Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Joanna Skoczylas

Magister pedagogiki o specjalności nauczycielskiej pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, zarządzanie szkołą i placówką oraz psychopedagogika specjalna z logopedią Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, doktorantka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracownik świetlicy środowiskowej, autorka artykułów dla czasopism „Problemy opiekuńczo-wychowawcze”, „Nowa Szkoła”. Bada rozwój dzieci w początkowym okresie edukacji, metody pracy z dzieckiem zdolnym.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz