła/narracja: Jaszczurka zielona to jedno ze zwierząt chronionych, które zwykle ukrywa się przed człowiekiem. Dlatego bardzo trudno ją zobaczyć (to dobry moment na zaprezentowanie dzieciom zdjęcia lub rysunku przedstawiającego jaszczurkę zieloną). Za chwilę staniecie się jaszczurkami. Przekonamy się wtedy, czy potraficie chować się przed ludźmi.
Przebieg: Dzieci spacerują po sali w pozycji czworaczej. Na sygnał wychowawy (komendę: „Uwaga, człowiek!”) każde usiłuje ukryć się za rozstawionymi na podłodze tekturowymi pudełkami lub ławeczkami gimnastycznymi. Wielokrotne powtórzenia.
Cele:

 • wychowawczy: wdrażanie dzieci do szanowania praw zwierząt,
 • dydaktyczny: zaprezentowanie wychowankom wyglądu i zachowań jaszczurki zielonej,
 • w sferze umiejętności ruchowych: doskonalenie umiejętności czworakowania i zatrzymania się w bezruchu 
 • w sferze zdolności motorycznych: kształtowanie szybkości (błyskawicznej reakcji na sygnał akustyczny), rozwijanie orientacji przestrzennej, doskonalenie zdolności dostosowywania się (do warunków wyznaczanych przez rozmieszczenie i wielkość używanych 
 • przyborów).

Pogadanka końcowa: Czy łatwo było ukryć się jaszczurkom przed człowiekiem? Choć były bardzo sprytne, to nie zawsze umiały schować się przed jego wzrokiem. Dlatego właśnie musimy pamiętać o tym, że nie wolno nam niepokoić jaszczurek. One najlepiej czują się wtedy, gdy w pobliżu nie widzą człowieka. Z tego powodu można obserwować je jedynie z daleka.
Przybory/przyrządy: Tekturowe pudełka i ławeczki gimnastyczne, zdjęcie lub rysunek jaszczurki zielonej.

„Gniazdko”1

Fabuła/narracja: Ptaki starają się, by nikt nie mógł dostrzec ich gniazd. Czasem aż wydaje się, że drzewa pomagają je ukrywać. Za chwilę staniecie się drzewami. Na jednym z nich znajdzie się gniazdko. Sprawdzimy, czy będziecie umieli ustawiać się tak, by człowiek nie potrafił zauważyć, które z drzew ukrywa ptasie gniazdo.
Przebieg: Z grupy wybiera się jedno dziecko. Jego zadaniem będzie odszukanie tytułowego gniazdka. Pozostali wychowankowie staną się drzewami. Przedszkolak wybrany do roli poszukiwacza staje tyłem do grupy (lasu). W tym czasie wychowawca przylepia taśmą klejącą do stroju innego dziecka rysunek gniazdka. Poszukiwacz spaceruje po lesie, starając się je wypatrzyć. Pozostali uczestnicy zabawy mogą wprawiać w ruch „gałęzie” (poruszać rękoma i tułowiem), ale nie wolno im odrywać od ziemi „korzeni” (nóg). Wielokrotne powtórzenia ze zmienianiem poszukującego i dziecka, które ukrywa gniazdko.
Cele:

 • wychowawczy: wdrażanie przedszkolaków do...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy