Dołącz do czytelników
Brak wyników

Podstawa programowa

13 listopada 2017

NR 20 (Październik 2016)

Poznajemy litery drukowane
Małe i wielkie

0 224

W bieżącym numerze prezentujemy kształcenie umiejętności opisanych w 14. obszarze działalności edukacyjnej przedszkola, określonym w podstawie programowej wychowania przedszkolnego jako: tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania). Propozycja kształcenia umiejętności: dziecko zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe).

Nowa podstawa programowa, która będzie realizowana od nowego roku szkolnego, wprowadza inną nazwę obszaru 14., a także poszerza w nim katalog umiejętności, które powinno opanować dziecko kończące edukację przedszkolną. Przy przywróceniu 6. r.ż. jako granicy wieku przedszkolnego koniecznością stało się również przywrócenie umiejętności rozróżniania, nazywania liter drukowanych i pisanych przez absolwentów przedszkola. Już w najmłodszej grupie przedszkolaków należy tworzyć warunki do doświadczeń pozwalających na nabywanie umiejętności czytania (organizowanie różnorodnych zabaw, które ukierunkują zainteresowanie maluchów znakami literowymi, chciałoby się rzec: zainteresowania literami, tak jak każdym innym stanem, zjawiskiem!).

Charakterystyka poziomu rozwoju umiejętności trzylatka

Trudno myśleć, że trzylatek zna litery. Jakiekolwiek. Nie znaczy to jednak, że w tym wieku nie zdarzają się pytania maluchów o tego typu znaki graficzne. W jakich okolicznościach mogą się pojawić? Na przykład w prozaicznej sytuacji czytania dzieciom książeczek. Maluchy, które na co dzień obcują z książką, chociażby podczas czytania przez rodziców przed wieczornym zaśnięciem, znacznie wcześniej zadadzą pytania, co oznaczają poszczególne litery. Czy w przedszkolu zdarzą się sytuacje, które pozwolą dzieciom na poznanie liter drukowanych czy pisanych? Może być ich bardzo wiele, jeśli ukierunkujemy aktywność i poznawanie dzieci na ich oglądanie, identyfikowanie przy okazji wyjaśniania np. znakowania za pomocą symboli literowych miejsc i pomieszczeń przedszkolnych. Sposobem na zwrócenie uwagi na litery jest podpisanie indywidualnych miejsc przechowywania dziecięcych rzeczy w przedszkolu: szafek w szatni, indywidualnych szufladek, kubeczków do płukania zębów. Odczytywanie „globalne” własnych imion to dobry początek, aby w przedszkolu już u najmłodszych dzieci rozwijać poznawanie liter.

Rozwijanie umiejętności w praktyce 
Scenariusz dla dzieci trzyletnich

Temat zajęć: Czytam moje imię!

Cele zajęć:
Dziecko:

 • koncentruje uwagę na słuchaniu utworów literackich ilustrowanych obrazami,
 • interesuje się znakami literowymi,
 • rozumie sens wykorzystywania symboli, np. w znakowaniu miejsc,
 • czyta globalnie swoje imię,
 • aktywnie uczestniczy w proponowanych zadaniach,
 • aktywnie uczestniczy w rozmowach zespołowych

Metody:

 • czynne: udział w zabawie ruchowej, plastycznej,
 • oglądowe: oglądanie inscenizacji utworu literackiego, oglądanie zapisu własnego imienia,
 • słowne: uczestniczenie w rozmowach zespołowych

Środki i pomoce dydaktyczne: inscenizacja utworu Ireny Suchorzewskiej Nasze znaczki, sylwety znaczków, znaczki rozpoznawcze przydzielone dzieciom, ofoliowane etykiety z imionami dzieci, kontury imion, kredki 

Formy pracy: grupowa

Przebieg zajęć:

