Dołącz do czytelników
Brak wyników

Arteterapia w przedszkolu

22 listopada 2017

NR 30 (Październik 2017)

Ćwiczenia arteterapeutyczne
z okazji Światowego Dnia Drzewa oraz Dnia Krajobrazu

0 365

Funkcją prezentowanych ćwiczeń arteterapeutycznych jest wspieranie zdrowia psychicznego dziecka poprzez potraktowanie sztuki jako narzędzia do adekwatnego i lepszego poznania samego siebie, rozpoznawania własnych mocnych stron, nie zaprzeczając tym słabym, nazywania własnych emocji i korzystania z nich, dostrzegania swoich potrzeb i świata wartości, kształtowania odpowiednich relacji społecznych, szukania sposobów rozwiązywania trudności, ale bez zapominania o budowaniu pozytywnych relacji w grupie.

Cele ćwiczeń

W tego typu zajęciach dziecko ma prawo do: jasnych zasad,  dobrowolnego udziału w zajęciach i ćwiczeniach, odmowy, swobody wyrażania emocji i potrzeb, ćwiczeń dostosowanych do jego indywidualnych możliwości, braku rywalizacji, zasady „tu i teraz”.

Postawę nauczyciela wobec dziecka powinny charakteryzować: autentyzm wypowiedzi, zaangażowanie, akceptacja dziecka, wnikliwość obserwacji, wrażliwość, zdolność do autorefleksji, empatia, umiejętność oddzielenia własnych poglądów od poglądów dziecka, elastyczność, otwartość, nastawienie na pozytywne słuchanie. Inne cechy to brak krytyki, oceny, obwiniania, doradzania, ignorowania, stawiania diagnozy, moralizowania, porównania zachowań dziecka z innymi czy odwracania uwagi. Nauczyciel powinien być osobą dojrzałą emocjonalnie, stabilną psychicznie, mającą wgląd w siebie. 

Zaprezentowane ćwiczenia i pytania można modyfikować i dobierać w zależności od wieku, potrzeb i możliwości dzieci.

Scenariusz zajęć z okazji Światowego Dnia Drzewa (10 października), Dnia Krajobrazu (20 października)

Cele ogólne: 

•     wsparcie całościowego rozwoju dziecka na podstawie eksploracji środowiska przyrodniczego, 
•     wsparcie całościowego rozwoju w oparciu o aktywność ruchową i twórczą ekspresję

Cele operacyjne: 

w obszarze fizycznym dziecko: 
•     wykonuje ruch intencjonalny, adekwatny do poleceń nauczyciela,
•     spaceruje, tańczy, rysuje, wycina
w obszarze emocjonalnym dziecko:
•     cieszy się, zaciekawia, wycisza, kontroluje swoje emocje,
•     angażuje się, odkrywa i nazywa emocje, odczuwa sprawstwo
w obszarze społecznym dziecko:
•     współdziała, respektuje zasady zabawy w grupie,
•     respektuje zasady uczestnictwa w wycieczce, spacerze do parku, lasu,
•     inicjuje relacje
w obszarze poznawczym dziecko:  
•     nazywa swe doświadczenia, odczucia,
•     wyraża swe doświadczenia, odczucia używa plastycznych środków wyrazu,
•     rozmawia, komentuje, wyobraża sobie,
•     eksperymentuje ruchem swojego ciała i nadaje znaczenie efektom swych eksperymentów

Pomoce:

Olejne pastele, brystol lub duży arkusz białego papieru, nożyczki, utwór muzyczny według pomysłu nauczyciela w pogodnym nastroju, szablon i kredki, rulon białego papieru (szukaj w sklepach dla plastyków lub w sklepach i marketach budowlanych),kolorowe kartki, ramki do obrazków (w sklepach dla plastyków, marketach budowlanych), kamyki (dł. ok. 10–20 cm), pisaki akrylowe lub pisaki białe z kryjącym matowym tuszem (sklepy dla plastyków)

 

Przebieg zajęć

  • Powitanie: wprowadzenie dzieci do tematyki zajęć z okazji Światowego Dnia Drzewa i Dnia Krajobrazu
  • Ćwiczenie 1: Oddychając wśród drzew

Wycieczka z dziećmi do miejsca, w którym rosną drzewa; może to być las, park lub inne miejsce pełne drzew.

Zadania:
Stań na moment przy wybranym drzewie. Na chwilę zamknij oczy i przez kilka minut lub sekund skup uwagę na swoim oddechu. I zrób wdech nosem i wypuść ustami. Powtórz to kilka razy. Teraz, cały czas oddychając, dotknij ręką swojej klatki piersiowej i posłuchaj, jak bije twoje serce. Wsłuchaj się w jego bicie. Teraz całą swoją uwagę skoncentruj na biciu swojego serca. 

Teraz otwórz oczy i przeciągnij się. Jeśli masz ochotę, możesz wyciągnąć ręce do góry, ziewnąć kilka razy lub zrobić zupełnie coś innego. Rozejrzyj się dookoła. Następnie przyjrzyj się swojemu drzewu, które wybrałeś, drzewom, które są wokół niego i ciebie, i uśmiechnij się do nich i innych dzieci, które są w pobliżu.

Podsumowanie:
Jak się czułeś przed przystąpieniem do ćwiczenia? Jak się czujesz teraz? Co się zmieniło? Co sprawiło, że się tak czujesz? Jak w innych sytuacjach możesz z tego, skorzystać? Do czego to ćwiczenie jeszcze może się tobie przydać? Kiedy z niego warto korzystać? Co jeszcze ci dało to ćwiczenie?

  • Ćwiczenie 2: Mój ślad

Wycieczka z dziećmi do miejsca, w którym są drzewa, krzewy lub inne naturalne elementy środowiska; może to być las, park, skwer lub inne miejsce blisko przedszkola.
    
Zadania: 
Zatrzymaj się w miejscu. Popatrz na otaczającą cię przestrzeń. Przyjrzyj się jej uważnie i pozbieraj w najbliższym otoczeniu wszystko to, co jest naturalne i co przykuło twoją uwagę. Następnie powoli, z uwagą i z wielką starannością obejrzyj pojedynczo z każdej strony zebrane elementy. Spróbuj dostrzec najdrobniejsze detale na każdym z nich. Teraz popatrz na nie w całości. Przyjrzyj się im uważnie. Pomyśl, co je łączy? Co je dzieli? Co je wyróżnia? Co jeszcze innego dostrzegasz? Zastanów się przez moment i – wykorzystując przestrzeń, w której jesteś – ułóż z nich własny ślad jako symbol twojej osoby, z użyciem wszystkich zebranych przez siebie elementów.
    
Podsumowanie: 
Jaki jest twój ślad? Co on mówi pozytywnego o tobie? Co czujesz, gdy patrzysz na niego? Jakie ma dla ciebie znaczenie? Co ważnego odkryłeś jeszcze dla ciebie? Jaki się teraz z tym czujesz? Kiedy możesz o nim pamiętać? Co jeszcze pozytywnego odkryłeś dla siebie w tym ćwiczeniu?

  • Ćwiczenie 3: Drzewa

Wycieczka z dziećmi do miejsca, w którym rosną drzewa; może to być las, park lub inne miejsce pełne drzew.

Zadania: 
Popatrz na otaczającą cię przestrzeń. Przyjrzyj się uważnie drzewom, które są obok cieb...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Wychowanie w Przedszkolu"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy