Dołącz do nas

Wychowanie w przedszkolu

Autor

Magister pedagogiki o specjalności nauczycielskiej pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, zarządzanie szkołą i placówką oraz psychopedagogika specjalna z logopedią Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, doktorantka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracownik świetlicy środowiskowej, autorka artykułów dla czasopism „Problemy Opiekuńczo- -Wychowawcze”, „Nowa Szkoła”. Bada rozwój dzieci w początkowym okresie edukacji oraz metody pracy z dzieckiem zdolnym.