 • Oglądanie inscenizacji utworu Nasze znaczki.
 •  Rozmowa na temat treści inscenizacji: miejsc, w których umieszczane są znaczki rozpoznawcze (szafki w szatni, materace, indywidualne szafki w sali, wieszaki na ręczniki) i celowości oznakowania tych miejsc.
 • Zabawa dydaktyczna rozwijająca pamięć i słownictwo: „Raz, dwa, trzy, jaki masz… (wypowiadamy imię dziecka) znaczek ty?”
 • Wprowadzenie imion dzieci do czytania globalnego. Nauczycielka informuje dzieci, że pokaże im inny sposób znakowania miejsc, w których maluchy przechowują swoje rzeczy, czyli za pomocą zapisu ich imion. Każde dziecko otrzyma kartonik ze swoim imieniem. Dzieci kolejno będą odczytywać swoje imię.
 • Umieszczenie przez każde dziecko kartonika ze swoim imieniem przy znaczku rozpoznawczym znajdującym się na indywidualnej szafce (szufladzie).
 • Próby odszukiwania własnego imienia w zbiorze imion dzieci z całej grupy. (Ponieważ będzie to pierwsza próba, aby odszukiwanie zakończyło się powodzeniem, proponuję oddzielić imiona dziewczynek i chłopców. Mniejsza liczba kartoników ułatwi odszukiwanie).
 • Zabawa orientacyjno-porządkowa: „Raz wesoło, a raz…” – dzieci swobodnie poruszają się po sali z kartonikiem ze swoim imieniem. Na hasło np. „wesoło!” – zatrzymują się i „wesoło” wypowiadają swoje imię. Proponujemy zadanie o różnym zabarwieniu emocjonalnym.
 • Chętne dzieci – kolorowanie kartonika ze swoim imieniem. Przyklejenie np. na krzesełko, które zajmuje dziecko przy stoliku. 


Charakterystyka poziomu rozwoju umiejętności czterolatka 

W świecie czterolatka wszystko jest ciekawe i intrygujące. Dotyczyć to może także liter, o które dziecko często pyta. 
Z praktyki wiadomo, że zdarzają się czterolatki, które nie tylko znają poszczególne litery, ale podejmują próby odczytywania napisów, wyrazów. To duże wyzwanie dla nauczyciela, aby podtrzymywać i rozwijać tę umiejętność. Większość dzieci jednak potrzebuje ukierunkowania zainteresowania poznawaniem liter. Nie róbmy tego w sztucznych sytuacjach, ale wykorzystujmy obecność znaków literowych w różnych miejscach, które także odwiedza dziecko.

Rozwijanie umiejętności w praktyce 
Scenariusz dla dzieci czteroletnich

Temat zajęć: Znak drogowy… Z literą!

Cele zajęć: 
Dziecko:

 • potrafi słuchać utworów literackich,
 • poznaje zasady ruchu drogowego,
 • aktywnie uczestniczy w proponowanych zadaniach,
 • poznaje kształty liter, 
 • aktywnie uczestniczy w rozmowach zespołowych

Metody:

 • czynne: udział w zabawach ruchowych, konstrukcyjnych,
 • oglądowe: oglądanie znaków drogowych,
 • słowne: słuchanie recytacji wiersza, uczestniczenie w rozmowie na temat treści utworu, zasad przechodzenia przez jezdnię, parkowania aut

Środki i pomoce dydaktyczne: wiersz Heleny Bechlerowej Kto przechodzi przez ulicę, szarfy (czerwone, zielone – po jednej dla każdego dziecka), krążki papierowe (czerwone i zielone), bębenek, znaki drogowe – „Parking”, arkusze niebieskiego papieru, białe kształty litery „P”, klej, pędzelki

Formy pracy: grupowa

Przebieg zajęcia:

 • Słuchanie recytacji wiersza Kto przechodzi przez ulicę.
 • Rozmowa na temat treści wiersza, zasad przechodzenia przez jezdnię.
 • Inscenizowanie sposobu przechodzenia przez jezdnię przy wykorzystaniu tekstu utworu.
 • Zabawa ruchowa bieżna: „Samochody jadą – samochody ustawiają się na parkingu”. Dzieci zostają podzielone na dwa zespoły. Jedne otrzymują szarfy w kolorze zielonym, a maluchy z drugiego zespołu – w kolorze czerwonym. Przy akompaniamencie wystukiwanym na bębenku, „samochody” jadą. Gdy akompaniament milknie, „samochody” ustawiają się w garażach; dzieci z czerwonymi szarfami ustawiają się w miejscach oznakowanych czerwonymi krążkami; dzieci z zielonymi szarfami – w miejscach oznakowanych krążkami zielonymi.
 • Zaproszenie dzieci na spacer w celu obejrzenia miejsc przeznaczonych do parkowania samochodów.
 • Obserwacja miejsc parkingowych i sposobu ich oznakowania podczas spaceru.
 • Wyjaśnienie dzieciom, że za pomocą oglądanego znaku, na którym umieszczona jest litera „P”, oznacza się miejsca do parkowania aut. Ustalenie celowości wyznaczania miejsc parkingowych.
 • Po powrocie do przedszkola – powtórne oglądanie znaku „parking”. Powtórzenie, że na znaku znajduje się liter...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy